Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1684/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s.
  (from: 03/17/1998)
Registered seat: 
L. Svobodu 2689/80
Poprad 058 01
  (from: 01/12/2018)
Stará Vajnorská 11
Bratislava 831 04
  (from: 03/16/2011 until: 01/11/2018)
Kopčianska 16
Bratislava 851 01
  (from: 02/01/2005 until: 03/15/2011)
Kopčianska 16
Bratislava 851 08
  (from: 12/20/1999 until: 01/31/2005)
Révova 6
Bratislava 811 02
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Identification number (IČO): 
35 742 691
  (from: 03/17/1998)
Date of entry: 
03/17/1998
  (from: 03/17/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/17/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 11/01/2013)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/01/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/01/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/01/2013)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 11/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy, počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/01/2013)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/01/2013)
počítačové služby
  (from: 11/01/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát
  (from: 11/01/2013)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej techniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 11/01/2013)
inzertná činnosť
  (from: 01/01/2015)
prevádzkovanie videohier podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách v nadvňznosti na § 8 ods. 4 zákona o hazardných hrách
  (from: 01/12/2018)
1.Prevádzkovanie lotérie pod názvom "LOTTO - QUIZ", splňajúcej podmienku § 1 zákona SNR č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa povolenia na prevádzkovanie vydaného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25182/1997 - 52 zo dňa 17.12.1997 a za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.
  (from: 03/17/1998 until: 01/10/2002)
popis okolnosti určujúcej vznik nároku na výhry a ucelené pravidlá lotérie vrátane výšky hernej istiny, spôsobu prijímania vkladu, počtu výher a spôsobu vyplácania výher podrobne určuje herný plán lotérie "LOTTO - QUIZ"
  (from: 03/17/1998 until: 01/10/2002)
oprávnenie na prevádzkovanie vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Platnosť povolenia na prevádzkovanie lotérie "LOTTO - QUIZ" je obmedzená do 31.12.2001.
  (from: 03/17/1998 until: 01/10/2002)
2.Prevádzkovanie lotérie pod názvom "VIDEO - LOTÉRIA", splňajúcej podmienku § 1 zákona SNR č.194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa povolenia na prevádzkovanie vydaného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1019/1998-52 zo dňa 21.1.1998 a za podmienok v tomto rozhodnutí.
  (from: 03/17/1998 until: 01/10/2002)
systém hry je založený na zhromažďovaní časti vkladu do hry prostredníctvom celoštátneho prepojenia terminálov VIDEO LOTÉRIE umiestnených v osobitných herniach, pričom táto časť vkladu je určená na kumulovanú prémiovú výhru. Celoštátne prepojenie terminálov na centrálny riadiaci systém, zabezpečujúci všetky hlavné kontrolné a účtovné operácie, sa realizuje systémom ON - LINE.
  (from: 03/17/1998 until: 01/10/2002)
popis okolnosti určujúcej vznik nároku na výhry a ucelené pravidlá lotérie vrátane spôsobu prijímania vkladov a vyplácanie výher podrobne určuje herný plán lotérie "VIDEO - LOTÉRIA".
  (from: 03/17/1998 until: 01/10/2002)
oprávnenie na prevádzkovanie vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Platnosť povolenia na prevádzkovanie lotérie "VIDEO - LOTÉRIA" je obmedzená do 31.12.2003.
  (from: 03/17/1998 until: 01/10/2002)
prevádzkovanie hier systémom video - lotérií splňajúcich podmienku § 1 zákona č. 194/1990 Zb. o lotériach a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov podľa povolenia vydaného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 546/2000 - KM zo dňa 23.03.2000 v znení jeho dodatkov
  (from: 01/11/2002 until: 10/20/2005)
prevádzkovanie stávkových hier systémom video-lotérií pomocou terminálov video-lotérií splňujúcich podmienku § 1 zákona č.194/1990 Zb. O lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov podľa povolenia vydaného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 16792/2005-62, ktoré bolo vydané dňa 17.03.2005 a právoplatné dňa 21.03.2005 v znení jeho dodatkov.
