Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1799/S

Business name: 
ELTE, s.r.o.
  (from: 03/16/1994 until: 02/08/2012)
Registered seat: 
Medený Hámor 15
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/02/1997 until: 02/08/2012)
Rudlovská cesta 17
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/16/1994 until: 06/01/1997)
Identification number (IČO): 
31 602 894
  (from: 03/16/1994)
Date of entry: 
03/16/1994
  (from: 03/16/1994)
Person dissolved from: 
25.1.2012
  (from: 02/09/2012)
Date of deletion: 
02/09/2012
  (from: 02/09/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/09/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/16/1994)
Objects of the company: 
reklamné činnosti
  (from: 03/16/1994 until: 02/08/2012)
vydavateľská činnosť v obalsti neperiodickej tlače a merkantilu
  (from: 03/16/1994 until: 02/08/2012)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/1994 until: 02/08/2012)
Partners: 
Peter Lenhart
Malachovská 88
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 02/02/2000)
Peter Lenhart
Malachovská 88
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/16/1994 until: 10/25/1998)
Ľubomír Trnka
Hlboká 7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 02/02/2000)
Ľubomír Trnka
Hlboká 7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/16/1994 until: 10/25/1998)
FIRMEX plus s.r.o. IČO: 36 189 766
Južná trieda 82
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000 until: 02/08/2012)
Contribution of each member: 
Peter Lenhart
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 10/25/1998)
Ľubomír Trnka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 10/25/1998)
Peter Lenhart
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 02/02/2000)
Ľubomír Trnka
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 02/02/2000)
FIRMEX plus s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/03/2000 until: 02/08/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/16/1994 until: 02/08/2012)
Peter Lenhart
Malachovská 88
Banská Bystrica
  (from: 03/16/1994 until: 02/02/2000)
Ing. Dušan Kottfer
Gudernova 26
Košice
  (from: 02/03/2000 until: 02/08/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/16/1994 until: 02/08/2012)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 02/08/2012)
100 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 10/25/1998)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. : 65Cbr 104/2011-20 z 23. 12. 2011, právoplatným 25. 01. 2012, zrušil obchodnú spoločnosť ELTE, s.r.o. so sídlom Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 31 602 894, podľa § 68 ods. 6 písm. f/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to bez likvidácie podľa ustanovenia § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka.
  (from: 02/09/2012)
Valné zhromaždenie, konané dňa 20.5.1997, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 4998
  (from: 06/02/1997 until: 02/08/2012)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.7.1998 v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/26/1998 until: 02/08/2012)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 28. 10. 1999 a dodatok č. 3.
  (from: 02/03/2000 until: 02/08/2012)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person