Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72259/B

Business name: 
3MON, s. r. o.
  (from: 04/13/2011)
Registered seat: 
Černyševského 10
Bratislava 851 01
  (from: 07/21/2015)
Galvániho 12/B
Bratislava 821 04
  (from: 02/01/2012 until: 07/20/2015)
Cukrová 14
Bratislava 811 08
  (from: 04/13/2011 until: 01/31/2012)
Identification number (IČO): 
46 031 391
  (from: 04/13/2011)
Date of entry: 
04/13/2011
  (from: 04/13/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/13/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/13/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/13/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/13/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/13/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/13/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/13/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/13/2011)
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 10/13/2016)
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 10/13/2016)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 10/13/2016)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 10/13/2016)
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov
  (from: 10/13/2016)
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 10/13/2016)
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (from: 10/13/2016)
Technik požiarnej ochrany
  (from: 10/13/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/23/2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/23/2019)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/2019)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/23/2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/16/2020)
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 07/16/2020)
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  (from: 07/16/2020)
Bezpečnostnotechnické služby
  (from: 07/16/2020)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 07/16/2020)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/16/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/20/2021)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 03/20/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/20/2021)
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 03/20/2021)
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/20/2021)
Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 03/20/2021)
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov
  (from: 03/20/2021)
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  (from: 03/20/2021)
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  (from: 03/20/2021)
Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  (from: 03/20/2021)
Špecialista požiarnej ochrany
  (from: 03/20/2021)
Dohľad nad pracovnými podmienkami
  (from: 03/20/2021)
Revízia a opravy požiarnych čerpadiel
  (from: 03/20/2021)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 03/20/2021)
masérske služby
  (from: 12/06/2013 until: 07/20/2015)
manikúra- pedikúra
  (from: 12/06/2013 until: 07/20/2015)
kozmetické služby
  (from: 12/06/2013 until: 07/20/2015)
pánske, dámske a detské kaderníctvo
  (from: 12/06/2013 until: 07/20/2015)
Partners: 
Ing. Simona Kalinovská
Rúfusova ulica 1904/25
Miloslavov 900 42
Slovak Republic
  (from: 07/16/2020)
Ing. Simona Kalinovská
Panenská 684/36
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 08/24/2018 until: 07/15/2020)
Ing. Simona Lhotová
Panenská 684/36
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 12/06/2013 until: 08/23/2018)
Simona Lhotová
Panenská 684/36
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 04/13/2011 until: 12/05/2013)
Contribution of each member: 
Simona Lhotová
  (from: 04/13/2011 until: 12/05/2013)
Ing. Simona Lhotová
  (from: 12/06/2013 until: 08/23/2018)
Ing. Simona Kalinovská
  (from: 08/24/2018 until: 07/15/2020)
Ing. Simona Kalinovská
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/16/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/13/2011)
Ing. Simona Kalinovská
Rúfusova ulica 1904/25
Miloslavov 900 42
From: 04/13/2011
  (from: 07/16/2020)
Ing. Simona Kalinovská
Panenská 684/36
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 04/13/2011
  (from: 08/24/2018 until: 07/15/2020)
Simona Lhotová
Panenská 684/36
Bratislava 811 03
From: 04/13/2011
  (from: 04/13/2011 until: 12/05/2013)
Ing. Simona Lhotová
Panenská 684/36
Bratislava 811 03
From: 04/13/2011
  (from: 12/06/2013 until: 08/23/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/13/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/13/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.1.2011 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/13/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 18.01.2012.
  (from: 02/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.10.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 18.11.2013.
  (from: 12/06/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2015.
  (from: 07/21/2015)
Date of updating data in databases:  12/08/2021
Date of extract :  12/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person