  (from: 10/21/2005 until: 06/12/2006)
prevádzkovanie videohier z zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa individuálnej licencie, udelenej na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR č. 69641/2005 - 62, ktoré bolo vydané dňa 02.11.2005 a ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.11.2005, v znení jeho dodatkov
  (from: 06/13/2006 until: 11/22/2006)
prevádzkovanie videohier v zmysle Zákona o hazardných hrách podľa individuálnej licencie
  (from: 11/23/2006 until: 01/11/2018)
prevádzkovanie elektromechanických ruliet v zmysle Zákona o hazardných hrách podľa individuálnej licencie
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/20/1999)
Managing board
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Ján Škorňa - člen predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Ing, Jozef Binar
Rošického 805/22
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Ing. Darina Čaplánová
Lipského 3
Bratislava 841 01
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Ing. Darina Čaplánová
Lipského 3
Bratislava 841 01
  (from: 12/20/1999 until: 11/22/2006)
Ing. Darina Čaplánová
Lipského 3
Bratislava 841 01
Until: 10/26/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/22/2006)
Ing. Juraj Djobek - člen
Hornočermánska 75
Nitra 949 01
From: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 06/13/2008)
Ing. Juraj Djobek - člen
Hornočermánska 75
Nitra 949 01
From: 03/15/2008 Until: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 06/13/2008)
Ing. Juraj Djobek - člen
Hornočermánska 75
Nitra 949 01
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
Ing. Juraj Djobek - člen
Hornočermánska 75
Nitra 949 01
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Ing. Juraj Djobek , PhD. - člen
Hornočermánska 75
Nitra 949 01
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 04/10/2017)
Ing. Juraj Djobek , PhD. - člen
Hornočermánska 75
Nitra 949 01
From: 05/22/2013 Until: 03/07/2017
  (from: 04/11/2017 until: 04/10/2017)
Ing. Róbert Kuracina - člen
Kátlovce 26
Kátlovce 919 55
From: 04/19/2017
  (from: 05/31/2017 until: 10/18/2017)
Ing. Róbert Kuracina - člen
Kátlovce 26
Kátlovce 919 55
From: 04/19/2017 Until: 09/30/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
PhDr. Michal Lajčak , CSc. - predseda
J.Stanislava 45
Bratislava 841 05
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
PhDr. Michal Lajčák , CSc. - predseda
J. Stanislava 45
Bratislava 841 05
  (from: 12/20/1999 until: 01/31/2005)
PhDr. Michal Lajčák , CSc. - predseda
Trstínska ulica 59/9712
Bratislava 841 06
From: 12/20/1999
  (from: 02/01/2005 until: 04/14/2008)
PhDr. Michal Lajčák , CSc. - predseda
Trstínska ulica 59/9712
Bratislava 841 06
From: 12/20/1999 Until: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 04/14/2008)
Julius Patta
J. Stanislava 45
Bratislava 841 05
  (from: 12/20/1999 until: 11/22/2006)
Július Patta
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 12/20/1999
  (from: 11/23/2006 until: 04/14/2008)
Július Patta
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 12/20/1999 Until: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 04/14/2008)
Július Patta - člen
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 08/27/2009)
Július Patta - člen
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 05/21/2008 Until: 08/04/2009
  (from: 08/28/2009 until: 08/27/2009)
Július Patta - predseda
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 06/13/2008)
Július Patta - predseda
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 03/15/2008 Until: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 06/13/2008)
Ján Škorňa - člen
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/08/2017
  (from: 04/11/2017 until: 05/30/2017)
Ján Škorňa - člen
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/08/2017 Until: 04/18/2017
  (from: 05/31/2017 until: 05/30/2017)
Ján Škorňa - člen predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 10/01/2017 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Ján Škorňa - člen predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 10/01/2017
  (from: 10/19/2017 until: 01/11/2018)
Lukáš Binar - člen predstavenstva
Keltská 790/4
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Antonios Markopoulos , PhD. - predseda
Vernardou Str. 71 D.
