Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1372/B

Obchodné meno: 
LINDON INVESTMENT a.s.
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
Sídlo: 
Vranovská 6
Bratislava 851 01
  (od: 18.03.2006 do: 25.04.2013)
Vysoká 14
Bratislava 811 06
  (od: 13.01.2003 do: 17.03.2006)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 54
Bratislava 811 02
  (od: 03.10.1997 do: 12.01.2003)
Dunajská 29
Bratislava 811 08
  (od: 09.04.1997 do: 02.10.1997)
IČO: 
35 714 662
  (od: 09.04.1997)
Deň zápisu: 
09.04.1997
  (od: 09.04.1997)
Deň výmazu: 
26.04.2013
  (od: 26.04.2013)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 26.04.2013)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.04.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
nakladateľská a vydavateľská činnosť
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
leasingová činnosť
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
marketing
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
vedenie účtovníctva
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
poradenská činnosť v oblasti reklamy
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
faktoring a forfaiting
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
administratívne práce
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
reprografické práce
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
inzertná činnosť
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
predaj a požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových nosičov
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
organizovanie športových kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov a prehliadok
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
organizovanie školení a seminárov
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
upratovacie a čistiace práce
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
údržba a kosenie trávnatých plôch
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
prenájom garáži a parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
správa trhových miest
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
automatizované spracovanie dát - služby výpočtovej techniky
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
inštalácia a technická obsluja programových prostriedkov elektronických zariadení
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
príprava podkladov pre tlač PC technikou
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
zemné výkopové práce
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
inžinierská činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
zriaďovanie, zmena, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení, telefónne prístroje a záznamníky, sekretárske zariadenia, vonkajšie telekomunikačné rozvody neverejných telekomunikačných zariadení pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
vykonávanie izolácií proti vlhkosti
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
inštalácia tepelných izolácií bodov
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
vykonávanie zvukových izolácií
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
činnosť stavbyvedúceho - Pozemné stavby - jednoduché stavby
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
činnosť stavebného dozoru - Pozemné stavby
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
činnosť stavbyvedúceho - Pôdohospodárske stavby
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
činnosť stavebného dozoru - Pôdohospodárske stavby
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
činnosť stavbyvedúceho - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - plynové zariadenia
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízii elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
elektroinštalatérstvo - štruktúrovaná kabeláž
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
JUDr. Anton Chrastina - člen
Šťastná 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.10.2002
  (od: 13.01.2003 do: 14.12.2007)
JUDr. Anton Chrastina - člen
Šťastná 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 03.12.2007
  (od: 15.12.2007 do: 14.12.2007)
Ing. Miroslav Papay - predseda predstavenstva
Rajecká 16
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 09.04.1997 do: 12.01.2003)
Ivan Roštár - člen predstavenstva
J. Kráľa 2591/3
Čadca 022 01
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 25.01.2001 do: 12.01.2003)
Ing. Peter Sojka - člen
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.10.2002
  (od: 13.01.2003 do: 14.12.2007)
Ing. Peter Sojka - člen
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 03.12.2007
  (od: 15.12.2007 do: 14.12.2007)
Ing. Zdeno Štefkovič - člen predstavenstva
Poľnohospodárska 34
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 09.04.1997 do: 12.01.2003)
Zuzana Velková - člen predstavenstva
Sedmokrásková 10
Bratislava
  (od: 09.04.1997 do: 24.01.2001)
Ing. Peter Antolík - predseda
Hlaváčikova 3107/22
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.10.2002
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva.
  (od: 15.12.2007 do: 25.04.2013)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek ďaľším členom predstavenstva.
  (od: 09.04.1997 do: 14.12.2007)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
Akcie: 
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
Počet: 10
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 03.10.1997 do: 12.01.2003)
Počet: 10
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.04.1997 do: 02.10.1997)
Dozorná rada: 
Miroslava Antalíková - člen
Hlaváčikova 22
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.10.2002
  (od: 13.01.2003 do: 14.12.2007)
Miroslava Antalíková - člen
Hlaváčikova 22
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 03.12.2007
  (od: 15.12.2007 do: 14.12.2007)
Ing. Peter Antolík
Hlaváčiková 3107/22
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 25.01.2001 do: 12.01.2003)
MUDr. Vladimír Davinič
Clementisa 53
Skalica
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 09.04.1997 do: 12.01.2003)
Svetlana Rehušová
Zvolenská 8
Komárno
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 09.04.1997 do: 12.01.2003)
Mgr. Pavol Vajs - člen dozornej rady
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 03.10.1997 do: 12.01.2003)
JUDr. Jozef Zlocha - predseda
Starohradská 40
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 03.07.2008
  (od: 13.12.2008 do: 12.12.2008)
Ing. Dušan Hraško
920
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 03.12.2007
  (od: 15.12.2007 do: 25.04.2013)
Ivan Majling
Rudlovská cesta 98
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 03.12.2007
  (od: 15.12.2007 do: 25.04.2013)
JUDr. Jozef Zlocha - predseda
Starohradská 40
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.10.2002
  (od: 13.01.2003 do: 12.12.2008)
Dana Placáková
Na Vyhlídce 216
Zadní Třebaň
Česká republika
  (od: 09.04.1997 do: 24.01.2001)
Ludmila Sojková Zemková - člen
Záhradnícka 17
Brno 603 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2002
  (od: 13.01.2003 do: 14.12.2007)
Ludmila Sojková Zemková - člen
Záhradnícka 17
Brno 603 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 03.12.2007
  (od: 15.12.2007 do: 14.12.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32CbR/49/2008 zo dňa 25.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2013, súd zrušuje obchodnú spoločnosť LINDON INVESTMENT a.s., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 714 662, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sa, vo vložke 1372/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť LINDON INVESTMENT a.s., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 714 662, zapísaná v odd. Sa vl. č. 1372/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (od: 26.04.2013)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti dňa 20.3.1997, bez výzvy na upisovanie akcií a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 105/97, Nz 105/97 dňa 20.3.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 1961
  (od: 09.04.1997 do: 25.04.2013)
Notárska zápisnica N 256/97, Nz 255/97 zo dňa 15.8.1997 a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.8.1997. Stary spis: Sa 1961
  (od: 03.10.1997 do: 25.04.2013)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2000 a dozornej rady zo dňa 18.12.2000 o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 25.01.2001 do: 25.04.2013)
Notárska zápisnica N 1411/02, Nz 1390/02 spísaná dňa 17.10.2002 notárom JUDr. Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Papaya, Ing.Z.Štefkoviča, I.Roštára sa končí dňom 17.10.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. P. Antolíka, MUDr. V. Daviniča, S.Rehušovej, Mgr. P. Vajsa sa končí dňom 17.10.2002.
  (od: 13.01.2003 do: 25.04.2013)
Notárska zápisnica N 53/2006, Nz 10013/2006, NCRls 9951/2006 zo dňa 16.3.2006.
  (od: 18.03.2006 do: 25.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2007, NZ 51153/2007, NCRls 50748/2007 zo dňa 03.12.2007.
  (od: 15.12.2007 do: 25.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.07.2008.
  (od: 13.12.2008 do: 25.04.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)