Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1448/B

Obchodné meno: 
DITEC TELCO, a.s. v likvidácii
  (od: 07.09.2006 do: 18.11.2008)
DITEC TELCO, a.s.
  (od: 01.06.1999 do: 06.09.2006)
Park zdravia a.s.
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
Sídlo: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (od: 28.02.2000 do: 18.11.2008)
Železničiarska 16
Bratislava 811 04
  (od: 01.06.1999 do: 27.02.2000)
Francisciho 5
Bratislava 811 08
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
IČO: 
35 722 142
  (od: 07.07.1997)
Deň zápisu: 
07.07.1997
  (od: 07.07.1997)
Deň výmazu: 
19.11.2008
  (od: 19.11.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 19.11.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.07.1997)
Predmet činnosti: 
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti liečebno - preventívnej starostlivosti
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti regenerácie a rekondície
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebite- ľovi (maloobchod)
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovenie programov na zákazku
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
vydavateľská činnosť
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.08.2001 do: 18.11.2008)
predstavenstvo
  (od: 07.07.1997 do: 26.08.2001)
Ing. Ondrej Eršék
Vavilovova 10
Bratislava 851 01
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
Ing. Peter Lukeš
Šulekova 13
Bratislava 811 06
  (od: 01.06.1999 do: 20.05.2003)
Ing. Ján Masár
Vavilovova 24
Bratislava 851 01
  (od: 01.06.1999 do: 20.05.2003)
Ing. Ľubomír Špirko
Parková 6
Trnava
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
RNDr.Ing. Pavol Tarina
Pavla Horova 21/42
Bratislava 841 08
  (od: 01.06.1999 do: 20.05.2003)
RNDr.Ing. Pavol Tarina
Pavla Horova 21/42
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 02.03.1999
  (od: 21.05.2003 do: 05.09.2007)
RNDr.Ing. Pavol Tarina
Pavla Horova 21/42
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 02.03.1999 Skončenie funkcie: 17.08.2007
  (od: 06.09.2007 do: 05.09.2007)
MUDr. Vladimír Zachar
Kalinčiakova 11
Bratislava 831 04
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
Ing. Peter Lukeš
Tichá 28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 02.03.1999
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
Ing. Ján Masár
Vavilovova 24
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 02.03.1999
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
Ing. Csaba Baráth
Požiarnícka 36
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 17.08.2007
  (od: 06.09.2007 do: 18.11.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú za ňu všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k predtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (od: 27.08.2001 do: 18.11.2008)
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 07.07.1997 do: 26.08.2001)
Základné imanie: 
209 000 000 Sk Rozsah splatenia: 209 000 000 Sk
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
209 000 000 Sk
  (od: 23.01.2001 do: 20.05.2003)
1 000 000 Sk
  (od: 07.07.1997 do: 22.01.2001)
Akcie: 
Počet: 41800
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
Počet: 41800
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 23.01.2001 do: 20.05.2003)
Počet: 200
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 28.02.2000 do: 22.01.2001)
Počet: 200
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 07.07.1997 do: 27.02.2000)
Akcionár: 
DIMB, s.r.o.
Hrebendova 7
Bratislava 811 02
  (od: 06.09.2007 do: 18.11.2008)
LUKI 83 HOLDING A. G.
7, Val Sainte - Croix
Luxemburg L-1371
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 31.05.2004 do: 05.09.2007)
Dozorná rada: 
Ing. Eva Eršéková
Vavilovova 10
Bratislava 851 01
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
MUDr. Jozef Fedeleš
Partizánska 1
Bratislava 811 03
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
Ing. Peter Fedoroňko
Hlaváčikova 9
Bratislava 841 05
  (od: 01.06.1999 do: 20.05.2003)
Ing. Pavol Frič , CSc.
H.Meličkovej 4
Bratislava 841 05
  (od: 01.06.1999 do: 20.05.2003)
Ing. Ivan Polko
Turnianska 5
Bratislava 851 07
  (od: 01.06.1999 do: 20.05.2003)
Ing. Martin Špirko
Vajanského 33
Trnava 917 00
  (od: 07.07.1997 do: 31.05.1999)
Ing. Pavol Frič , CSc.
H.Meličkovej 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.03.1999
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
Ing. Peter Fedoroňko
Hlaváčikova 9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.03.1999
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
Ing. Ivan Polko
Turnianska 5
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 02.03.1999
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 25.8.2006
  (od: 19.11.2008)
Dátum vstupu do likvidácie: 25.8.2006
  (od: 07.09.2006 do: 18.11.2008)
 Likvidátor:
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.08.2006 Skončenie funkcie: 19.11.2008
  (od: 27.10.2006)
 Likvidátor:
JUDr. Stanislav Shubert , CSc.
Bellova 82A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.08.2006
  (od: 07.09.2006 do: 26.10.2006)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (od: 07.09.2006)
Dátum ukončenia konania: 31.8.2007
  (od: 19.11.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2007 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť DITEC TELCO, a. s. v likvidácii, so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 722 142, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 1448/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (od: 19.11.2008)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.3.1997 a jej dodatkami zo dňa 4.4.1997 a 26.5.1997 v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2037
  (od: 07.07.1997 do: 18.11.2008)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 2.3.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 53/99, Nz 53/99 ktorým sa mení predchádzajúce obchodné meno a sídlo spoločnosti Park zdravia a.s. Francisciho 5, Bratislava
  (od: 01.06.1999 do: 18.11.2008)
Notárska zápisnica č. N 386/99 Nz 386/99 zo dňa 22.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.02.2000 do: 18.11.2008)
Na valnom zhromaždení dňa 16.2.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 54/00, Nz 54/00 napísanej dňa 16.2.2000 notárom JUDr. Rojkovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.01.2001 do: 18.11.2008)
Notárska zápisnica č. Nz 443/2001 zo dňa 2.8.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.08.2001 do: 18.11.2008)
Notárska zápisnica Nz 752/02 spísaná dňa 18.9.2002 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.05.2003 do: 18.11.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 4123/2006, Nz 33416/2006 - vstup spoločnosti do likvidácie ku dňu 25.08.2006.
  (od: 07.09.2006 do: 18.11.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  21.03.2023
Dátum výpisu:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)