Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1700/B

Obchodné meno: 
CADUS Invest, a.s.
  (od: 06.12.2000)
CADUS Invest, o.c.p., a.s.
  (od: 01.04.1998 do: 05.12.2000)
Sídlo: 
Tobrucká 4
Bratislava 811 02
  (od: 29.11.2005)
Tobrucká 4
Bratislava 821 08
  (od: 23.06.2005 do: 28.11.2005)
Dulovo nám. 1
Bratislava 821 08
  (od: 01.04.1998 do: 22.06.2005)
IČO: 
35 743 867
  (od: 01.04.1998)
Deň zápisu: 
01.04.1998
  (od: 01.04.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.04.1998)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (od: 15.06.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (od: 15.06.1999)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 15.06.1999)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 15.06.1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblastim obchodu a služieb
  (od: 15.06.1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 15.06.1999)
forfaiting a factoring /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/
  (od: 15.06.1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 15.06.1999)
organizovanie vzdelávacích seminárov, prednášok a kurzov
  (od: 15.06.1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 15.06.1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.06.1999)
obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 01.04.1998 do: 05.12.2000)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 01.04.1998 do: 05.12.2000)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 01.04.1998 do: 05.12.2000)
obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 01.04.1998 do: 05.12.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.04.1998)
Ing. Dagmar Masárová - predseda predstavenstva
Zálužická 19
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 21.06.2008)
Eva Nagyová - podpredseda predstavenstva
Turčianska 1165/48
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 21.06.2008)
Peter Masár - člen predstavenstva
Dlhé diely I. 3330/42
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 21.06.2008)
Ing. Ľubica Gálisová
Bodvianska 15
Bratislava
  (od: 01.04.1998 do: 19.05.1998)
Ing. Ľubica Gálisová - člen predstavenstva
Bodvianska 15
Bratislava
  (od: 20.05.1998 do: 13.02.2000)
Ing. Juraj Holec
Martinčekova 3
Bratislava
  (od: 01.04.1998 do: 19.05.1998)
Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva
Martinčekova 3
Bratislava
  (od: 20.05.1998 do: 14.06.1999)
Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva
Borinka 288
Borinka 900 32
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 28.05.2007)
Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva
Strmý vŕšok 173/8173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 29.05.2007 do: 20.06.2008)
Ing. Juraj Holec - predseda predstavenstva
Strmý vŕšok 173/8173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 21.06.2008 do: 20.06.2008)
Ing. Zuzana Holecová - člen predstavenstva
Borinka 288
Borinka 900 32
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 28.05.2007)
Ing. Zuzana Holecová - člen predstavenstva
Strmý vŕšok 173/8173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 29.05.2007 do: 20.06.2008)
Ing. Zuzana Holecová - člen predstavenstva
Strmý vŕšok 173/8173
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 21.06.2008 do: 20.06.2008)
Oľga Kálová - člen
Palkovičova 13
Bratislava
  (od: 15.06.1999 do: 05.11.2003)
Oľga Kálová - člen
Palkovičova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.1999
  (od: 06.11.2003 do: 22.06.2005)
Oľga Kálová - člen
Palkovičova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Dagmar Masárová - podpredseda predstavenstva
Zálužická 19
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 20.06.2008)
Ing. Dagmar Masárová - podpredseda predstavenstva
Zálužická 19
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 21.06.2008 do: 20.06.2008)
Eva Nagyová
Karloveská 59
Bratislava
  (od: 01.04.1998 do: 19.05.1998)
Eva Nagyová - podpredseda predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava
  (od: 20.05.1998 do: 14.06.1999)
Eva Nagyová - predseda predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava
  (od: 15.06.1999 do: 05.11.2003)
Eva Nagyová - predseda predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.1999
  (od: 06.11.2003 do: 22.06.2005)
Eva Nagyová - predseda predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.1999 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Božena Záležáková - člen
Gwerkovej 11
Bratislava
