Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1463/B

Obchodné meno: 
CERTEX, a.s.
  (od: 19.01.2000)
Diagnostické a liečebné centrum, a.s.
  (od: 23.07.1997 do: 18.01.2000)
Sídlo: 
Radlinského 9
Bratislava 812 37
  (od: 25.05.2016)
Továrenská 14
Bratislava 811 09
  (od: 30.04.2012 do: 24.05.2016)
Továrenská 14
Bratislava 815 71
  (od: 19.01.2000 do: 29.04.2012)
Vazovova 19
Bratislava 811 07
  (od: 23.09.1999 do: 18.01.2000)
Júnová 4
Bratislava 831 01
  (od: 23.07.1997 do: 22.09.1999)
IČO: 
35 723 246
  (od: 23.07.1997)
Deň zápisu: 
23.07.1997
  (od: 23.07.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.07.1997)
Predmet činnosti: 
prenájom nebytových priestorov v zmysle ust. § 4 Zák. č. 455/1991 Zb.
  (od: 23.07.1997)
rozhodnutie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oprávňujúcu spoločnosť na výkon štátneho skúšobníctva, hodnotiť, schvaľovať a certifikovať výrobky
  (od: 19.01.2000)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
  (od: 19.01.2000)
vykonávanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti v oblasti prvovýroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov /mimo Zák. 264/99 Z.z./
  (od: 15.01.2001)
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti systému manažmentu bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci
  (od: 15.01.2001)
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti TQM, HACCP a zavádzania systémov riadenia kvality
  (od: 15.01.2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
  (od: 15.01.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.06.2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2005)
vykonávanie nestrannej kontroly tovaru a služieb na základe zmlúv o obchodnom styku
  (od: 23.06.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 23.06.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 23.06.2005)
výroba výrobkov z plastov, anorganických a organických látok
  (od: 23.06.2005)
výskum a vývoj v oblasti chémie, prírody a technických vied
  (od: 23.06.2005)
výskum v oblasti prírodných vied
  (od: 23.06.2005)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 23.06.2005)
demolačné a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.01.2001)
predstavenstvo
  (od: 19.01.2000 do: 14.01.2001)
predstavenstvo
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
predstavenstvo
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
Ing. Štefan Vodný , CSc. - predseda predstavenstva
Pod záhradami 62
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012)
Ing. Štefan Blaško , CSc. - predseda
Ševčenkova 18
Bratislava 851 01
  (od: 19.01.2000 do: 14.01.2001)
Ing. Ladislav Harcsa
Ul. gen. Klapku 18/11
Komárno 945 01
  (od: 15.01.2001 do: 28.01.2004)
Ing. Ladislav Harcsa
Ul. gen. Klapku 18/11
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 15.01.2001
  (od: 29.01.2004 do: 22.06.2005)
Ing. Ladislav Harcsa
Ul. gen. Klapku 18/11
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 15.01.2001 Skončenie funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Peter Hrdina
Trebišovská 149/17
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.09.2003
  (od: 29.01.2004 do: 22.06.2005)
Ing. Peter Hrdina
Trebišovská 149/17
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.09.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Ondrej Kadak - podpredseda predstavenstva
Lubinská 23
Bratislava 811 02
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
Ing. Koloman Kollár - člen predstavenstva
Palackého 20
Bratislava 811 02
  (od: 19.01.2000 do: 14.01.2001)
RNDr. Alexandra Kollárová
Palackého 20
Bratislava 811 02
  (od: 15.01.2001 do: 28.01.2004)
RNDr. Alexandra Kollárová - podpredseda
Palackého 20
Bratislava 811 02
  (od: 19.01.2000 do: 14.01.2001)
Viliam Kožík - člen predstavenstva
Júnová 4
Bratislava 831 01
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
MUDr. Ferdinand Krutý - predseda predstavenstva
Višňová 2
Bratislava 831 01
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
Alexander Kundos - podpredseda predstavenstva
Malojaroslaveckaja 12
Kaluga 248000
Ruská federácia
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 29.04.2012)
Alexander Kundos - podpredseda predstavenstva
Malojaroslaveckaja 12
Kaluga 248000
Ruská federácia
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012 do: 29.04.2012)
MUDr. Štefánia Moricová - podpredseda predstavenstva
Továrenská 25
Stupava 900 31
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
Prof. RNDr. Ján Ružička , DrSc. - člen predstavenstva
Romanova 40
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 29.04.2012)
Prof. RNDr. Ján Ružička , DrSc. - člen predstavenstva
Romanova 40
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012 do: 29.04.2012)
Ing. Jozef Straňák - predseda predstavenstva
Ľ.Fullu 3
Bratislava 841 05
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
Mgr. Marta Straňáková - člen predstavenstva
Ľ.Fullu 3
Bratislava 841 05
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod záhradami 62
Bratislava 841 02
  (od: 15.01.2001 do: 28.01.2004)
Ing. Štefan Vodný , CSc. - predseda predstavenstva
Pod záhradami 62
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.09.2003
  (od: 29.01.2004 do: 22.06.2005)
Ing. Štefan Vodný , CSc. - predseda predstavenstva
Pod záhradami 62
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 16.09.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Štefan Vodný , CSc. - predseda predstavenstva
Pod záhradami 62
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 29.04.2012)
Ing. Štefan Vodný , CSc. - predseda predstavenstva
Pod záhradami 62
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012 do: 29.04.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 30.04.2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 23.06.2005 do: 29.04.2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 15.01.2001 do: 22.06.2005)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 19.01.2000 do: 14.01.2001)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva a podpredseda predstavenstva s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 15.12.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 23.07.1997 do: 14.12.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 15.12.2009)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 23.06.2005 do: 14.12.2009)
Počet: 10000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 19.01.2000 do: 22.06.2005)
Počet: 100
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 23.07.1997 do: 18.01.2000)
Dozorná rada: 
Prof. Ing. Dušan Bakoš , DrSc.
