Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1715/B

Obchodné meno: 
ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s., v konkurze
  (od: 03.05.2022)
ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s.
  (od: 17.04.1998 do: 02.05.2022)
Sídlo: 
Podtatranského 1
Bratislava 811 05
  (od: 22.11.2006)
Štúrova 13
Bratislava 814 99
  (od: 17.04.1998 do: 21.11.2006)
IČO: 
35 744 715
  (od: 17.04.1998)
Deň zápisu: 
17.04.1998
  (od: 17.04.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.04.1998)
Predmet činnosti: 
konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (od: 11.03.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 09.07.2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 09.07.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 09.07.2001)
prekladateľské služby
  (od: 09.07.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 09.07.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 09.07.2001)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 09.07.2001)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 11.03.2016)
administratívne služby
  (od: 11.03.2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 11.03.2016)
právne služby
  (od: 09.07.2001 do: 04.01.2007)
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (od: 03.09.2015 do: 10.03.2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 09.03.2016 do: 10.03.2016)
Administratívne služby
  (od: 09.03.2016 do: 10.03.2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 09.03.2016 do: 10.03.2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 09.03.2016 do: 10.03.2016)
Administratívne služby
  (od: 09.03.2016 do: 10.03.2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 09.03.2016 do: 10.03.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
prekladateľské služby
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.04.2001 do: 08.07.2001)
sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 19.04.2001 do: 08.07.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 19.04.2001 do: 08.07.2001)
prekladateľské služby
  (od: 19.04.2001 do: 08.07.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 19.04.2001 do: 08.07.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 19.04.2001 do: 08.07.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.04.1998)
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková - podpredseda
Tolstého 4
Bratislava-Staré mesto 811 06
Vznik funkcie: 08.11.2006
  (od: 03.09.2015)
Ing. Peter Sámel - predseda
Tolstého 4
Bratislava-Staré mesto 811 06
Vznik funkcie: 14.11.2006
  (od: 03.09.2015)
JUDr. Zdenka Benčíková - člen
Sološnická 57
Bratislava
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
JUDr. Gerta Flassiková - člen
Ostredkova 13
Bratislava
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
JUDr. Gerta Flassiková - člen
Ostredkova 13
Bratislava
  (od: 19.04.2001 do: 21.11.2006)
JUDr. Gerta Flassiková - člen
Ostredkova 13
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.04.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
JUDr. Pavel Hagyari - predseda
Kozia 20
Bratislava
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
JUDr. Pavel Hagyari - predseda
Kozia 20
Bratislava
  (od: 19.04.2001 do: 21.11.2006)
JUDr. Pavel Hagyari - predseda
Kozia 20
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.04.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
Mgr. Pavel Poliak - člen
14
Dúbrava 032 12
  (od: 19.04.2001 do: 21.11.2006)
Mgr. Pavel Poliak - člen
14
Dúbrava 032 12
Skončenie funkcie: 19.04.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
Ing. Peter Sámel - podpredseda
Tolstého 4
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 14.11.2006
  (od: 18.12.2007 do: 02.09.2015)
JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - predseda
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 08.11.2006
  (od: 22.11.2006 do: 09.08.2011)
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková - predseda
Tolstého 4
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 08.11.2006
  (od: 10.08.2011 do: 02.09.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (od: 22.11.2006)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach majú právo všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu a priezvisku a funkcii podpisujúceho pripoja svoj podpis.
  (od: 17.04.1998 do: 21.11.2006)
Základné imanie: 
33 193,918 EUR Rozsah splatenia: 33 193,918 EUR
  (od: 07.07.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 17.04.1998 do: 06.07.2009)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193918 EUR
  (od: 07.07.2009)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.06.2001 do: 06.07.2009)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.04.1998 do: 21.06.2001)
Akcionár: 
JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
  (od: 05.01.2007 do: 01.10.2008)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 26.3.2022
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 32K/7/2021-251 zo dňa 17.03.2022 právoplatným dňa 26.03.2022 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s., so sídlom Podtatranského 1, Bratislava, IČO: 35 744 715. Súd do funkcie správcu ustanovil: Ing. Boris Čirik, so sídlom kancelárie na Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn.sp.: S1822.
