Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  266/P

Business name: 
Bytové družstvo Humenné
  (from: 04/05/1991)
Registered seat: 
Laborecká 1896/58
Humenné 066 01
  (from: 06/21/2000)
Identification number (IČO): 
00 223 051
  (from: 04/05/1991)
Date of entry: 
09/08/1975
  (from: 04/05/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/05/1991)
Objects of the company: 
upratovacie práce
  (from: 02/10/2000)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 02/10/2000)
pracovník na opravy zdvíhacích zariadení
  (from: 02/10/2000)
elektroinštalácie
  (from: 02/10/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/07/2008)
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy
  (from: 08/07/2008)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
  (from: 08/27/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/19/2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/19/2016)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/19/2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/19/2016)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 07/19/2016)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/19/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/19/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 07/19/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/19/2016)
administratívne služby
  (from: 07/19/2016)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/12/2018)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/20/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/19/2023)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/19/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/1994)
Ing. Marta Sadloňová - predseda
SNP 2508/16
Humenné 066 01
From: 06/21/1995
  (from: 08/12/2010)
Mária Žáková - podpredseda
Tyršova 1706/13
Humenné 066 01
From: 08/07/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Andrej Šperňák - člen
Laborecká 1895/55
Humenné 066 01
From: 08/07/2020
  (from: 08/13/2020)
Jozef Lendacký - člen
Osloboditeľov 1579/10
Humenné 066 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Mgr. Ida Valentová - člen
Třebíčska 1838/12
Humenné 066 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Jozef Králik - člen
Gen. Svobodu 132/21
Medzilaborce 068 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Nadežda Rindzáková - člen
Nemocničná 1899/32
Humenné 066 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Milan Capcara - člen
Košická 2504/10
Humenné 066 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Ján Hromada - člen
Čsl. armády 1898/66
Humenné 066 01
From: 05/06/2021
  (from: 06/09/2021)
Acting: 
Za družstvo koná predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen predstavenstva, poverený predstavenstvom. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva.
  (from: 08/10/2021)
Supervisory board: 
Alena Gašparová
Gaštanova 1246/30
Humenné 066 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Emília Vavreková
Čsl. armády 1898/65
Humenné 066 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Jozef Žák
Laborecká 1892/51
Humenné 066 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Ján Hrač
Májova 737/22
Medzilaborce 068 01
From: 07/24/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Antónia Romanová
Laborecká 1895/57
Humenné 066 01
From: 01/29/2021
  (from: 02/25/2021)
Registered capital: 
6 638,79 EUR
  (from: 02/06/2010)
Basic member contribution: 
166 EUR základný členský vklad
  (from: 02/06/2010)
Other legal facts: 
Bytové družstvo Humenné sa riadi stanovami prijatými na Zhromaždení delegátov dňa 15.12.1990 na základe zák.č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 1036 Výška vkladu : O výške členského podielu rozhodne predsta- venstvo pri začínaní družstevnej výstavby.
  (from: 04/05/1991)
Bytové družstvo Humenné sa riadi stanovami prijatými na Zhromaždení delegátov dňa 15.12.1990 na základe zák.č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 1036 Zmeny vykonané na základe uznesenia z členskej schôdze o zmene stanov zo dňa 23.10. 1992 a 30.4.1993 podľa zák.č. 42/1992 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/04/1994)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1995 a 21.6.1995.
  (from: 07/25/1995)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 21.5.1998. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 31.5.2001.
  (from: 08/15/2001)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 22.5.2003.
  (from: 12/31/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person