Vrilissia, Atény
Grécka republika
From: 05/03/2016 Until: 03/07/2017
  (from: 04/11/2017 until: 04/10/2017)
Antonios Markopoulos , PhD. - predseda
Vernardou Str. 71 D.
Vrilissia, Atény
Grécka republika
From: 05/03/2016
  (from: 07/26/2016 until: 04/10/2017)
Fotios Mavroudis - predseda
Dimosthenous Str. 4
Kifissia, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013 Until: 07/31/2015
  (from: 07/26/2016 until: 07/25/2016)
Fotios Mavroudis - predseda
Dimosthenous Str. 4
Kifissia, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 07/25/2016)
Fotios Mavroudis - predseda
Othonos Str. 80
Kifissia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
Fotios Mavroudis - predseda
Othonos Str. 80
Kifissia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Nikolaos Nikolakopoulos - člen
Marathonomahon Str. 10
Drosia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Nikolaos Nikolakopoulos - člen
Marathonomahon Str. 10
Drosia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
Efthymios Papageorgiou - člen
Agisilaou Str. Glyfada 63
Atény 166 74
Grécko
From: 08/04/2009
  (from: 08/28/2009 until: 11/12/2014)
Efthymios Papageorgiou - člen
Agisilaou Str. Glyfada 63
Atény 166 74
Grécko
From: 08/04/2009 Until: 08/04/2014
  (from: 11/13/2014 until: 11/12/2014)
Efthymios Papageorgiou - člen
Agisilaou Str. Glyfada 63
Atény 166 74
Grécka republika
From: 11/01/2014
  (from: 11/13/2014 until: 07/25/2016)
Efthymios Papageorgiou - člen
Agisilaou Str. Glyfada 63
Atény 166 74
Grécka republika
From: 11/01/2014 Until: 05/02/2016
  (from: 07/26/2016 until: 07/25/2016)
Iraklis Pavlou - člen
Pirrou Str. 13
Kifissia, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 07/25/2016)
Iraklis Pavlou - člen
Pirrou Str. 13
Kifissia, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013 Until: 05/02/2016
  (from: 07/26/2016 until: 07/25/2016)
Iraklis Pavlou - člen
Pirrou Str. 13
Kifissia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
Iraklis Pavlou - člen
Pirrou Str. 13
Kifissia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Mag. Roman Zanoni
Helferstorferstr. 6
Maria Enzersdorf 2344
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Kozia 766/29.
Bratislava 811 03
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Július Patta - člen
residence in the Slovak Republic :
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 05/22/2013 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Nikolaos Kontopoulos , BA, MBA - člen
Zan Moreas Str. 99D
Halandri, Atény
Grécka republika
From: 05/03/2016 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Nikolaos Kontopoulos , BA, MBA - člen
Zan Moreas Str. 99D
Halandri, Atény
Grécka republika
From: 05/03/2016
  (from: 07/26/2016 until: 01/11/2018)
Maria Stergiou , BA, PhD., MBA - člen
Makrigianni Str. 37
Maroussi, Atény
Grécka republika
From: 05/03/2016 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Maria Stergiou , BA, PhD., MBA - člen
Makrigianni Str. 37
Maroussi, Atény
Grécka republika
From: 05/03/2016
  (from: 07/26/2016 until: 01/11/2018)
Antonios Katsaounis - predseda
Agamemnonos 43
Glyfada 166 74
Grécka republika
From: 03/08/2017 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Antonios Katsaounis - predseda
Agamemnonos 43
Glyfada 166 74
Grécka republika
From: 03/08/2017
  (from: 04/11/2017 until: 01/11/2018)
Július Patta - člen
residence in the Slovak Republic :
Drienčany 46
Drienčany 980 23
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 01/11/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti konajú a za Spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 01/12/2018)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje len spoločné konanie predsedu predstavenstva a člena predstavenstva.
