Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2192/R

Business name: 
MAJOMAX spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 08/18/2023)
Registered seat: 
Robotnícka 2124
Považská Bystrica 017 01
  (from: 07/29/2020)
Identification number (IČO): 
31 576 516
  (from: 12/21/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/21/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1992)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/21/1992)
výroba hroznového vína
  (from: 12/21/1992)
výroba nedestilovaných kvasných nápojov
  (from: 12/21/1992)
veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 12/21/1992)
podnikat. poradenst. v oblasti taktiky a stratégie podnikania
  (from: 12/21/1992)
maloobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 12/21/1992)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 12/22/1993)
kovoobrábanie
  (from: 07/17/1998)
výroba kľúčov
  (from: 07/17/1998)
brúsenie a ostrenie náradia
  (from: 07/17/1998)
školenie oblsuhy obrábacích strojov a strojného zariadenia
  (from: 07/17/1998)
otváranie trezorov a zámkov
  (from: 07/17/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 11/08/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/08/1999)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/08/1999)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (from: 02/05/2002)
Partners: 
Jarmila Tabačková
Považské Podhradie 27
Považská Bystrica 017 04
Slovak Republic
  (from: 06/22/2022)
Contribution of each member: 
Jarmila Tabačková
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/22/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/28/1995)
Jarmila Tabačková
Považské Podhradie 27
Považská Bystrica 017 04
From: 06/01/2022
  (from: 06/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatenia, každý samotatne
  (from: 06/28/1995)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/24/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/18/2023
  (from: 08/18/2023)
 Liquidators:
Jarmila Tabačková
Považské Podhradie 27
Považská Bystrica 017 01
From: 08/18/2023
  (from: 08/18/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom likvidátor.
  (from: 08/18/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/21/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.8.l993 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2703
  (from: 09/16/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.10.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2703
  (from: 12/22/1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.5.1995 bol schválený DOdatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2703
  (from: 06/28/1995)
Valné zhromaždenie dňa 26.05.1998 prijalo dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/17/1998)
Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve spísaný formou notárskej zápisnice N 201/99, Nz 165/99 zo dňa 9.8.1999.
  (from: 11/08/1999)
Valné zhromaždenie dňa 12.12.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č.6 k zakladateľskej listine spísaný notárskou zápisnicou N 412/01, Nz 430/01 zo dňa 20.12.2001.
  (from: 02/05/2002)
Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica N 211/2003, Nz 51477/2003 zo dňa 24.06.2003).
  (from: 09/23/2003)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person