Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1286/B

Business name: 
hameln rds s. r. o.
  (from: 10/06/2020)
Registered seat: 
Horná 36
Modra 900 01
  (from: 10/06/2020)
Identification number (IČO): 
34 122 885
  (from: 06/15/1995)
Date of entry: 
06/15/1995
  (from: 06/15/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/06/2020)
Objects of the company: 
výroba liekov
  (from: 10/06/2020)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/06/2020)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/06/2020)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/06/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/06/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/06/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/06/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/06/2020)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/06/2020)
zber a spracovanie údajov a monitorovanie klinického hodnotenia liečiv
  (from: 10/06/2020)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/06/2020)
výroba organických chemikálií
  (from: 10/06/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/06/2020)
Wolf-Christian Burchard Kanzelmeyer
Martin-Niemöller-Str. 41
Einhausen 646 83
Nemecká spolková republika
From: 10/06/2020
  (from: 10/06/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 10/06/2020)
Procuration: 
RNDr. Marián Gono
Vršatecká 7696/7
Piešťany 921 01
From: 10/06/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Beáta Krupová
Ružindol 442
Ružindol 919 61
From: 10/06/2020
  (from: 10/06/2020)
Mgr. Marián Takáč
Golfová 3744/3
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/06/2020
  (from: 10/06/2020)
Prokuristi budú spoločnosť zastupovať a podpisovať za ňu vždy dvaja spoločne.
  (from: 10/06/2020)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 10/06/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa Obchodného zák.č.513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľov, osvedčeným v notárskej zápisnice N 25/95, Nz 25/95 zo dňa 7.4.1995, spísanej notárkou JUDr.Alžbetou Juríkovou. Stary spis: Sa 329 Stary spis: Sa 1874
  (from: 06/15/1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 87/97, Nz 86/97 zo dňa 30.5.1997. Stary spis: Sa 1874
  (from: 06/06/1997)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 055/99-SF, reg. č. VL - 16/99. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 053/99-SF, reg. č. FV - 254/99.
  (from: 07/17/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 14.7.98, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 68/98, Nz 68/98 napísanej dňa 17.4.1998 notárom JUDr. Baričičovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2000)
Zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Ivan Varga dňa 17. 5. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady: Ing. Ondřej Gattnar, PhD. dňa 17. 5. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 158/02, Nz 156/02.
  (from: 10/10/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 302/2002, Nz 312/2002.
  (from: 09/12/2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.6.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 183/2003, Nz 50589/2003.
  (from: 09/16/2003)
Notárska zápisnica N 110/2004, Nz 39115/2004 zo dňa 6.5.2004 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/17/2004)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 23.11.2006.
  (from: 01/01/2007)
Notárska zápisnica N 28/2007, Nz 8287/2007, NCRls 8365/2007 zo dňa 2.3.2007. Zmena obchodného mena z VULM, a.s. na hameln rds a.s.
  (from: 05/01/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 103/2010, Nz 30175/2010, NCRls 30632/2010 zo dňa 25.08.2010.
  (from: 10/06/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2010.
  (from: 01/01/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2012.
  (from: 05/23/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2012.
  (from: 06/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2012.
  (from: 11/03/2012)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 18.03.2015.
  (from: 04/02/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.08.2015.
  (from: 09/24/2015)
Date of updating data in databases:  05/17/2021
Date of extract :  05/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person