  (from: 06/14/2008 until: 01/11/2018)
Členovia predstavenstva konajú každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 04/15/2008 until: 06/13/2008)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú PhDr. Michal Lajčák, CSc., r.č. XXXXXXX/XXXX, predseda predstavenstva alebo Julius Patta, r.č. XXXXXXX/XXXXX, člen predstavenstva spoločnosti, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis PhDr. Michal Lajčák, CSc., r.č. XXXXXXX/XXXX, predseda predstavenstva alebo Julius Patta, r.č. XXXXXXX/XXXXX, člen predstavenstva spoločnosti.
  (from: 12/20/1999 until: 04/14/2008)
Predseda predstavenstva spoločnosti spoločne s jedným z ďalších členov predstavenstva. Podpisovanieza spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svojpodpis predseda predstavenstva a jeden z ďalších členov predstavenstva.
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Capital: 
338 712,32 EUR Paid up: 338 712,32 EUR
  (from: 04/04/2009)
10 204 084 Sk Paid up: 10 204 084 Sk
  (from: 06/14/2008 until: 04/03/2009)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 06/13/2008)
5 000 000 Sk
  (from: 10/24/2000 until: 01/31/2005)
2 000 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 10/23/2000)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa článku 4 bod 5. Stanov spoločnosti
  (from: 04/04/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 693,58 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa článku 4 bod 5. Stanov spoločnosti
  (from: 04/04/2009)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa článku 4 bod 5. Stanov spoločnosti
  (from: 06/14/2008 until: 04/03/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 51 021 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa článku 4 bod 5. Stanov spoločnosti
  (from: 06/14/2008 until: 04/03/2009)
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa čl. VIII - bod 3. stanov spoločnosti.
  (from: 10/27/2005 until: 06/13/2008)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti podľa čl. VIII - bod 3. stanov spoločnosti.
  (from: 02/01/2005 until: 10/26/2005)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 10/24/2000 until: 01/31/2005)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 10/23/2000)
Number of shares: 140
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Number of shares: 60
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Stockholder: 
Olbena s.r.o.
L. Svobodu 2689/80
Poprad 058 01
  (from: 01/12/2018)
Supervisory board: 
Hana Binarová
Keltská 790/4
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Pavel Binar
Keltská 790/4
Olomouc, Neředín 779 00
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
JUDr. Štefan Hegedüš
Ambroseho 4
Bratislava 851 02
  (from: 12/20/1999 until: 01/31/2005)
JUDr. Štefan Hegedüš
Ambroseho 4
Bratislava 851 02
From: 12/20/1999 Until: 12/21/2004
  (from: 02/01/2005 until: 01/31/2005)
Katarína Holčáková
Hronská 16
Bratislava 821 07
From: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 06/13/2008)
Katarína Holčáková
Hronská 16
Bratislava 821 07
From: 03/15/2008 Until: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 06/13/2008)
Katarína Holčáková
Hronská 16
Bratislava 821 07
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 04/03/2009)
Katarína Holčáková
Hronská 16
Bratislava 821 07
From: 05/21/2008 Until: 03/19/2009
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Miloš Chohula
Ortútska cesta 211
Malachov 974 05
From: 11/01/2014
  (from: 11/13/2014 until: 05/30/2017)
Miloš Chohula
Ortútska cesta 211
Malachov 974 05
From: 11/01/2014 Until: 04/18/2017
  (from: 05/31/2017 until: 05/30/2017)
Miloš Chohula
Ortútska cesta 211
Malachov 974 05
From: 03/20/2009
  (from: 04/04/2009 until: 11/12/2014)
Miloš Chohula
Ortútska cesta 211
Malachov 974 05
From: 03/20/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 11/13/2014 until: 11/12/2014)
Miloš Chochuľa
Ortútska cesta 211
Malachov 974 05
From: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 06/13/2008)