Studenohorská 40
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012)
Ing. Miroslav Veverka , PhD.
J. Smreka 26
Bratislava 847 01
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012)
PharmDr. Lucia Kalinovská , PhD.
Košasirská 161
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012)
Ing. Milan Cisár
Sibírska 34
Bratislava 831 02
  (od: 19.01.2000 do: 28.01.2004)
Ingl Vladimír Fúčík
Čiližská 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.09.2003
  (od: 29.01.2004 do: 22.06.2005)
Ingl Vladimír Fúčík
Čiližská 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.09.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Peter Ilka , CSc. - predseda
Dubelská 15
Svätý Jur 900 21
  (od: 19.01.2000 do: 28.01.2004)
Ing. Peter Ilka , CSc. - predseda
Dubelská 15
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 19.01.2000
  (od: 29.01.2004 do: 22.06.2005)
Ing. Peter Ilka , CSc. - predseda
Dubelská 15
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 19.01.2000 Skončenie funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Andrej Kadák
Synekova 5
Bratislava 851 01
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
Ing. Ondrej Kadák - predseda
Ľubinská 23
Bratislava 811 02
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
Mária Kadáková - predseda
Lubinská 23
Bratislava 811 02
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
MUDr. Marianna Koronthályová
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
MUDr. Katarína Kožíková
Júnová 4
Bratislava 831 01
  (od: 23.07.1997 do: 15.09.1999)
Mgr. Jana Michaličová
Fučíkova 17
Senec 903 01
  (od: 16.09.1999 do: 18.01.2000)
JUDr. Vladimír Vaňo
Lúčna 151/35
Prievidza 971 01
  (od: 19.01.2000 do: 28.01.2004)
Ing. Miroslav Veverka
J. Smreka 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.09.2003
  (od: 29.01.2004 do: 22.06.2005)
Ing. Miroslav Veverka
J. Smreka 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.09.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Juraj Pacan , CSc.
Kremeľská 97
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012 do: 29.04.2012)
RNDr. Darina Podhorská
Ľudovíta Fullu 9/A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012 do: 29.04.2012)
Ing. Juraj Pacan , CSc.
Kremeľská 97
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 29.04.2012)
RNDr. Darina Podhorská
Ľudovíta Fullu 9/A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 29.04.2012)
Prof. Viktor Petrík
Industrialy pr. 20/1
Sankt - Peterburg 195426
Ruská federácia
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 30.04.2012 do: 29.04.2012)
Prof. Viktor Petrík
Industrialy pr. 20/1
Sankt - Peterburg 195426
Ruská federácia
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 29.04.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 21.7.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2052
  (od: 23.07.1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.9.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Notárska zápisnica N 350/99, Nz 343/99 spísaná dňa 9.9.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.9.1999.
  (od: 16.09.1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 22.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. 673/99, Nz 673/99. Zmena obchodného mena z Diagnostické liečebné centrum, a.s. na CERTEX, a.s. Notárska zápisnica č. N 768/99, Nz 768/99 zo dňa 16.12.1999.
  (od: 19.01.2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.11.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 641/00, Nz 640/00 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (od: 15.01.2001)
Zmena stanov spoločnosti odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.09.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 102/2003, Nz 81163/2003 spísanou notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou. Zánik funkcie RNDr. Alexandry Kollárovej - 16.09.2003. Zánik funkcie Ing. Milana Cisára - 16.09.2003. Zánik funkcie JUDr. Vladimíra Vaňo - 16.09.2003.
  (od: 29.01.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2005.
  (od: 24.02.2005)
Rozhodnutie jediného akcinára spoločnosti zo dňa 25.5.2005 spísané formou notárskej zápisnice, N 34/2005, Nz 23512/2005- zmena stanov spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcinára spoločnosti zo dňa 25.5.2005.
  (od: 23.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 101/2012, Nz 9729/2012 dňa 19.03.2012. Zmena stanov spoločnosti.
  (od: 30.04.2012)
Notárska zápisnica č. N 769/16, Nz 15800/16, NCRls 16248/16 zo dňa 04.05.2016.
  (od: 25.05.2016)
Predaj: 
*
Predaj podniku spoločnosti BEL/NOVAMANN International s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 815 71 Bratislava, IČO: 31 329 209, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3214/B, a to s účinnosťou ku dňu 14.02.2005 na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 14.02.2005.
  (od: 24.02.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2023
Dátum výpisu:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)