  (od: 14.02.2000 do: 05.11.2003)
Božena Záležáková - člen
Gwerkovej 11
Bratislava
Vznik funkcie: 16.12.1999
  (od: 06.11.2003 do: 22.06.2005)
Božena Záležáková - člen
Gwerkovej 11
Bratislava
Vznik funkcie: 16.12.1999 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Predseda a podpredseda predstavenstva sú oprávnení vystupovať, konať a podpisovať menom spoločnosti samostatne s výnimkou uzatvárania zmlúv o nadobúdaní, scudzovaní a zaťažovaní nehnuteľností alebo práv viažúcich sa k nim. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému označeniu spoločnosti pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 23.06.2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 01.04.1998 do: 22.06.2005)
Základné imanie: 
166 000 EUR Rozsah splatenia: 166 000 EUR
  (od: 25.09.2009)
5 000 000 Sk Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
  (od: 06.11.2003 do: 24.09.2009)
5 000 000 Sk
  (od: 01.04.1998 do: 05.11.2003)
Akcie: 
Počet: 50
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 25.09.2009)
Počet: 50
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 23.06.2005 do: 24.09.2009)
Počet: 50
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.05.2000 do: 22.06.2005)
Počet: 50
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 01.04.1998 do: 10.05.2000)
Akcionár: 
Ing. Dagmar Masárová
Zálužická 19
Bratislava 821 01
  (od: 06.11.2003 do: 22.06.2005)
Dozorná rada: 
Peter Bujna - predseda
Banšelova 8
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 24.05.2022)
Ing. Miroslav Měkota
Hany Meličkovej 19
Bratislava
Vznik funkcie: 16.12.1999
  (od: 24.05.2022)
Nina Masárová
Zálužická 19
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005)
Ing. Vladimíra Badárová
Kúpeľná 3
Bratislava
  (od: 01.04.1998 do: 14.06.1999)
Peter Bujna
Banšelova 8
Bratislava
  (od: 15.06.1999 do: 18.06.2001)
Peter Bujna - predseda
Banšelova 8
Bratislava
  (od: 19.06.2001 do: 05.11.2003)
Ing. Juraj Holec - predseda
Martinčekova 3
Bratislava
  (od: 15.06.1999 do: 18.06.2001)
Oľga Kálová
Palkovičova 13
Bratislava
  (od: 01.04.1998 do: 14.06.1999)
Miroslav Měkota
Hany Meličkovej 2984/19
Bratislava
  (od: 14.02.2000 do: 10.05.2000)
Ing. Miroslav Měkota
Hany Meličkovej 19
Bratislava
  (od: 11.05.2000 do: 05.11.2003)
Ján Nagy
Karloveská 59
Bratislava
  (od: 19.06.2001 do: 05.11.2003)
Ján Nagy
Karloveská 59
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 06.11.2003 do: 22.06.2005)
Ján Nagy
Karloveská 59
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2001 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Božena Záležáková
Gwerkovej 11
Bratislava
  (od: 01.04.1998 do: 13.02.2000)
Peter Bujna - predseda
Banšelova 8
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 06.11.2003 do: 23.05.2022)
Ing. Miroslav Měkota
Hany Meličkovej 19
Bratislava
Vznik funkcie: 16.12.1999
  (od: 06.11.2003 do: 23.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zakladateľská listina o založení spoločnosti zo dňa 5.11.1997. Stary spis: Sa 2291
  (od: 01.04.1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.5.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 148/99 Nz 143/99 napísanej dňa 20.5.1999 notárom JUDr Folbovou bola schválená zmena stanov, zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.4.1999 na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 4,.5.1999 a 15.4.1999 , zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 15.4.1999.
  (od: 15.06.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 300/99, Nz 292/99
  (od: 14.02.2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.10.2000 pod č N 264/2000, Nz 239/2000. Zmena obchodného mena: pôvodné: CADUS Invest, o.c.p., .a.s. Rozhodnutie MF SR číslo 027/2000/OCP zo dňa 11.9.2000 o odňatí povolenia na obchodovanie s cennými papiermi.
  (od: 06.12.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.5.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.5.2001.
  (od: 19.06.2001)
Notárska zápisnica č. N 457/2002, Nz 411/2002 zo dňa osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o prijatí dodatku č. 4 k stanovám v zmysle zákona č. 510/2001 Zb.
  (od: 06.11.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 174/2005, NZ 27275/2005, NCRls 26896/2005 napísanej notárkou JUDr. Oľgou Folbovou dňa 15.06.2005.
  (od: 23.06.2005)
Notárska zápisnica N 84/2008, Nz 25799/2008 zo dňa 17.6.2008 odvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 21.06.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)