Miloš Chochuľa
Ortútska cesta 211
Malachov 974 05
From: 03/15/2008 Until: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 06/13/2008)
František Karabinoš
Pifflova 2
Bratislava 851 01
From: 12/21/2004
  (from: 02/01/2005 until: 04/14/2008)
František Karabinoš
Pifflova 2
Bratislava 851 01
From: 12/21/2004 Until: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 04/14/2008)
Ing. Milan Krajčovič
Hálkova 19
Bratislava 851 01
  (from: 12/20/1999 until: 01/31/2005)
Ing. Milan Krajčovič
Hálkova 19
Bratislava 851 01
From: 12/20/1999 Until: 12/21/2004
  (from: 02/01/2005 until: 01/31/2005)
Juraj Kudlej
Toplianska 14
Bratislava 821 07
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Jarmila Lajčáková
J.Stanislava 45
Bratislava 841 05
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Jarmila Lajčáková
J. Stanislava 45
Bratislava 841 05
  (from: 12/20/1999 until: 04/14/2008)
Jarmila Lajčáková
J. Stanislava 45
Bratislava 841 05
Until: 03/15/2008
  (from: 04/15/2008 until: 04/14/2008)
Reneé Royová
Kozia 29
Bratislava 811 03
  (from: 03/17/1998 until: 12/19/1999)
Ján Škorňa
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/19/2017
  (from: 05/31/2017 until: 10/18/2017)
Ján Škorňa
Hrnčiarske Zalužany 316
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/19/2017 Until: 09/30/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
MVDr. Tomáš Zaťko
Metodova 63
Nitra 949 01
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 04/10/2017)
MVDr. Tomáš Zaťko
Metodova 63
Nitra 949 01
From: 05/22/2013 Until: 03/07/2017
  (from: 04/11/2017 until: 04/10/2017)
MVDr. Tomáš Zaťko
Metodova 63
Nitra 949 01
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
MVDr. Tomáš Zaťko
Metodova 63
Nitra 949 01
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Adrián Zvara
Drienčany 44
Drienčany 980 23
From: 03/08/2017
  (from: 04/11/2017 until: 10/18/2017)
Adrián Zvara
Drienčany 44
Drienčany 980 23
From: 03/08/2017 Until: 07/20/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
Štefan Zvara
Nábrežie Rimavy 454
Hnúšťa 981 01
From: 12/21/2004
  (from: 02/01/2005 until: 06/13/2008)
Štefan Zvara
Nábrežie Rimavy 454
Hnúšťa 981 01
From: 12/21/2004 Until: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 06/13/2008)
Ing. Jan Chaluš
Dostojevského rad 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 07/20/2017 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Ing. Jan Chaluš
Dostojevského rad 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 07/20/2017
  (from: 10/19/2017 until: 01/11/2018)
Ing. Martin Koleda
Pavlovova 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/01/2017 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Ing. Martin Koleda
Pavlovova 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/01/2017
  (from: 10/19/2017 until: 01/11/2018)
Filip Akai
Olšová 360/7
Olomouc, Chomoutov 783 35
Česká republika
From: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018)
Athanasios Chronas
Agiou Nikolaou Str. 13
Maroussi, Attica
Grécko
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
Athanasios Chronas
Agiou Nikolaou Str. 13
Maroussi, Attica
Grécko
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Efthimia Lanara
Salaminos Str. 70
Vrilissia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Efthimia Lanara
Salaminos Str. 70
Vrilissia, Attica
Grécko
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
Ioannis Pantoleon
Irinis Str. 11
Maroussi, Attica
Grécko
From: 05/21/2008 Until: 05/21/2013
  (from: 11/01/2013 until: 10/31/2013)
Ioannis Pantoleon
Irinis Str. 11
Maroussi, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 07/25/2016)
Ioannis Pantoleon
Irinis Str. 11
Maroussi, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013 Until: 07/31/2015
  (from: 07/26/2016 until: 07/25/2016)
Ioannis Pantoleon
Irinis Str. 11
Maroussi, Attica
Grécko
From: 05/21/2008
  (from: 06/14/2008 until: 10/31/2013)
Nicolaos Pavlakis
Galinis Str. 8A
Kifissia, Atény
Grécka republika
