Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1555/B

Obchodné meno: 
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
  (od: 02.04.2007)
Sídlo: 
Šancová 1/A
Bratislava 814 99
  (od: 01.01.2016)
IČO: 
35 730 978
  (od: 31.10.1997)
Deň zápisu: 
31.10.1997
  (od: 31.10.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 31.10.1997)
finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou:
  (od: 31.10.1997)
prenájmu priemyselného tovaru
  (od: 31.10.1997)
prenájmu motorových vozidiel
  (od: 31.10.1997)
prenájmu nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania i iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 31.10.1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 31.10.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 03.08.2000)
factoring
  (od: 03.08.2000)
vedenie účtovníctva
  (od: 21.05.2001)
poskytovanie úverov zo zdrojov nezískaných na základe verejnej výzvy nebankovým spôsobom
  (od: 24.11.2003)
reklamná činnosť
  (od: 03.06.2005)
poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe Povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovanie spotrebiteľských úverov
  (od: 30.09.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.10.1997)
Ing. Miroslav Gálus - člen
Bajkalská 9/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 20.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2020)
Ing. Jaroslav Habo - Predseda predstavenstva
Keltská 760/7
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 27.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2022)
Ing. Jakub Stárek - Podpredseda predstavenstva
Generála Šišky 2081/24
Praha 4 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2022)
Ing. Petr Komárek - Člen predstavenstva
V Průhonu 231
Svojetice 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2022)
Ing. Jiří Houška - člen
Lipová 470
Lány 270 61
Česká republika
Vznik funkcie: 09.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom
  (od: 23.12.2021)
Prokúra: 
Mgr. Peter Palkovič
Školská 1552/55
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 06.03.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2017)
JUDr. Blanka Štovčíková
Belehradská 3
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 13.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2014)
Prokurista koná spoločne s jedným z členov predstavenstva.
  (od: 13.03.2014)
Základné imanie: 
26 560 000 EUR Rozsah splatenia: 26 560 000 EUR
  (od: 01.01.2009)
Akcie: 
Počet: 8000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 17.04.2013)
Akcionár: 
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 10
Česká republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Viera Šramková
Kuklovská 9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 13.03.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.04.2013)
Ing. Slavomír Beňa
Mliekarenská 16009/3
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 03.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2019)
Mgr. Jakub Dusílek , MBA
Měsíční 1366/10
Praha 10 - Uhřiněves 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 09.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
kciová spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CAC LEASING Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 12, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 9658/B, IČO: 31 346 472 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb., ktorá zaniká dňom zápisu tejto akciovej spoločnosti do obchodného registra. Imanie, práva a povinnosti i neznáme zaniknutej spoločnosti prechádzajú na novovzniknutú spoločnosť. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 23.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 226/97, Nz 210/97, ktoré schválilo stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2145
  (od: 31.10.1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.2.1998 pod. č. N 27/98, Nz 29/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.02.1998)
Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998, os- vedčené do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 113/98.
  (od: 24.07.1998)
Notárska zápisnica N 824/98 Nz 821/98 zo dňa 20.11.1998 ktorou sa menia stanovy spoločnosti
  (od: 16.04.1999)
Zápisnica v mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.8.1999 pod číslom Nz 204/99, na ktorom bola schválená zmena stanov /prisopôsobenie zákonu číslo 127/1999 Z.z./. Záznam č. 24/99 z porady predstavenstva zo dňa 20.8.1999.
  (od: 04.10.1999)
Notárska zápisnica N 321/99, Nz 317/99 zo dňa 9.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo prerokované odstúpenie a voľba člena predstavenstva. Záznam č. 35/99 z porady predstavenstva zo dňa 17.12.1999 o voľbe predsedu.Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.2000 priebeh, ktorého osvedčuje notárská zápisnica N 72/00, Nz 72/00 zo dňa 4.4.2000 schválená zmena stanov a personálné zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 136/00 zo dňa 23.6.2000 osvedčujúca mimoriadné valné zhromaždenia, na ktorom bola schválena zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o voľbe členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 9.6.2000.
  (od: 03.08.2000)
Notárska zápisnica N 183/00, Nz 183/00 zo dňa 11.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.8.2000
  (od: 21.09.2000)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 183/01, Nz 183/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 1.3.2001.
