Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1376/B

Obchodné meno: 
MICROPLAST, a.s. v likvidácii
  (od: 26.07.2001 do: 18.06.2015)
MICROPLAST, a.s.
  (od: 17.04.1997 do: 25.07.2001)
Sídlo: 
Prepoštská 5
Bratislava 811 01
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
IČO: 
35 715 499
  (od: 17.04.1997)
Deň zápisu: 
17.04.1997
  (od: 17.04.1997)
Deň výmazu: 
19.06.2015
  (od: 19.06.2015)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.4.2015, sp. zn. 34 Exre/108/2015 -40, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.6.2015 súd vymazal obchodnú spoločnosť MICROPLAST, a.s. v likvidácii, Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 715 499 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4 veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 9.3.2004 č.k. 1K 35/2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.4.2004, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu MICROPLAST, a.s. v likvidácii, Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 715 499 uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3.9.2002 pod č.k. 1K 35/2002 -33, po splnení rozvrhového uznesenia po ktorého splnení nezostal žiadny obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
  (od: 19.06.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.04.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
prenájom tovaru, strojov a zariadení
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
výroba tovaru z plastov
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
kovoobrábanie, výroba kovových výrobkov
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
výroba nástrojov a foriem
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.07.2001 do: 18.06.2015)
predstavenstvo
  (od: 17.04.1997 do: 25.07.2001)
Ing. Jozef Černý - člen
Dolnomajerská 3
Sereď 926 01
  (od: 17.04.1997 do: 28.06.2001)
JUDr. Vladimír Hudec
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (od: 16.11.1999 do: 01.12.1999)
Ing. Ján Kolesár - predseda
Iľjušinova 12
Bratislava 851 01
  (od: 15.10.1997 do: 15.11.1999)
Štefan Minárik - člen
Riečna 2
Bratislava 811 02
  (od: 17.04.1997 do: 14.10.1997)
Ing. Pavol Stanovský - predseda
Beňadická 34
Bratislava 851 06
  (od: 17.04.1997 do: 14.10.1997)
Ing. Pavol Stanovský - člen
Beňadická 34
Bratislava 851 06
  (od: 15.10.1997 do: 18.06.2015)
JUDr. Vladimír Hudec - predseda
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (od: 02.12.1999 do: 18.06.2015)
Ing. Rudolf Šeliga
Štefana Králika 39
Bratislava 841 08
  (od: 29.06.2001 do: 18.06.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti môžu konať a túto zaväzovať písomnými, či ústnými prejavmi vôle vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 26.07.2001 do: 18.06.2015)
V mene spoločnosti môžu konať a túto zaväzovať písomnými, či ústnými prejavmi vôle vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 17.04.1997 do: 25.07.2001)
Základné imanie: 
276 800 000 Sk
  (od: 16.11.1999 do: 18.06.2015)
244 500 000 Sk
  (od: 15.10.1997 do: 15.11.1999)
1 000 000 Sk
  (od: 17.04.1997 do: 14.10.1997)
Akcie: 
Počet: 27680
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 08.08.2000 do: 18.06.2015)
Počet: 27680
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 16.11.1999 do: 07.08.2000)
Počet: 24450
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 15.10.1997 do: 15.11.1999)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.04.1997 do: 14.10.1997)
Dozorná rada: 
Ing. Edita Bukovská - predsedkyňa
Ipeľská 11
Bratislava
  (od: 15.10.1997 do: 01.12.1999)
Ing. Jozef Danajovič - člen
Púpavová 31
Bratislava 841 04
  (od: 17.04.1997 do: 03.09.2002)
Ing. Dušan Drobuliak - člen
Mamateyova 22
Bratislava 851 04
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
JUDr. Martin Gajer - člen
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
