Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1329/B

Business name: 
Z - INVEST, s.r.o.
  (from: 01/24/2007)
Registered seat: 
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
  (from: 06/17/2006)
Identification number (IČO): 
35 709 529
  (from: 02/12/1997)
Date of entry: 
02/12/1997
  (from: 02/12/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/24/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/12/1997)
reklamné činnosti
  (from: 02/12/1997)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/12/1997)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/12/1997)
poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/06/2005)
obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/06/2005)
prípravené práce pre stavbu - výkopové a zemné práce
  (from: 04/06/2005)
inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva
  (from: 04/06/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/24/2007)
Mag. Dominika Ilów
Liniegasse 42/22
Viedeň 1060
Rakúska republika
From: 01/23/2007
  (from: 01/24/2007)
Gunter Zeissel
Bebravská 5
Bratislava 821 07
From: 01/23/2007
  (from: 01/24/2007)
Acting in the name of the company: 
Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť konať a podpisovať každý z nich len spoločne s ďalším konateľom, pričom podpisovanie za spoločnosť vykonáva konateľ tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, alebo k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 01/24/2007)
Capital: 
1 007 000 Sk Paid up: 1 007 000 Sk
  (from: 01/24/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 26/97, Nz 26/97 dňa 17.1.1997, bez výzvy na upisovanie akcií, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 1917
  (from: 02/12/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 674/99 Nz 673/99 spísanou notárom JUDr Stanislavom Bauerom.
  (from: 01/27/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 575/02, N 610/02 zo dňa 26. 6. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16. 7. 2002.
  (from: 10/03/2002)
Notárska zápisnica č. N 839/02, Nz 789/02 zo dňa 9.9.2002.
  (from: 04/29/2003)
Notárska zápisnica č. N 802/02 zo dňa 20.12.2002, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania na 61 000 000,- Sk a zmene stanov.
  (from: 08/05/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2004.
  (from: 09/17/2004)
Notárska zapisnica č.N 20/2005, Nz 1870/2005, NCRls 1823/2005 zo dňa 18.01.2005.
  (from: 01/29/2005)
Notárska zápisnica č.N 53/2005, Nz 11139/2005, NCRls 11014/2005 zo dňa 15.03.2005 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 04/06/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára o znížení základného imania zo dňa 20.11.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 566/2006, Nz 46268/2006, NCRls 46000/2006.
  (from: 11/28/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy spoločnosti Z - INVEST, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13. 12. 2006 č. N 633/2006, Nz 55057/2006, NCRls 54736/2006.
  (from: 01/24/2007)
Date of updating data in databases:  09/22/2022
Date of extract :  09/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person