  (od: 03.05.2022)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Boris Čirik
Námestie SNP 14
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 26.03.2022
  (od: 03.05.2022)
Dozorná rada: 
JUDr. Ivan Benčík
Sološnická 57
Bratislava
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
JUDr. Ing. Imrich Flassik - člen
Ostredská 13
Bratislava
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
JUDr. Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 08.11.2006
  (od: 22.11.2006 do: 02.09.2015)
JUDr. Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 08.11.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2015
  (od: 03.09.2015 do: 02.09.2015)
JUDr.Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava
  (od: 19.04.2001 do: 21.11.2006)
JUDr.Ing. Imrich Flassik
Ostredkova 13
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.04.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
JUDr. Ladislav Jančo
Balkánska 117
Bratislava
  (od: 17.04.1998 do: 18.04.2001)
JUDr. Anton Novák
Budatínska 7
Bratislava
  (od: 19.04.2001 do: 21.11.2006)
JUDr. Anton Novák
Budatínska 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.04.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
Mgr. Jana Potomová
Zochova 4
Kežmarok
  (od: 19.04.2001 do: 21.11.2006)
Mgr. Jana Potomová
Zochova 4
Kežmarok
Skončenie funkcie: 19.04.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
JUDr. Oľga Reháková
Vajnorská
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 14.11.2007
  (od: 18.12.2007 do: 06.07.2009)
JUDr. Oľga Reháková
Vajnorská
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 14.11.2007 Skončenie funkcie: 26.06.2009
  (od: 07.07.2009 do: 06.07.2009)
Martin Sámel
Belinského 25
Bratislava-Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 30.06.2015
  (od: 03.09.2015 do: 08.03.2017)
Martin Sámel
Belinského 25
Bratislava-Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 30.06.2015 Skončenie funkcie: 28.02.2017
  (od: 09.03.2017 do: 08.03.2017)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.06.2009
  (od: 07.07.2009 do: 02.09.2015)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.06.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2015
  (od: 03.09.2015 do: 02.09.2015)
Ing. Peter Sámel
Osuského 7
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 08.11.2006
  (od: 22.11.2006 do: 17.12.2007)
Ing. Peter Sámel
Osuského 7
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 08.11.2006 Skončenie funkcie: 14.11.2007
  (od: 18.12.2007 do: 17.12.2007)
Mgr. Igor Svitek
1.mája 192/2
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 08.11.2006
  (od: 22.11.2006 do: 17.12.2007)
Mgr. Igor Svitek
1.mája 192/2
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 08.11.2006 Skončenie funkcie: 14.11.2007
  (od: 18.12.2007 do: 17.12.2007)
Mgr. Ján Voloch
Hollého 745/34
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14.11.2007 Skončenie funkcie: 04.06.2021
  (od: 17.06.2021 do: 16.06.2021)
Mgr. Ján Voloch
Hollého 745/34
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14.11.2007
  (od: 18.12.2007 do: 16.06.2021)
Mgr. Katarína Hricková
Moravská 1
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 30.06.2015 Skončenie funkcie: 04.06.2021
  (od: 17.06.2021 do: 16.06.2021)
Mgr. Katarína Hricková
Moravská 1
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 30.06.2015
  (od: 03.09.2015 do: 16.06.2021)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 28.02.2017 Skončenie funkcie: 04.06.2021
  (od: 17.06.2021 do: 16.06.2021)
Ing. Peter Sámel
Belinského 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 28.02.2017
  (od: 09.03.2017 do: 16.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 475/97, Nz 474/97 zo dňa 18.9.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona číslo 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2306
  (od: 17.04.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 97/01, Nz 97/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (od: 19.04.2001)
Notárska zápisnica č. N 1087/99, Nz 1028/99 zo dňa 20.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia,na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 22.06.2001)
Notárska zápisnica č. N 234/01, Nz 234/01 zo dňa 25.4.2001 mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 09.07.2001)
Notárska zápisnica N 640/2006, Nz 44337/2006, NCRls 44111/2006 spísaná dňa 8.11.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.11.2006.
  (od: 22.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2006.
  (od: 05.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11.2007.
  (od: 18.12.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.06.2009.
  (od: 07.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2015
  (od: 03.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2017.
  (od: 09.03.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  04.12.2023
Dátum výpisu:  05.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)