Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1575/B

Business name: 
METRO Bratislava a.s.
  (from: 11/20/1997)
Registered seat: 
Primaciálne nám. 1
Bratislava 811 01
  (from: 11/20/1997)
Identification number (IČO): 
35 732 881
  (from: 11/20/1997)
Date of entry: 
11/20/1997
  (from: 11/20/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/20/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
  (from: 11/20/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 11/20/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/20/1997)
dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava
  (from: 11/20/1997)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovávanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 07/18/2006)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/25/2021)
činnosť stavebného dozoru – dopravné stavby
  (from: 03/25/2021)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 03/25/2021)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
  (from: 03/25/2021)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien
  (from: 03/25/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2021)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2021)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/25/2021)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/25/2021)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/25/2021)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/25/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/25/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/25/2021)
verejné obstarávanie
  (from: 02/23/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/1997)
Mgr. Milan Csaplár
Starhradská 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 12/19/2020
  (from: 03/25/2021)
Ing. Zuzana Kolman Šebestová - Chairman of the Board of Directors
Tupolevova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/16/2022
  (from: 02/23/2023)
PhDr. Boris Tahy - Member of the Board of Directors
Pave Vukoviča 562/7
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 03/28/2023
  (from: 07/19/2023)
Mgr. Albín Mráz - Member of the Board of Directors
Pifflova 1243/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/15/2023
  (from: 09/27/2023)
Ing. arch. Ľubica Dubeňová - Member of the Board of Directors
Kolísková 8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 08/15/2023
  (from: 09/27/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva /alebo ním písomne povereného člena predstavenstva/ a jedného člena predstavenstva, ak nie je v stanovách uvedené inak.
  (from: 09/27/2023)
Capital: 
15 243 200 EUR Paid up: 15 243 200 EUR
  (from: 02/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 152 432 EUR
  (from: 02/27/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Petra Hudáková
Vretenová 16
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/16/2022
  (from: 02/23/2023)
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Zeleninová 25
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 12/16/2022
  (from: 02/23/2023)
Bc. Dávid Dej
Lotyšská 5182/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 12/16/2022
  (from: 02/23/2023)
Mgr. Lenka Jakubčová
Ševčenkova 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/16/2022
  (from: 02/23/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 345/97 zo dňa 4.9.1997 a Nz 455/97 zo dňa 18.11.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti s dodatkom č.1 v zmysle zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 2165
  (from: 11/20/1997)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 362/98 o znížení základného imania z 100.000.000,- Sk na 91.400.000,-Sk o 8.600.000,-Sk znížením menovitej hodnoty akcií z 500.000,-Sk na 457.000,-Sk za akciu.
  (from: 03/18/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 66/99.
  (from: 03/22/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 192/99 spísaná notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou.
  (from: 12/07/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 189/2000 schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 02/09/2001)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 199/2000.
  (from: 02/12/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.8.01, ktoré- ho konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 199/ 01 napísanej dňa 15.8.01 notárom Judr. Kováčovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade.
  (from: 08/21/2001)
Notárska zápisnica Nz 420/02 zo dňa 14.10.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva odvolanie a voľba člena dozornej rady. Notárska zápisnica N 475/02 zo dňa 13.11.2002,na ktorom bolo schválené odvolanie člena predstavenstva voľba člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva.
  (from: 12/09/2002)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14. októbra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 420/02 a rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. novembra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápísnice NZ 475/02 o zvýšení základného imania z 357 438 600 na 459 215 100,- Sk.
  (from: 02/19/2003)
Notárska zápisnica N 31/03, Nz 35398/03 spísaná notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia dňa 28.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady D. Romana, Ing. B. Dobrotku, Ing. A. Bratha, Ing. J. Žatka, Ing. P. Čecha, Ing. E. Huska,Ing. G. Vegha a Ing. J. Mičku, CSc. sa končí dňom 28.4.2003.
  (from: 06/04/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia - 27. 4. 2004.
  (from: 05/19/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 24372/2006.
  (from: 07/18/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 03/20/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2009.
  (from: 03/27/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2009.
  (from: 07/04/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2009.
  (from: 01/20/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 273/2011 Nz 24645/2011 dňa 04.07.2011.
  (from: 07/19/2011)
Zápisnica z rozhodnutia per rollam zo dňa 18.04.2012.
  (from: 05/10/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.06.2014.
  (from: 08/27/2014)
Notárska zápisnica č. N 995/2015, Nz 24807/2015, NCRls 25343/2015 zo dňa 15.07.2015, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.2015.
  (from: 10/06/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2015
  (from: 11/26/2015)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person