Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  686/L

Business name: 
FIVING, s.r.o.
  (from: 10/09/1992)
Registered seat: 
Palugyayho 550
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 07/22/2004)
Identification number (IČO): 
31 571 778
  (from: 10/09/1992)
Date of entry: 
10/09/1992
  (from: 10/09/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/09/1992)
Objects of the company: 
konštrukcia strojov /mechanická časť/
  (from: 10/09/1992)
konzultácie a poradenstvo v oblasti strojárenskej výroby
  (from: 10/09/1992)
montáž, opravy, údržba vzduchotech. zariadení /okrem el. častí/
  (from: 10/09/1992)
montáž, údržba a revízie protipožiarnych klapiek
  (from: 10/09/1992)
projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie, chladiacich zariadení
  (from: 04/06/1995)
montáž, opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/06/1995)
výroba vzduchotechniky, klimatizácie a chladiacich zariadení
  (from: 10/19/1999)
výroba elektrických rozvádzačov a rozvádzačov merania a regulácie
  (from: 10/19/1999)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/12/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/12/2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/02/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/04/2022)
Partners: 
Ing. Dezider Machovec
Mincova 577/62
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 03/02/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Dezider Machovec
Amount of investment: 300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 05/13/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/09/2002)
Ing. Dezider Machovec
Mincova 577/62
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová 031 01
From: 10/09/1992
  (from: 06/21/2017)
Adriana Machovcová
Mincova 577/62
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
From: 08/16/2005
  (from: 06/21/2017)
Jozef Vendégh
Vrlíkova 1884/67
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 07/01/2020
  (from: 07/01/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja konatelia spoločne.
  (from: 07/01/2020)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 05/13/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.6.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 10/09/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 3.2.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2288
  (from: 01/28/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.2.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/26/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.1.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (from: 04/06/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.1995 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 4.
  (from: 11/29/1995)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.4.1998 bol shcválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 05/18/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.6.1999 bol schválený dodatok č. 6/ k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/19/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.7. 2001 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/25/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.7.2002 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/09/2002)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person