Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1627/B

Business name: 
AXASOFT, a. s.
  (from: 09/01/2014)
Registered seat: 
Panenská 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 05/31/2017)
Identification number (IČO): 
35 738 219
  (from: 01/09/1998)
Date of entry: 
01/09/1998
  (from: 01/09/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/09/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/1998)
reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 01/09/1998)
marketing, zastupiteľská činnosť
  (from: 01/09/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/09/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/09/1998)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (from: 01/09/1998)
factoring a forfaiting
  (from: 03/04/1998)
prenájom strojov a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/15/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/15/2001)
školiaca činnosťv oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 06/15/2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/15/2001)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 06/25/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/25/2004)
prenájom software na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/25/2004)
poradenstvo v oblasti výpočtovej tehchniky vrátane systémovej údržby software
  (from: 06/25/2004)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/01/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/01/2008)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/01/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2008)
organizovanie a vykonávanie kurzov a školiacich akcií
  (from: 01/01/2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/31/2010)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/31/2010)
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 09/01/2014)
činnosti knižníc pre právnické osoby a podnikateľov
  (from: 09/01/2014)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 09/01/2014)
zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov a kariet v sieti zmluvných stravovacích zariadení
  (from: 01/16/2015)
služby limitovaného poskytovateľa platobných služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/2015)
oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
  (from: 01/24/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/23/2004)
Ing. Juraj Polák - Chairman of the Board of Directors
Panciere 442/2
Svätý Jur 900 21
From: 04/05/2021
  (from: 10/19/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 10/20/2020)
Procuration: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva alebo prokurista s uvedením funkcie ''prokurista" svoj podpis.
  (from: 09/01/2014)
Capital: 
962 800 EUR Paid up: 962 800 EUR
  (from: 05/31/2017)
Shares: 
Number of shares: 290
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 05/31/2017)
Stockholder: 
ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED
Stasinou & Boumpoulinas 3
Nikózia 1060
Cyperská republika
  (from: 11/22/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Seleši
Mozartova 17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/28/2021
  (from: 10/19/2021)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 06/24/2023
  (from: 07/18/2023)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 352/15
Svätý Jur 900 21
From: 06/24/2023
  (from: 07/18/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. vznikla premenou spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69 Zák. č. 513/91 Zb. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. prechádzajú na spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. so sídlom Leškova 5, Bratislava. Stary spis: Sa 2217
  (from: 01/09/1998)
Notárska zápisnica N 417/98, Nz 410/98 spísaná dňa 5.11.1998 notárom JUDr Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. X, XI XII, XIV, XVIII a XIX a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.11.1998.
  (from: 01/29/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 492/98, Nz 489/98 spísanou notárkou JUDr Dagmar Rojkovou.
  (from: 06/09/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.7.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 243/99, Nz 243/99 napísanej dňa 14.7.1999 notárom JUDr. Rojkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1999)
Notárska zápisnica N 292/99, Nz 290/99 zapísanej dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravulkom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov -úplné znenie a personálna zmena v predstavenstve. Zápis uznesenia predstavenstva zo dňa 12.11.1999.
  (from: 12/20/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 114/01 zo dňa 3.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/15/2001)
Notárska zápisnica č. N 573/01, Nz 548/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 867/01, Nz 823/01 spísaná dňa 18.10.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 11/21/2001)
Notárska zápisnica zo dňa 18.11.2002, Nz 850/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a zmene členov dozornej rady.
  (from: 01/10/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006.
  (from: 06/23/2006)
Notárska zápisnica N 1064/2007 Nz 54201/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1065/2007, Nz 54202/2007 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 10.12.2007. Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.08.2008.
  (from: 09/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2009.
  (from: 01/12/2010)
Notárska zápisnica N 326/2010, Nz 8774/2010 zo dňa 15.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 03/31/2010)
Notárska zápisnica - N 1213/2014, Nz 29789/2014, NCRls 30374/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.08.2014. Notárska zápisnica - N 1269/2014, Nz 29798/2014, NCRls 30379/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 12.08.2014.
  (from: 09/01/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1382/2014, Nz 59322/2014, NCRls 60215/2014 zo dňa 17.12.2014.
  (from: 01/16/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2015.
  (from: 01/13/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2016
  (from: 04/13/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2017.
  (from: 03/04/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.02.2019.
  (from: 03/30/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AXASOFT, a. s. 17328225 ,
Radničné nám.
4
  (from: 09/01/2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
D3M, s.r.o. 36392006 ,
Daxnerova
3/2727
  (from: 01/01/2008)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person