Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1430/B

Business name: 
R - PRESS, a.s.
  (from: 06/13/1997 until: 02/26/2001)
Registered seat: 
Ružová dolina 6
Bratislava 824 70
  (from: 02/08/2000 until: 02/26/2001)
Identification number (IČO): 
35 720 476
  (from: 06/13/1997)
Date of entry: 
06/13/1997
  (from: 06/13/1997)
Date of deletion: 
02/27/2001
  (from: 02/27/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/13/1997)
Capital: 
40 000 000 Sk
  (from: 06/13/1997 until: 02/26/2001)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 78/2001, Nz 75/2001 spísaná dňa 31.1.2001 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti R - PRESS, a.s., Ružová dolina 6, 824 70 Bratislava, IČO: 35 720 476 bez likvidácie v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou LISOVŇA, a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 36 227 927, ktorá preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky i neznáme zrušenej spoločnosti. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť R - PRESS, a.s., Ružová dolina 6, 824 70 Bratislava, IČO: 35 720 476 zapísaná v odd.: Sa, vo vložke č. 1430/B z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v celom rozsahu.
  (from: 02/27/2001)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person