From: 05/22/2013 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Nicolaos Pavlakis
Galinis Str. 8A
Kifissia, Atény
Grécka republika
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 01/11/2018)
Athanasios Chronas
Agiou Nikolaou Str. 13
Maroussi, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Athanasios Chronas
Agiou Nikolaou Str. 13
Maroussi, Attica
Grécka republika
From: 05/22/2013
  (from: 11/01/2013 until: 01/11/2018)
Nikolaos Nikolakopoulos
Pittakou Street 8A
Nea Erithrea, Atény
Grécka republika
From: 08/01/2015 Until: 12/18/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Nikolaos Nikolakopoulos
Pittakou Street 8A
Nea Erithrea, Atény
Grécka republika
From: 08/01/2015
  (from: 07/26/2016 until: 01/11/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.12.1997, dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 15.12.1997 a dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 16.3.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2274
  (from: 03/17/1998)
Dodatok č. 1/1999 k stanovám SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s. zo dňa 2.11.1999, schválený uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia č. 3/1999 zo dňa 2.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 145/99 spísanou JUDr. Alžbetou Juríkovou, notárkou, Notársky úrad v Bratislave.
  (from: 12/20/1999)
Dodatok č. 1/2000 k Stanovám SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s. schválený uznesením mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo 16.10.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 273/2000 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou, Notársky úrad v Bratislave
  (from: 10/24/2000)
Notárska zápisnica č. N 71/2001, Nz 71/2001 spísaná dňa 22. 3. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene predmetu činnosti a zmene stanov v znení dodatku č. 1/2001 k stanovám zo dňa 22. 3. 2001. Notárska zápisnica č. N 72/2001, Nz 72/2001 zo dňa 22. 3. 2001 osvedčujúca doplnenie stanov v časti pred- metu činnosti.
  (from: 01/11/2002)
Notárska zápisnica č.N 262/2005, Nz 47719/2005, NCRls 47081/2005 zo dňa 12.10.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/21/2005)
Notárska zápisnica č. N 341/2006, Nz 42309/2006 zo dňa 26.10.2006 spísaná notárom JUDr. Milošom Kaanom osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/23/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2008, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.3.2008, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia formou notárskej zápisnice N 105/2008, Nz 14312/2008 zo dňa 7.4.2008.
  (from: 04/15/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2008, Nz 21461/2008, NCRls 21245/2008 zo dňa 21.05.2008.
  (from: 06/14/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2009.
  (from: 04/04/2009)
Notárska zápisnica N210/2009, Nz 26312/2009 z valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2009.
  (from: 08/28/2009)
Notárska zápisnica N 32/2011, NZ 4414/2011 zo dňa 09.02.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 03/16/2011)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.08.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1120/2013, Nz 30828/2013, NCRls 31421/2013 zo dňa 11.09.2013.
  (from: 11/01/2013)
Zápisnica z valého zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 13.10.2014.
  (from: 11/13/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1599/2014, Nz 48609/2014, NCRIs 49517/2014 zo dňa 27.11. 2014.
  (from: 01/01/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2017.
  (from: 04/11/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2017.
  (from: 05/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2017 a zo dňa 30.08.2017.
  (from: 10/19/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TACTUS, s. r. o.
Stará Vajnorská 11
Bratislava 831 04
  (from: 01/01/2015)
TorSys, s. r. o.
Stará Vajnorská 11
Bratislava 831 04
  (from: 11/01/2013)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person