  (od: 17.04.1997 do: 14.10.1997)
Ing. Ján Kučera - člen
Ševčenkova 6
Bratislava
  (od: 15.10.1997 do: 18.06.2015)
Štefan Minárik - člen
Riečna 2
Bratislava
  (od: 15.10.1997 do: 18.06.2015)
Ing. Vladislav Pikula - člen
Zadunajská cesta 1
Bratislava 851 01
  (od: 17.04.1997 do: 14.10.1997)
Ing. Ján Potúček
Trenčianska 25
Bratislava
  (od: 16.11.1999 do: 01.12.1999)
Ing. Ján Potúček - predseda
Trenčianska 25
Bratislava
  (od: 02.12.1999 do: 18.06.2015)
Zoltán Solymos
Karloveská 410/15
Bratislava
  (od: 16.11.1999 do: 01.12.1999)
Zoltán Solymos - člen
Karloveská 410/15
Bratislava
  (od: 02.12.1999 do: 18.06.2015)
Ing. Miroslav Vavrina - člen
Krížna 3
Stupava 900 31
  (od: 15.10.1997 do: 15.11.1999)
Ing. Miroslav Vavrina - predseda
Krížna 3
Stupava 900 31
  (od: 17.04.1997 do: 14.10.1997)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
Skončenie funkcie: 19.06.2015
  (od: 16.10.2001)
 Likvidátor:
Doc.Ing. Ivan Gajdošík , CSc.,
Mlynarovičova 13
Bratislava 851 03
  (od: 26.07.2001 do: 15.10.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť je založená notárskou zápisnicou N 75/97, Nz 70/97 napísanou JUDr. Ivanom Macákom, notárom. Zakladateľská zmluva a stanovy zo dňa 24.3.1997. Akciová spoločnosť vznikla premenou spoločnosti MICROPLAST spol. s r.o., na základe rozhodnutia valného zhromaždenia tejto spoločnosti zo dňa 24.3.1997, pričom prevzala celé obchodné imanie, všetky práva, záväzky a povinnosti spoločnosti MICROPLAST spol. s r.o., IČO 31405622. Stary spis: Sa 1965
  (od: 17.04.1997 do: 18.06.2015)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 5.6.1997. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 5.6.1997. Notárska zápisnica N 210/97, Nz 196/97 spísaná dňa 9.6.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VII bod 4, XI bod 6, XIII bod 6. Výpis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.6.1997. Notárska zápisnica N 236/97, Nz 221/97 spísaná dňa 27.6.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. XI bod 6 a bolo schválené zvýšenie základného imania. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 24.7.1997. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 24.7.1997. Stary spis: Sa 1965
  (od: 15.10.1997 do: 18.06.2015)
Notárska zápisnica N 365/99, Nz 340/99 zo dňa 28,4.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 25.3.1999, notárska zápisnica N 172/99, Nz 160/99 zo dňa 24.2.1999 o zmene stanov.
  (od: 16.11.1999 do: 18.06.2015)
Zápisnica z náhradného valného zhropmaždenia konaného dňa 24.2.1999 Notárska zápisnica N 962/99, Nz 907/99 zo dňa 19.11.1999.
  (od: 02.12.1999 do: 18.06.2015)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 15.2.2001
  (od: 29.06.2001 do: 18.06.2015)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.5.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 135/01, Nz 131/01 napísanej dňa 11.5.01 notárom JUDr.Lošonským bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou k 1.6.01 bol vymenovaný likvidátor a bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.07.2001 do: 18.06.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2001.
  (od: 16.10.2001 do: 18.06.2015)
Vzdanie sa funkcie Ing. Jozefa Danajoviča, člena dozornej rady zo dňa 19.2.2001.
  (od: 04.09.2002 do: 18.06.2015)
Uznesenie Krajského súdu zo dňa 3. 9. 2002 pod č. k.: 1K 35/02 - 33, ktorým bol: 1) JUDr. Peter Petráň, Mýtna 23, Bratislava zbavený funkcie predbežného správcu. 2) vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: MICROPLAST a. s. v likvidácii, Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 715 499. 3) Za správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Peter Petráň, Mýtna č. 23, 811 07 Bratislava.
  (od: 27.05.2003 do: 18.06.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023
Dátum výpisu:  09.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)