Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1370/B

Obchodné meno: 
Devín - holding, a.s. v likvidácii
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
Devín - holding, a.s.
  (od: 24.03.1997 do: 22.04.2002)
Sídlo: 
Kremeľská 39
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
IČO: 
35 714 468
  (od: 24.03.1997)
Deň zápisu: 
24.03.1997
  (od: 24.03.1997)
Deň výmazu: 
24.08.2004
  (od: 24.08.2004)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 24.08.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.03.1997)
Predmet činnosti: 
správa verejnoprospešných služieb mestskej časti v rozsahu poverenia miestnym zastupiteľstvom
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
hospodárenie s majetkom mestskej časti v rozsahu poverenia miestnym zastupiteľstvom
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
tvorba a rozvoj správy zdrojov hospodárenia mestskej časti
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
inžieniersko-obstarávateľská činnosť územného rozvoja mestskej časti
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
činnosť organizačno-ekonomického poradcu
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
reklamná činnosť
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
predstavenstvo
  (od: 24.03.1997 do: 22.04.2002)
Milan Beseda - člen
Kozičova 7
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Ján Gabriš - člen
Brigádnická 46
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Ján Gabriš - člen
Brigádnická 46
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Pavol Hammel - člen
Štrbská 6
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Ing. Štefan Kilársky - člen
Brigádnická 68
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Ing. Štefan Kilárský - člen
Brigádnická 68
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Ing. Boris Kocúr - člen
Laurinská 10
Bratislava 801 01
  (od: 14.01.1998 do: 26.09.1999)
Gabriela Luptáková - podpredsedníčka
Kremeľská 83
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Valéria Maťková - člen
Brigádnická 34
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Ján Novotný - predseda
Brigádnická 8
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Ján Novotný - predseda
Brigádnická 8
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Jaromír Podhorný - člen
Brigádnická 58
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Pavlína Rumanovská - člen
Hradná 5
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Jozef Šimonič - člen
Brigádnická 66
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Ing. Milan Zvolenský - člen
Kremeľská 2
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Ing. Milan Zvolenský - podpredseda
Kremeľská 2
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Predseda predstavenstva akciovej spoločnosti ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Podpredseda zastupuje predsedu predstavenstva počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti vo výkone funkcie. Písomné konanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie sa meno, funkcia a pripojísa vlastnoručný podpis. Počas likvidácie spoločnosť zastupuje a koná v jej mene likvidátor spoločnosti.
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
Predseda predstavenstva akciovej spoločnosti ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Podpredseda zastupuje predsedu predstavenstva počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti vo výkone funkcie. Písomné konanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie sa meno, funkcia a pripojísa vlastnoručný podpis.
  (od: 24.03.1997 do: 22.04.2002)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
1 000 000 Sk
  (od: 24.03.1997 do: 22.04.2002)
Akcie: 
Počet: 510
Druh: kmeňové, na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
Počet: 490
Druh: na meno, prioritné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
Počet: 1000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.01.2000 do: 22.04.2002)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.03.1997 do: 23.01.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Rastislav Kasanický - člen
Sekurisová 14
Bratislava 841 02
  (od: 14.01.1998 do: 26.09.1999)
Ing. Štefan Lorinc - predseda
Hradná 2
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Ing. Štefan Lorinc - predseda
Hradná 2
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Oľga Mikulášová - člen
Hutnícka 21
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 22.04.2002)
Július Rosa - člen
Kremeľská 29
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 13.01.1998)
Miloš Sagula - člen
Brigádnická 32
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Jozef Szlovinecz - člen
Kremeľská 80
Bratislava 841 10
  (od: 24.03.1997 do: 26.09.1999)
Prof. PhDr. Štefan Vašek , CSc. - člen
Brigádnická 54
Bratislava 841 10
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Prof.PhDr. Štefan Vašek , CSc - člen
Brigádnická 54
Bratislava 841 01
  (od: 14.01.1998 do: 26.09.1999)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Zora Urbanovská
Levárska 1
Bratislava 841 04
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 58/03-27 zo dňa 24.2.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2004, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Uznesenie OS BA I č.k. 36Exre /66/2004 zo dňa 24.8.2004 ktorým súd začal konanie ex offo vo veci výmazu spoločnosti z obchodného registra. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť Devín - holding, a.s. v likvidácii, sídlom Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, IČO: 35 714 468 zapísaná v obchodnom registri odd.Sa, vložka č. 1370/B v celom rozsahu.
  (od: 24.08.2004)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.12.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1959
  (od: 24.03.1997 do: 23.08.2004)
Notárska zápisnica č. N 211/97, NZ 209/97 zo dňa 11.11.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.11.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1959
  (od: 14.01.1998 do: 23.08.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.5.1999.
  (od: 27.09.1999 do: 23.08.2004)
Notárska zápisnica N 311/99 Nz 295/99 zo dňa 9.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.12.1999 na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám v zmysle zák.č. 127/99 Z.z.
  (od: 24.01.2000 do: 23.08.2004)
Jediný akcionár: Mestská časť Bratislava - Devín Kremeľská 39 841 10 Bratislava Prevoditeľnosť akcií spoločnosti č. 1 až 510 je obmedzená a tieto sú prevoditeľné len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, nie sú prevoditeľné predajom. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti č. 511 až 1000 je obmedzená predkupným právom vlastníka akcií spoločnosti č. 511 až 1000 je obmedzená predkupným právom vlastníka akcií spoločnosti č. 1 až 499. Notárska zápisnica č. Nz 625/01 zo dňa 28.12.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie. Deň vzniku funkcie likvidátora: 1.1.2002
  (od: 23.04.2002 do: 23.08.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  10.06.2021
Dátum výpisu:  13.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)