Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1557/B

Business name: 
TOMSTAV, a.s., v likvidácii
  (from: 05/29/2021)
Registered seat: 
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 10/31/2015)
Identification number (IČO): 
35 731 222
  (from: 10/29/1997)
Date of entry: 
10/29/1997
  (from: 10/29/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/1997)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
  (from: 10/29/1997)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
  (from: 10/29/1997)
prieskum trhu
  (from: 10/29/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 10/29/1997)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 10/29/1997)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 10/29/1997)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/29/1997)
reklamná činnosť
  (from: 10/29/1997)
projektovanie pozemných stavieb
  (from: 10/29/1997)
vykonávanie inžinierských stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 10/29/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 10/29/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/29/1997)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/29/1997)
zváračské práce
  (from: 08/04/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/08/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/08/2002)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 01/08/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/08/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/08/2002)
prenájom a požičiavanie strojov a zariadení
  (from: 01/08/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/08/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/04/2003)
inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
  (from: 02/09/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 08/22/2013)
kamenárstvo
  (from: 08/22/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/08/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/29/2017)
Capital: 
4 995 850 EUR Paid up: 4 995 850 EUR
  (from: 06/05/2015)
Shares: 
Number of shares: 50
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/16/2009)
Number of shares: 25
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/16/2009)
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 06/11/2014)
Stockholder: 
SENCHA LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-61
Nicosia 2012
Cyprus
  (from: 09/24/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/20/2021
  (from: 05/29/2021)
 Liquidators:
Juraj Majzlan
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 02/20/2021
  (from: 05/29/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/29/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.9.1997 v súlade s § 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica N 85/97, Nz 81/97 zo dňa 22.9.1997 osvedčujúcu rozhodnutie zakladateľov založiť a.s., stanovy a.s. v súlade s ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2147
  (from: 10/29/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 346/98, Nz 332/98.
  (from: 01/14/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 194/99 zo dňa 9.6.1999.
  (from: 07/19/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.7.1999.
  (from: 08/27/1999)
Notárska zápisnica Nz 343/99 zo dňa 30.9. 1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 127/9922, krorá nadobúdza účinnosť dňom 30.12.1999
  (from: 12/02/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 224/2000 zo dňa 31.5.2000 schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/26/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice Nz 282/2000 napísanej notárom JUDr. Potančokovou dňa 10.7.2000 bola schvávená zmena stanov.
  (from: 08/04/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 558/2001 zo dňa 12.11.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predsavenstva.
  (from: 01/08/2002)
Notárska zápisnica NZ 574/02 spísaná dňa 20.12.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica NZ 583/02 spísaná dňa 30.12.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnutie o zvýšení základného imania, zmene stanov.
  (from: 02/04/2003)
Deň zániku funkcie člena štatutárneho orgánu: Mario Hoffamnn: 14.10.2003, Ing. Miloslav Seruga: 14.10.2003 a Ing. Tomáš Ceizel: 14.10.2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady: Mgr. Braňo Prieložný: 14.10.2003, Juraj Šujanský: 14.10.2003 a Ing. Jaroslav Wieger: 14.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 14.10.2003.
  (from: 11/06/2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2007. Notárska zápisnica N 325/2007 Nz 48882/2007 o priebehu rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 22.11.2007.
  (from: 12/01/2007)
Rozhodntie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011.
  (from: 08/26/2011)
Notárska zápisnica N 1053/2012, Nz 9414/2012, NCRls 9665/2012 zo dňa 15.3.2012.
  (from: 03/30/2012)
Vyhlásenie predstavenstva o zmene splatenia rozsahu základného imania zo dňa 05.10. 2012.
  (from: 10/18/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 758/2013, Nz 26034/2013, NCRls 26556/2013 dňa 01.08.2013.
  (from: 08/22/2013)
Rozhodntie jediného akcionára zo dňa 14.10.2013.
  (from: 12/03/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2013.
  (from: 12/03/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05. 2014.
  (from: 06/11/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.03.2015.
  (from: 03/24/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice dňa 28.09.2015
  (from: 10/31/2015)
Date of updating data in databases:  07/28/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person