Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1374/B

Business name: 
INŽINIERING - Stavoarch s. r. o.
  (from: 06/04/2011)
Registered seat: 
Jasencová 6
Bratislava 841 07
  (from: 06/04/2011)
Identification number (IČO): 
35 714 956
  (from: 04/15/1997)
Date of entry: 
04/15/1997
  (from: 04/15/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/2011)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/15/1997)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/15/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/15/1997)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov)
  (from: 04/15/1997)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 04/15/1997)
projektovanie stavieb
  (from: 04/15/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/15/1997)
inžinierska činnosť
  (from: 04/15/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/15/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 04/15/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/15/1997)
demolácia a zemné práce
  (from: 04/15/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/15/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/15/1997)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/1999)
výskum trhu
  (from: 03/22/1999)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/22/1999)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 03/22/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/22/1999)
prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení
  (from: 03/22/1999)
tovarový leasing
  (from: 03/22/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/22/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 03/22/1999)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/04/2011)
Ing. Alojz Šesták
Jasencová 4
Bratislava 841 07
From: 06/04/2011
  (from: 06/04/2011)
Ing. Jozef Huska
Jasencová 6
Bratislava 841 07
From: 06/04/2011
  (from: 06/04/2011)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach každý samostatne tak, že k napísanému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 06/04/2011)
Capital: 
33 100 EUR Paid up: 33 100 EUR
  (from: 06/04/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.3.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1963
  (from: 04/15/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.2.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 127/99, Nz 126/99, spísaná notárkou JUDr.Helenou Hrušovskou. Zmena obchodného mena, pôvodné IRD a.s.
  (from: 03/22/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 4.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 1265/99, Nz 1247/99 na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (from: 01/28/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 1580/1999, Nz 1559/1999, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti. Zmena obchodného mena, pôvodné EURO SIPOX INŽINIERING, a.s.
  (from: 02/21/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 968/2002, Nz 962/2002 notárky JUDr. Heleny Hrušovskej z Bratislavy, schválilo nové znenie stanov spoločnosti, Notárska zápisnica č. N 120/2003, Nz 286/2003 zo dňa 16.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena čl. IX, bod 4 stanov spoločnosti.
  (from: 04/29/2003)
Notárska zápisnica N 154/2007, Nz 31780/2007, NCRls 31579/2007 napísaná dňa 13.8.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 13.8.2007.
  (from: 09/19/2007)
Notárska zápisnica N 253/2011, Nz 12895/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2011 - zníženie základného imania
  (from: 05/06/2011)
Notárska zápisnica N 425/2011, Nz 18275/2011 zo dňa 19.05.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy akciovej spoločnosti INŽINIERING, a.s na spoločnosť s ručením obmedzeným INŽINIERING - Stavoarch s. r. o.
  (from: 06/04/2011)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person