Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1819/S

Obchodné meno: 
GARDEN STAR, spol. s r.o. "v konkurze"
  (od: 30.04.2008 do: 23.08.2011)
GARDEN STAR, spol. s r.o.
  (od: 23.03.1994 do: 29.04.2008)
Sídlo: 
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (od: 21.09.1999 do: 23.08.2011)
Zvolenská 17
Lučenec 984 01
  (od: 23.03.1994 do: 20.09.1999)
IČO: 
31 603 441
  (od: 23.03.1994)
Deň zápisu: 
23.03.1994
  (od: 23.03.1994)
Spoločnosť zrušená od: 
12.8.2011
  (od: 24.08.2011)
Deň výmazu: 
24.08.2011
  (od: 24.08.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 24.08.2011)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 23.03.1994)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 23.03.1994 do: 23.08.2011)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 17.02.1995 do: 23.08.2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 17.02.1995 do: 23.08.2011)
automatizované spracovanie dát
  (od: 17.02.1995 do: 23.08.2011)
vedenie účtovníctva
  (od: 17.02.1995 do: 23.08.2011)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom predaja alebo ďalšieho spracovania
  (od: 08.01.1998 do: 23.08.2011)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 21.09.1999 do: 23.08.2011)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 21.09.1999 do: 23.08.2011)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 21.09.1999 do: 23.08.2011)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 21.09.1999 do: 23.08.2011)
inžinierska činnosť - vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií, kontroly správnosti oceňovacích a iných podkladov
  (od: 21.09.1999 do: 23.08.2011)
prenájom nehnuteľností
  (od: 28.11.2003 do: 23.08.2011)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 28.11.2003 do: 23.08.2011)
Spoločníci: 
AVANT, a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
  (od: 25.04.2001 do: 27.11.2003)
AVANT a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
  (od: 21.09.1999 do: 25.10.2000)
Ing. arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 26.10.2000 do: 24.04.2001)
Ing. Július Gáspár
Letná 17
Lučenec
  (od: 07.01.1999 do: 20.09.1999)
Ing. Július Gáspár
Letná 17
Lučenec
  (od: 10.02.1995 do: 06.01.1999)
Ing. Július Gáspár
Letná 17
Lučenec
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Július Gáspár junior
Letná 17
Lučenec
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Norbert Koós
Čamovce 4
Lučenec
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Róbert Koós
Š.M. Daxnera D 8/18
Rimavská Sobota
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Ing. Jozef Papanetz
Rúbanisko III/14
Lučenec
  (od: 26.10.2000 do: 24.04.2001)
Mária Beňušová
Čajkovského 14
Lučenec
  (od: 26.10.2000 do: 23.08.2011)
Judita Dobrocká
F. Lehára 40
Lučenec
  (od: 26.10.2000 do: 23.08.2011)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 28.11.2003 do: 23.08.2011)
Károly Körösztös
Ferihegiy ul. 204
Budapest
Maďarská republika
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Károlyné Körösztös
Ferihegyi ul. 204
Budapest
Maďarská republika
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Gábor Kuzmann
Dorocsmai út 78
Budapest
Maďarská republika
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Kanyik Ágnes Kuzmanné
Páskompart ul. 25 III/21
Budapest
Maďarská republika
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Július Gáspár
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Július Gáspár junior
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Róbert Koós
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Norbert Koós
Vklad: 21 000 Sk Splatené: 21 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Gábor Kuzmann
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Kanyik Ágnes Kuzmanné
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Károly Körösztös
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Károlyné Körösztös
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 09.02.1995)
Ing. Július Gáspár
Vklad: 164 000 Sk Splatené: 164 000 Sk
  (od: 10.02.1995 do: 06.01.1999)
Ing. Július Gáspár
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 07.01.1999 do: 20.09.1999)
AVANT a.s.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.09.1999 do: 25.10.2000)
Ing. arch. Juraj Dobrocký
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 26.10.2000 do: 24.04.2001)
Ing. Jozef Papanetz
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 26.10.2000 do: 24.04.2001)
Mária Beňušová
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 26.10.2000 do: 23.08.2011)
Judita Dobrocká
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 26.10.2000 do: 23.08.2011)
AVANT, a.s.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 25.04.2001 do: 27.11.2003)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 28.11.2003 do: 23.08.2011)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 17.02.1995 do: 23.08.2011)
konatelia
  (od: 23.03.1994 do: 16.02.1995)
Ing. Július Gáspár
Letná 17
Lučenec
  (od: 23.03.1994 do: 20.09.1999)
Ing. Július Gáspár
Letná 17
Lučenec
  (od: 21.09.1999 do: 27.11.2003)
Ing. Július Gáspár
Letná 17
Lučenec
Vznik funkcie: 23.03.1994
  (od: 28.11.2003 do: 07.12.2007)
Ing. Július Gáspár
Letná 17
Lučenec
Vznik funkcie: 23.03.1994 Skončenie funkcie: 06.11.2007
  (od: 08.12.2007 do: 07.12.2007)
Július Gáspár junior
Letná 17
Lučenec
  (od: 23.03.1994 do: 16.02.1995)
Judita Dobrocká
F. Lehára 2177/4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 06.11.2007
  (od: 08.12.2007 do: 23.08.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 17.02.1995 do: 23.08.2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 23.03.1994 do: 16.02.1995)
Základné imanie: 
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 28.11.2003 do: 23.08.2011)
200 000 Sk
  (od: 07.01.1999 do: 27.11.2003)
164 000 Sk
  (od: 23.03.1994 do: 06.01.1999)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15.1.2008
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/19/2007-59 zo dňa 09.01.2008, právoplatné dňa 31.01.2008, vykonateľné dňa 15.01.2008 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka GARDEN STAR, spol. s r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského 2, IČO: 31 603 441.
  (od: 30.04.2008)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Robert Antal
Skuteckého 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 15.01.2008
  (od: 30.04.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/19/2007 - 213 zo dňa 19. 07. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 08. 2011, súd zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu GARDEN STAR, spol. s r. o. "v konkurze", so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31 603 441.
  (od: 24.08.2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 5047
  (od: 23.03.1994 do: 23.08.2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 10.02.1995 do: 23.08.2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.2.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 17.02.1995 do: 23.08.2011)
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.12.1997, schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 08.01.1998 do: 23.08.2011)
Valné zhromaždenie, konané dňa 20.7.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 4 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 07.01.1999 do: 23.08.2011)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 23.7.1999 a Dodatok č. 5.
  (od: 21.09.1999 do: 23.08.2011)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 1.7.2000 a zmena spoločníka.
  (od: 26.10.2000 do: 23.08.2011)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.12.2000 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (od: 25.04.2001 do: 23.08.2011)
Zapisuje sa záložné právo na obchodné podiely všetkých spoločníkov spoločnosti - Márie Beňušovej, Ing. arch. Juraja Dobrockého a Judity Dobrockej na základe Zmlúv o zriadení záložného práva k obchodným podielom na zabezpečenie pohľadávok z Úverovej zmluvy č. 286/AU/CC/2002 uzavretých dňa 21.2.2003 so záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO: 00 151 653, na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia zo dňa 10.1.2003. Valné zhromaždenie dňa 18.7.2003 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (od: 28.11.2003 do: 23.08.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)