Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1722/B

Business name: 
Security Controls, s. r. o.
  (from: 06/30/2005)
Registered seat: 
Štefánikova 37
Modra 900 01
  (from: 04/21/1998)
Identification number (IČO): 
35 745 088
  (from: 04/21/1998)
Date of entry: 
04/21/1998
  (from: 04/21/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/30/2005)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2005)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/30/2005)
reklamná činnosť
  (from: 06/30/2005)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 06/30/2005)
poradenská a konzultačná činnosť pri príprave osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 06/30/2005)
projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 06/30/2005)
poskytovanie leasingu na stroje a zariadenia
  (from: 06/30/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/30/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/30/2005)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 06/30/2005)
opravy a údržba motorových vozidiel
  (from: 06/30/2005)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 06/30/2005)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/30/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/30/2005)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
  (from: 06/30/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/30/2005)
Ing. Radko Voda
Bratislavská 23
Modra 900 01
From: 04/26/2005
  (from: 06/30/2005)
Acting in the name of the company: 
Samostatne
  (from: 06/30/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/30/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.2.1998 v súlade s ust. § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 34/98, Nz 34/98 zo dňa 24.2.1998 a stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2313
  (from: 04/21/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 43/00, Nz 43/00 spísanou notárom JUDr. Veronikou Baričičovou
  (from: 05/31/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.4.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 137/01, Nz 130/01 napísanej dňa 5.4.01 notárom JUDr.Pavlovičovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/09/2001)
Notárska zápisnica N 196/03, Nz 43890/03 zo dňa 4.6.2003.
  (from: 04/01/2004)
Notárska zápisnica N 119/2005, Nz 17881/2005, NCRls 17619/2005 napísaná dňa 26.04.2005 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou - rozhodnutie valného zhromaždenia o premene právnej formy obchodnej spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 06/30/2005)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person