  (od: 21.05.2001)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 14.5.2001 zamestnancami.
  (od: 25.07.2001)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.2001.
  (od: 17.12.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2002.
  (od: 14.08.2002)
Notárska zápisnica č. Nz 436/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
  (od: 29.10.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 230/02, Nz 230/02
  (od: 21.02.2003)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Funkcia prokuristu A. Balka sa končí dňom 16. 4. 2003.
  (od: 17.09.2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 151/2003, Nz 94715/2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 146/2003, Nz 91222/2003.
  (od: 24.11.2003)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.12.2003 o udelení prokúry.
  (od: 27.02.2004)
Stanovy spoločnosti, Notárska zápisnica N 31/04, Nz 3769/04 zo dňa 16.01.2004 z mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 12.03.2004)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.2.2004. Ing. Marek Biroš, finkcia člena dozornej rady od 14.5.2001 do 10.2.2004.
  (od: 20.03.2004)
Zápisnica z voľby dozornej rady.
  (od: 03.08.2004)
Notárska zápisnica N 145/2005, Nz 20033/2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia- schválenie zmeny stanov spoločnosti.
  (od: 03.06.2005)
Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 3.10.2005 o odňatí prokúry.
  (od: 26.10.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1921/2006, Nz 16665/2006, NCRls 16573/2006 zo dňa 02.05.2006.
  (od: 13.05.2006)
Notárska zápisnica N 938/2007, Nz 6723/2007, NCRls 6757/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z CAC LEASING Slovakia a.s. na UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
  (od: 02.04.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 3606/2007, Nz 23719/2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 01.07.2007)
Zápisnica o rozhodnutí dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.8.2007.
  (od: 14.09.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007 - menovanie člena predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.10.2007 - volba podpredsedu predstavenstva.
  (od: 06.10.2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - Notárska zápisnica N 940/2008 Nz 8707/2008 zo dňa 29.02.2008.
  (od: 04.04.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009.
  (od: 01.05.2009)
Notárska zápisnica N 1814/2009, Nz 15705/2009, NCRls 15899/2009 zo dňa 14.5.2009.
  (od: 09.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2009.
  (od: 20.11.2009)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozorej rady zo dňa 03.12.2009.
  (od: 14.01.2010)
Zápisnica č. 1/2010 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 26.02.2010. Zápisnica č. 1/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.03.2010.
  (od: 26.03.2010)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.06.2010.
  (od: 19.06.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2010.
  (od: 16.12.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011.
  (od: 11.02.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2011. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.03.2011.
  (od: 28.04.2011)
Zápisnica č. 4/2011 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.10.2011. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.01.2012.
  (od: 22.02.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisice N 1451/2012, Nz 26415/2012, NCRls 26975/2012 dňa 23.07.2012.
  (od: 10.08.2012)
Zápisnica z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 04.10.2012.
  (od: 31.10.2012)
Zápisnica č. 4/2012 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 27.12.2012.
  (od: 17.01.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.03.2013.
  (od: 17.04.2013)
Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 25.02.2013.
  (od: 17.04.2013)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady spoločnosti zamestnancami zo dňa 13.03.2013.
  (od: 17.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013.
  (od: 29.05.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2013.
  (od: 13.12.2013)
Notárska zápisnica č. N 521/2014, Nz 15588/2014, NCRls 15873/2014 zo dňa 24.04.2014.
  (od: 20.05.2014)
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.2014.
  (od: 08.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2015
  (od: 30.09.2015)
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 12/2016, Nz 644/2016, NCRIs 660/2016 zo dňa 12.01.2016.
  (od: 26.02.2016)
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 13/2016, Nz 646/2016, NCRIs 662/2016 zo dňa 12.01.2016.
  (od: 26.02.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016 a Zápisnica z 18.05.2016.
  (od: 08.06.2016)
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokúry zo dňa 06.03.2017.
  (od: 15.03.2017)
Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 06.03.2017.
  (od: 15.03.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2019.
  (od: 19.03.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 08.01.2015)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
INPROX Poprad, spol. s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (od: 26.02.2016)
INPROX SR I., spol. s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (od: 26.02.2016)
UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.
Plynárenska 7/A
Bratislava 821 09
  (od: 08.01.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  04.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)