Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1333/B

Obchodné meno: 
TAVIS, a.s.
  (od: 09.04.2004)
HUTOS, a.s.
  (od: 05.04.2002 do: 08.04.2004)
Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
  (od: 30.06.1997 do: 04.04.2002)
Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
  (od: 20.02.1997 do: 29.06.1997)
Sídlo: 
Jadrová 3226/5
Bratislava 821 02
  (od: 09.04.2004)
Bajkalská 25
Bratislava 827 18
  (od: 05.04.2002 do: 08.04.2004)
Páričkova 18
Bratislava 821 08
  (od: 21.04.2000 do: 04.04.2002)
Jégeho 8
Bratislava 811 06
  (od: 20.02.1997 do: 20.04.2000)
IČO: 
35 709 901
  (od: 20.02.1997)
Deň zápisu: 
20.02.1997
  (od: 20.02.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.02.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.04.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.04.2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 05.04.2002)
factoring a forfaiting
  (od: 05.04.2002)
realitné činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (od: 05.04.2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 05.04.2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel
  (od: 05.04.2002)
finančný leasing
  (od: 05.04.2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 09.04.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.04.2004)
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 09.04.2004)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovnie dát
  (od: 09.04.2004)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 09.04.2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 09.04.2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.04.2002 do: 08.04.2004)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 05.04.2002 do: 08.04.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.02.1997 do: 04.04.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.02.1997 do: 04.04.2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 20.02.1997 do: 04.04.2002)
podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.02.1997 do: 04.04.2002)
prieskum trhu
  (od: 20.02.1997 do: 04.04.2002)
reklamná činnosť
  (od: 20.02.1997 do: 04.04.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 05.04.2002 do: 08.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 30.06.1997 do: 04.04.2002)
predstavenstvo
  (od: 20.02.1997 do: 29.06.1997)
Ing. Branislav Gábriš - predseda
Jelenia 3132/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
  (od: 10.11.2000)
Dr. Michal Čulák , CSc. - člen
Bzovická 22
Bratislava
  (od: 21.04.2000 do: 08.04.2004)
Dr. Michal Čulák , CSc. - člen
Bzovická 22
Bratislava
Skončenie funkcie: 07.06.2002
  (od: 09.04.2004 do: 08.04.2004)
Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda
Bzovická 22
Bratislava
  (od: 20.02.1997 do: 20.04.2000)
Ing. Július Pribylinec - člen
Ľubovnianska 3195/2
Bratislava
  (od: 10.11.2000 do: 08.04.2004)
Ing. Július Pribylinec - člen
Ľubovnianska 3195/2
Bratislava
Skončenie funkcie: 07.06.2002
  (od: 09.04.2004 do: 08.04.2004)
Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva
Ľubovnianska 3195/2
Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 09.11.2000)
Milan Srník - člen
Molecova 10/3
Bratislava
  (od: 20.02.1997 do: 29.06.1997)
Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen
Krajňakova 7
Bratislava
  (od: 20.02.1997 do: 09.11.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 09.04.2004)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom záväzok je platný len vtedy, ak tento podpíšu najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 05.04.2002 do: 08.04.2004)
V mene spoločnosti koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne bez obmedzenia. Predseda predstavenstva môže podpisovať za spoločnosť samostatne.
  (od: 30.06.1997 do: 04.04.2002)
V mene spoločnosti koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne bez obmedzenia.
  (od: 20.02.1997 do: 29.06.1997)
Základné imanie: 
33 193,919 EUR
  (od: 25.03.2010)
1 000 000 Sk
  (od: 20.02.1997 do: 24.03.2010)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 25.03.2010)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.04.2000 do: 24.03.2010)
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.02.1997 do: 20.04.2000)
Dozorná rada: 
Mário Praslička, r.č.: 740808 - člen
Studenohorská 52
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 17.12.2003
  (od: 09.04.2004)
Ing. Jozef Zrník - člen
1602
Hranice pod Hurkou 753 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.12.2003
  (od: 09.04.2004)
Jaroslav Chrabačka - člen
Ostravská 16
Košice 040 01
Vznik funkcie: 17.12.2003
  (od: 09.04.2004)
Jana Hyžová - predseda
Podzáhradná 43
Bratislava
Skončenie funkcie: 01.02.2002
  (od: 09.04.2004 do: 08.04.2004)
Jozef Jablonka - člen
Ondrejovova 17
Bratislava
  (od: 20.02.1997 do: 08.04.2004)
Andrea Mikletičová - člen
Toryská 27
Bratislava
  (od: 21.04.2000 do: 08.04.2004)
Ing. Eva Pačesová - predseda
Ambroseho 2468
Bratislava
  (od: 20.02.1997 do: 20.04.2000)
Cecília Senášiová - člen
Stavbárska 8689/2
Bratislava
  (od: 20.02.1997 do: 20.04.2000)
Jana Hyžová - predseda
Podzáhradná 43
Bratislava
  (od: 21.04.2000 do: 08.04.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 16/97, Nz 16/97 zo dňa 22.1.1997, doplnené rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 42/97, Nz 42/97 zo dňa 11.2.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1921
  (od: 20.02.1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.1997 pod č. N 136/97, Nz 136/97 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.06.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 766/99, Nz 766/99 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.12.1999. Zápisnica z Dozornej rady zo dňa 2.12.1999.
  (od: 21.04.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 10.11.2000)
Zmena stanov schválená dňa 26. 6. 2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 400/01, Nz 400/01, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno a sídlo Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s., Páričkova 18, Bratislava.
  (od: 05.04.2002)
Dr. Michal Čulák, deň zániku funkcie: 7.6.2002. Ing. Július Pribylinec, deň zániku funkcie: 7.6.2002. Jozef Jablonka, deň zániku funkcie: 1.2.2002. Jana Hyžová, deň zániku funkcie: 1.2.2002. Andrea Mikletičová, deň zániku funkcie: 1.2.2002.
  (od: 09.04.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  31.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)