Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1546/B

Obchodné meno: 
B.F.K.H., a.s. v likvidácii
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
B.F.K.H., a.s.
  (od: 30.07.2002 do: 10.11.2002)
ST. NICOLAUS & Stredoslovenské žriedla, a.s.
  (od: 17.10.1997 do: 29.07.2002)
Sídlo: 
Stará Vajnorská cesta 4
Bratislava 831 04
  (od: 26.07.2000 do: 29.04.2004)
Stará Vajnorská cesta 4
Bratislava 832 55
  (od: 17.10.1997 do: 25.07.2000)
IČO: 
35 729 678
  (od: 17.10.1997)
Deň zápisu: 
17.10.1997
  (od: 17.10.1997)
Deň výmazu: 
30.04.2004
  (od: 30.04.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.10.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.10.1997 do: 29.04.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.10.1997 do: 29.04.2004)
sprostredkovateľká činnosť
  (od: 17.10.1997 do: 29.04.2004)
podpora predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.10.1997 do: 29.04.2004)
prieskum trhu
  (od: 26.01.2000 do: 29.04.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 17.10.1997 do: 10.11.2002)
Anna Bródyová - člen
Jilemnického 25
Martin
  (od: 17.10.1997 do: 10.11.2002)
Anna Bródyová - člen
Jilemnického 25
Martin
Vznik funkcie: 17.10.1997
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
  (od: 17.10.1997 do: 10.11.2002)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
Vznik funkcie: 17.10.1997
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Štefan Kuzma - člen predstavenstva
Pod Juhom 23
Trenčín 911 01
  (od: 01.06.1999 do: 10.11.2002)
Štefan Kuzma - člen predstavenstva
Pod Juhom 23
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 03.12.1998
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
JUDr. Ján Sabol - člen
Albrechtova 9
Bratislava
  (od: 17.10.1997 do: 22.04.1999)
JUDr. Ján Sabol - člen predstavenstva
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
  (od: 23.04.1999 do: 31.05.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Likvidátor vykonáva iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 17.10.1997 do: 10.11.2002)
Základné imanie: 
12 100 000 Sk Rozsah splatenia: 12 100 000 Sk
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
12 100 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 10.11.2002)
6 000 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 22.04.1999)
Akcie: 
Počet: 120
Druh: na meno kmeňové
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Počet: 2
Druh: na meno kmeňové
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Počet: 120
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.01.2000 do: 10.11.2002)
Počet: 2
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 26.01.2000 do: 10.11.2002)
Počet: 120
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 25.01.2000)
Počet: 2
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 25.01.2000)
Počet: 60
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 22.04.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Číž - člen
ul. Ludvíka Svobodu 2604/43
Poprad 058 01
  (od: 17.10.1997 do: 10.11.2002)
Ing. Miroslav Knitl - člen
Lenardova 4
Bratislava 851 01
  (od: 17.10.1997 do: 23.04.2001)
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda dozornej rady
Hany Meličkovej 1/H
Bratislava 841 05
  (od: 26.07.2000 do: 10.11.2002)
Ing. Zdeněk Kopáčik - predseda
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
  (od: 17.10.1997 do: 25.07.2000)
JUDr. Ľudovít Paus - člen dozornej rady
Budatínska 15
Bratislava 851 05
  (od: 24.04.2001 do: 10.11.2002)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
  (od: 01.06.1999 do: 10.11.2002)
Ing. Ján Číž - člen
ul. Ludvíka Svobodu 2604/43
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 17.10.1997
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 03.12.1998
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda dozornej rady
Hany Meličkovej 1/H
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.10.1997
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
JUDr. Ľudovít Paus - člen dozornej rady
Budatínska 15
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 03.12.1998
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Ing. Richard Sladký - člen
Gagarinova 952
Neratovice 277 01
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Predmestská 86
Žilina 010 01
  (od: 17.10.1997 do: 31.05.1999)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Alexandra Papánková
Námestie Hraničiarov 19
Bratislava 851 03
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Z a p i s u j e s a : Konečná správa o priebehu likvidácie zo dňa 16.12.2003. Návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 16.12.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2003. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra spoločnosť B.F.K.H., a.s. v likvidácii, Stará Vajnorská cesta 4, Bratislava, IČO: 35 729 678 spísaná v odd. Sa vo vložke č. 1546/B v celom rozsahu.
  (od: 30.04.2004)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 365/97, Nz 363/97 dňa 2. 10. 1997, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2136
  (od: 17.10.1997 do: 29.04.2004)
Notárska zápisnica č. N 444/98, Nz 445/98 zo dňa 28.8.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (od: 23.04.1999 do: 29.04.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.1998.
  (od: 01.06.1999 do: 29.04.2004)
Notárska zápisnica N 679/99 Nz 678/99 zo dňa 20.12.1999 spísaná notárkou JUDr Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.01.2000 do: 29.04.2004)
Na valnom zhromaždení dňa 19.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N343/2000, Nz 343/2000, napísanej dňa 19.7.2000 notárom JUDr. Bauerom bola schválena zmena stanov.
  (od: 26.07.2000 do: 29.04.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.2.2001.
  (od: 24.04.2001 do: 29.04.2004)
Notárska zápisnica N 459/2002, Nz 447/2002 zo dňa 25.7.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného ST. NICOLAUS & Stredoslovenské žriedla, a.s. na nové B.F.K.H., a.s.
  (od: 30.07.2002 do: 29.04.2004)
Notárska zápisnica č. N 493/02, NZ 481/02 zo dňa 28.8.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie.
  (od: 11.11.2002 do: 29.04.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)