Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1333/B

Business name: 
TAVIS, a.s.
  (from: 04/09/2004)
Registered seat: 
Jadrová 3226/5
Bratislava 821 02
  (from: 04/09/2004)
Identification number (IČO): 
35 709 901
  (from: 02/20/1997)
Date of entry: 
02/20/1997
  (from: 02/20/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/20/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/05/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/05/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/05/2002)
factoring a forfaiting
  (from: 04/05/2002)
realitné činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 04/05/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 04/05/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/05/2002)
finančný leasing
  (from: 04/05/2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 04/09/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/09/2004)
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 04/09/2004)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovnie dát
  (from: 04/09/2004)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/09/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/09/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/09/2004)
Ing. Branislav Gábriš - predseda
Jelenia 3132/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
  (from: 11/10/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/09/2004)
Capital: 
33 193,919 EUR
  (from: 03/25/2010)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/25/2010)
Supervisory board: 
Mário Praslička, r.č.: 740808 - člen
Studenohorská 52
Bratislava 841 03
From: 12/17/2003
  (from: 04/09/2004)
Ing. Jozef Zrník - člen
1602
Hranice pod Hurkou 753 01
Česká republika
From: 12/17/2003
  (from: 04/09/2004)
Jaroslav Chrabačka - člen
Ostravská 16
Košice 040 01
From: 12/17/2003
  (from: 04/09/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 16/97, Nz 16/97 zo dňa 22.1.1997, doplnené rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 42/97, Nz 42/97 zo dňa 11.2.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1921
  (from: 02/20/1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.1997 pod č. N 136/97, Nz 136/97 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/30/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 766/99, Nz 766/99 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.12.1999. Zápisnica z Dozornej rady zo dňa 2.12.1999.
  (from: 04/21/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 11/10/2000)
Zmena stanov schválená dňa 26. 6. 2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 400/01, Nz 400/01, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno a sídlo Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s., Páričkova 18, Bratislava.
  (from: 04/05/2002)
Dr. Michal Čulák, deň zániku funkcie: 7.6.2002. Ing. Július Pribylinec, deň zániku funkcie: 7.6.2002. Jozef Jablonka, deň zániku funkcie: 1.2.2002. Jana Hyžová, deň zániku funkcie: 1.2.2002. Andrea Mikletičová, deň zániku funkcie: 1.2.2002.
  (from: 04/09/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person