Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1400/B

Business name: 
S.K.A., a.s.
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
Registered seat: 
Račianská 75
Bratislava 836 06
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
Identification number (IČO): 
35 717 840
  (from: 05/19/1997)
Date of entry: 
05/19/1997
  (from: 05/19/1997)
Date of deletion: 
02/09/2017
  (from: 02/09/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/09/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/19/1997)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti- veľkoobchod
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a sprostredkovateľská činnosť výkonu služieb
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/22/1999 until: 02/08/2017)
Managing board
  (from: 12/21/1999 until: 12/21/1999)
Managing board
  (from: 11/05/1997 until: 12/20/1999)
Managing board
  (from: 05/19/1997 until: 11/04/1997)
Ing. Viera Babjaková - podpredseda
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (from: 11/05/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Emil Dubec - člen
Nám. Slobody 22
Púchov
  (from: 11/05/1997 until: 12/21/1999)
Ing. Peter Hargaš - člen
Torýská 34
Bratislava 821 07
  (from: 05/19/1997 until: 11/04/1997)
JUDr. Ladislav Hoffmann - člen
Budatínska 9
Bratislava 851 02
  (from: 05/19/1997 until: 11/04/1997)
Ing. Miloš Lukáčik - predseda
Fazuľová 2
Bratislava 811 01
Until: 06/25/2001
  (from: 05/19/1997 until: 09/22/2002)
Ing. Ivan Maroš - podpredseda
Pifflova 11
Bratislava 851 01
Until: 06/25/2001
  (from: 12/22/1999 until: 09/22/2002)
Ing. Miroslav Šurina - člen
Viktorinova 35
Zavar 919 26
Until: 06/25/2001
  (from: 06/12/2000 until: 09/22/2002)
Ing. Pavel Venglovič - člen
Bardejovská 11
Svidník
  (from: 12/22/1999 until: 06/11/2000)
Ing. Pavel Venglovič - podpredseda
Bardejovská 11
Svidník
  (from: 03/23/1999 until: 12/21/1999)
Marián Arpányi - predseda
Podhorská 355/3
Poltár
From: 06/25/2001
  (from: 09/23/2002 until: 02/08/2017)
Ing. Miroslav Šurina - podpredseda
Viktorínova 35
Zavar
From: 06/25/2001
  (from: 09/23/2002 until: 02/08/2017)
Ing. Miroslav Líška - člen
31
Dunajská Lužná
From: 06/25/2001
  (from: 09/23/2002 until: 02/08/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať a spoločnosť zaväzovať prejavom vôle sú oprávnení vždy predseda a podpredseda predstavenstva spoločne
  (from: 12/22/1999 until: 02/08/2017)
Konať a spoločnosť zaväzovať prejavom vôle sú oprávnení vždy dvaja členovia prrdstavenstva, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva.
  (from: 12/21/1999 until: 12/21/1999)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná za spoločnosť predstavenstvo pričom za spoločnosť podpisujú a konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 11/05/1997 until: 12/20/1999)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 05/19/1997 until: 11/04/1997)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 03/23/1999 until: 02/08/2017)
1 500 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 03/22/1999)
1 000 000 Sk
  (from: 05/19/1997 until: 09/13/1998)
Shares: 
Number of shares: 8
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 02/08/2017)
Number of shares: 196
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 02/08/2017)
Number of shares: 100
Druh: na meno - prioritné
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 02/08/2017)
Number of shares: 196
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/23/1999 until: 12/21/1999)
Number of shares: 100
Druh: prioritné na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/23/1999 until: 12/21/1999)
Number of shares: 8
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 12/21/1999)
Number of shares: 50
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 03/22/1999)
Number of shares: 96
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 03/22/1999)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/19/1997 until: 09/13/1998)
Supervisory board: 
Mária Dubielová
Šalgotariánska 12
Banská Bystrica
  (from: 11/05/1997 until: 03/22/1999)
JUDr. Ladislav Hoffmann
Budatínska 9
Bratislava
Until: 06/25/2001
  (from: 09/18/2000 until: 09/22/2002)
JUDr. Pavel Jurek - člen
Páričkova 15
Bratislava 821 08
  (from: 05/19/1997 until: 12/21/1999)
Ing. Iveta Lukáčiková
Fazuľová 2
Bratislava 811 01
  (from: 05/19/1997 until: 11/04/1997)
Michaela Piškitelová
Mesačná 1
Bratislava
Until: 06/25/2001
  (from: 03/23/1999 until: 09/22/2002)
Tibor Fuzek
SNP 955/45
Galanta
From: 06/25/2001
  (from: 09/23/2002 until: 02/08/2017)
Jozef Sýkora
Poľná Krúpa
Trnava
From: 06/25/2001
  (from: 09/23/2002 until: 02/08/2017)
Ružena Jariabková
Rumančeková 36
Bratislava
From: 06/25/2001
  (from: 09/23/2002 until: 02/08/2017)
Andreas Adlitzer
P. Faffstättner Strasse 53
Traiskirchen 2514
Rakúsko
Until: 06/25/2001
  (from: 05/19/1997 until: 09/22/2002)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.09.2016, č.k.: 33CbR/321/2014, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť S.K.A., a.s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť S.K.A., a.s.
  (from: 02/09/2017)
Notárska zápisnica N 122/97, Nz 103/97 zo dňa 7.5.1997 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1989
  (from: 05/19/1997 until: 02/08/2017)
Notárska zápisnica č. N 220/97, Nz 210/97 zo dňa 25.7.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1989
  (from: 11/05/1997 until: 02/08/2017)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 394/97, Nz 375/97.
  (from: 09/14/1998 until: 02/08/2017)
Notárska zápisnica N 450/98 Nz 448/98 spísaná dňa 17.11.1998 osvedčujúca priebeh riadneho VZ konaného dňa 17.11.1998, zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 03/23/1999 until: 02/08/2017)
Notárska zápisnica Nz 320/99 zo dňa 13.12.1999 so zmenou stanov spoločnosti.
  (from: 12/22/1999 until: 02/08/2017)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 3.2.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 16/00, Nz 16/00
  (from: 06/12/2000 until: 02/08/2017)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2001. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 11.7.2002. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11.7.2002, priebeh krotého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 11.7.2002.
  (from: 09/23/2002 until: 02/08/2017)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person