Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1532/B

Obchodné meno: 
REMING CONSULT a.s.
  (od: 09.10.1997)
Sídlo: 
Tomášikova 14366/64A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (od: 25.08.2023)
IČO: 
35 729 023
  (od: 09.10.1997)
Deň zápisu: 
09.10.1997
  (od: 09.10.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.10.1997)
Predmet podnikania (činnosti): 
projektovanie stavieb-pozemné stavby
  (od: 09.10.1997)
prejektovanie stavieb-dopravné stavby - koľajová doprava
  (od: 09.10.1997)
projektovanie stavieb-technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika
  (od: 09.10.1997)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 09.10.1997)
geodetické a kartografické práce
  (od: 09.10.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.10.1997)
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
  (od: 09.10.1997)
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 09.10.1997)
projektovanie stavieb : vodohospodárske stavby , zdravotno-vodohospodárske stavby , inžinierske siete /voda,plyn/ ,- technické vybavenie stavieb , zdravotechnika /vodovod, kanalizácia. plynovod/ , technologické zariadenia stavieb , zariadenia na distribúciu technických plynov /zemný plyn/
  (od: 17.09.1999)
projektovanie stavieb : technické vybavenie stavieb , elektrické silové zariadenia a rozvody NN a bleskozvody. elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody
  (od: 17.09.1999)
projektovanie stavieb : dopravné stavby , pozemné komunikácie
  (od: 17.09.1999)
projektovanie stavieb : technické vybavenie stavieb , elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
  (od: 17.09.1999)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 17.09.1999)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.09.1999)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 22.06.2010)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (od: 22.06.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 22.06.2010)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 Zák. č. 473/2005 Z. z. v rozsahu projektovanie zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 20.10.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied, spoločenských a humanitných vied,
  (od: 05.12.2018)
poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 05.12.2018)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 05.12.2018)
počítačové služby
  (od: 05.12.2018)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 05.12.2018)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 05.12.2018)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 11.06.2024)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 11.06.2024)
sanácia geologického prostredia
  (od: 11.06.2024)
sanácia environmentálnej záťaže
  (od: 11.06.2024)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia, pri sanácii environmentálnej záťaže a pri stavebných prácach
  (od: 11.06.2024)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 11.06.2024)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.10.1997)
Ing. Dalibor Krupa - Predseda predstavenstva
Pod Vtáčnikom 13897/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 29.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2023)
Ing. Branislav Hudák - Podpredseda predstavenstva
Vavilovova 1181/16
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 29.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.01.2024)
Ing. Martin Vangel - Člen predstavenstva
Tulská 1684/5
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 01.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.01.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja jeho členovia.
  (od: 09.10.1997)
Dozorná rada: 
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 1091/24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 03.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2021)
Ing. Štěpán Vosáhlo
Mokropeská 2026
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 03.02.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2021)
Ing. Peter Hvizdoš
Košolná 119
Košolná 919 01
Vznik funkcie: 30.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2021)
Ing. Zuzana Vaškovičová
Sliačska 1/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2021)
Ing. Jan Sellner
Do Blatin 304/13
Praha - m.č. Zličín 155 21
Česká republika
Vznik funkcie: 03.02.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2021)
Výška základného imania: 
99 600 EUR Rozsah splatenia: 99 600 EUR
  (od: 10.02.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 996 EUR
  (od: 10.02.2009)
Akcionár: 
SUDOP GROUP a.s.
Olšanská 2643/1a
Praha - m.č. Žižkov 130 00
Česká republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.8.1997 v súlade s § 154-220 Zák.č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica Nz 336/97 zo dňa 27.8.1997 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť a.s., a stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2122
  (od: 09.10.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.8.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 274/99 spísanou notárom JUDr Miloslavom Kováčom.
  (od: 17.09.1999)
Notárska zápisnica č. N 137/00, Nz 94/00 zo dňa 3.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (od: 28.08.2000)
Ing. Ladislav Aboši, deň zániku funkcie: 9.4.2002 Ing. Milan Kolesár, deň zániku funkcie: 9.4.2002. Ing. Ladislav Veršovský, deň zániku funkcie: 9.4.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 59/2002, Nz 54/2002 zo dňa 9.4.2002
  (od: 17.05.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.11.2005.
  (od: 21.12.2005)
Zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 79/2006, Nz 15798/2006, NCRls 15778/2006 zo dňa 26.4.2006 a notárskej zápisnice N 80/2006, Nz 15800/2006, NCRls 15789/2006 zo dňa 26.4.2006, na základe ktorých preberá spoločnosť REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava IČO: 35 729 023 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností : SUDOP s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 31 715 940 a SUDOP ALFA, a.s., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 31 714 285.
  (od: 30.06.2006)
Notárska zápisnica N 132/2007, Nz 19745/2007 spísaná dňa 22.05.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 04.07.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.04.2009.
  (od: 27.05.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.05.2010. Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 31.5.2010.
  (od: 22.06.2010)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.10.2011.
  (od: 27.10.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (od: 08.05.2013)
Zápisnica z odvolávania a voľby člena dozornej rady zo dňa 14.08.2017
  (od: 31.08.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1461/2018, Nz 23395/2018, NCRls 23841/2018 zo dňa 18.07.2018.
  (od: 20.10.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2024
Dátum výpisu:  25.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR