Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1627/B

Obchodné meno: 
AXASOFT, a. s.
  (od: 01.09.2014)
Sídlo: 
Panenská 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (od: 31.05.2017)
IČO: 
35 738 219
  (od: 09.01.1998)
Deň zápisu: 
09.01.1998
  (od: 09.01.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.01.1998)
Predmet podnikania (činnosti): 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.1998)
reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy
  (od: 09.01.1998)
marketing, zastupiteľská činnosť
  (od: 09.01.1998)
prenájom nehnuteľností
  (od: 09.01.1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 09.01.1998)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (od: 09.01.1998)
factoring a forfaiting
  (od: 04.03.1998)
prenájom strojov a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 15.06.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 15.06.2001)
školiaca činnosťv oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (od: 15.06.2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 15.06.2001)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 25.06.2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 25.06.2004)
prenájom software na základe zmluvy s autorom
  (od: 25.06.2004)
poradenstvo v oblasti výpočtovej tehchniky vrátane systémovej údržby software
  (od: 25.06.2004)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 01.01.2008)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 01.01.2008)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 01.01.2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.01.2008)
organizovanie a vykonávanie kurzov a školiacich akcií
  (od: 01.01.2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2008)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2008)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 31.03.2010)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 31.03.2010)
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (od: 01.09.2014)
činnosti knižníc pre právnické osoby a podnikateľov
  (od: 01.09.2014)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 01.09.2014)
zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov a kariet v sieti zmluvných stravovacích zariadení
  (od: 16.01.2015)
služby limitovaného poskytovateľa platobných služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.01.2015)
oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
  (od: 24.01.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.10.2004)
Ing. Juraj Polák - Predseda predstavenstva
Panciere 442/2
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 05.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (od: 20.10.2020)
Dozorná rada: 
Ing. Miroslav Seleši
Mozartova 17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 28.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2021)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 24.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2023)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 352/15
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 24.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2023)
Prokúra: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva alebo prokurista s uvedením funkcie ''prokurista" svoj podpis.
  (od: 01.09.2014)
Výška základného imania: 
962 800 EUR Rozsah splatenia: 962 800 EUR
  (od: 31.05.2017)
Akcie: 
Počet: 290
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 31.05.2017)
Akcionár: 
ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED
Stasinou & Boumpoulinas 3
Nikózia 1060
Cyperská republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. vznikla premenou spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69 Zák. č. 513/91 Zb. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. prechádzajú na spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. so sídlom Leškova 5, Bratislava. Stary spis: Sa 2217
  (od: 09.01.1998)
Notárska zápisnica N 417/98, Nz 410/98 spísaná dňa 5.11.1998 notárom JUDr Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. X, XI XII, XIV, XVIII a XIX a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.11.1998.
  (od: 29.01.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 492/98, Nz 489/98 spísanou notárkou JUDr Dagmar Rojkovou.
  (od: 09.06.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.7.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 243/99, Nz 243/99 napísanej dňa 14.7.1999 notárom JUDr. Rojkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.08.1999)
Notárska zápisnica N 292/99, Nz 290/99 zapísanej dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravulkom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov -úplné znenie a personálna zmena v predstavenstve. Zápis uznesenia predstavenstva zo dňa 12.11.1999.
  (od: 20.12.1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 114/01 zo dňa 3.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.06.2001)
Notárska zápisnica č. N 573/01, Nz 548/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 867/01, Nz 823/01 spísaná dňa 18.10.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie stanov spoločnosti.
  (od: 21.11.2001)
Notárska zápisnica zo dňa 18.11.2002, Nz 850/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a zmene členov dozornej rady.
  (od: 10.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006.
  (od: 23.06.2006)
Notárska zápisnica N 1064/2007 Nz 54201/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1065/2007, Nz 54202/2007 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 10.12.2007. Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.08.2008.
  (od: 10.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2009.
  (od: 12.01.2010)
Notárska zápisnica N 326/2010, Nz 8774/2010 zo dňa 15.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 31.03.2010)
Notárska zápisnica - N 1213/2014, Nz 29789/2014, NCRls 30374/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.08.2014. Notárska zápisnica - N 1269/2014, Nz 29798/2014, NCRls 30379/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 12.08.2014.
  (od: 01.09.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1382/2014, Nz 59322/2014, NCRls 60215/2014 zo dňa 17.12.2014.
  (od: 16.01.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2015.
  (od: 13.01.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2016
  (od: 13.04.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2017.
  (od: 04.03.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.02.2019.
  (od: 30.03.2019)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AXASOFT, a. s. IČO: 17 328 225
Radničné nám. 4
Bratislava 821 05
  (od: 01.09.2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
D3M, s.r.o. IČO: 36 392 006
Daxnerova 3/2727
Žilina 010 01
  (od: 01.01.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR