Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  566/B

Obchodné meno: 
Fond ochrany vkladov
  (od: 11.10.1996)
Sídlo: 
Kapitulská 12
Bratislava 812 47
  (od: 16.03.1998)
Kapitulská 12
Bratislava 811 01
  (od: 10.02.1997 do: 15.03.1998)
Zelená 2
Bratislava 816 07
  (od: 11.10.1996 do: 09.02.1997)
IČO: 
35 700 564
  (od: 11.10.1996)
Deň zápisu: 
10.10.1996
  (od: 11.10.1996)
Právna forma: 
právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 11.10.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 v spojení s § 3 ods. 6 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v Slovenskej republike. Ide najmä o a) sústreďovanie peňažných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a nakladanie s peňažnými prostriedkami fondu podľa § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. a b) poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. Fond vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií podľa zákona č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 118/1996 Z.z.
  (od: 31.03.2015)
zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z., a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v Slovenskej republike. Ide najmä o a) sústreďovanie a spravovanie peňažných príspevkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a b) vyplácanie náhrad za nedostupné vklady fyzických osôb v bankách a pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z.
  (od: 11.10.1996 do: 14.10.2002)
zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 v spojení s § 3 ods. 6 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v Slovenskej republike. Ide najmä o a) sústreďovanie peňažných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a nakladanie s peňažnými prostriedkami fondu podľa § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. a b) poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z.
  (od: 15.10.2002 do: 30.03.2015)
Štatutárny orgán: 
JUDr. Ildikó Hurínek Kamenická - členka Prezídia Fondu ochrany vkladov
Dunajská 4441/24
Bratislava - Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 17.07.1996
  (od: 17.10.2017)
Ing. Katarína Krištofiaková - členka Prezídia Fondu ochrany vkladov
Lábska 372/9
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 16.07.2008)
Ing. Pavol Komzala - predseda Prezídia Fondu ochrany vkladov
Lúčna 15
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 06.03.2018)
Ing. Roman Turok - Heteš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 03.02.2021)
Ing. Peter Magala , FCCA, FRM - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Ružová Dolina 16002/25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 22.02.2022)
RNDr. Karol Mrva - člen a predseda Rady Fondu ochrany vkladov
Malokarpatská 5
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 26.05.2022)
Ing. Pavel Cetkovský - podpredseda Rady Fondu ochrany vkladov
Mudroňova 7492/3B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 03.03.2022
  (od: 26.05.2022)
Mgr. Martin Peter - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Švantnerova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 02
Vznik funkcie: 14.02.2023
  (od: 18.05.2023)
Ing. Peter Matúš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Richarda Rétiho 1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.06.2023
  (od: 28.06.2023)
Mgr. Roman Fusek - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Baltská 21/B
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 29.11.2023
  (od: 08.02.2024)
Rada Fondu ochrany vkladov:
  (od: 24.11.1999 do: 07.12.2003)
Ing. Martin Bizoň - člen Prezídia Fondu ochrany vkladov
Hanácka 9
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.02.2002
  (od: 25.02.2002 do: 07.12.2003)
Ing. Martin Bizoň - člen Prezídia Fondu ochrany vkladov
Tajovského 6
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 01.02.2002
  (od: 08.12.2003 do: 08.10.2007)
Ing. Martin Bizoň - člen Prezídia Fondu ochrany vkladov
Tajovského 6
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 01.02.2002 Skončenie funkcie: 31.08.2007
  (od: 09.10.2007 do: 08.10.2007)
Ing. Pavel Cetkovský - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Revoluční 75
Strančice
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 27.01.2018 do: 13.04.2018)
Ing. Pavel Cetkovský - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Revoluční 75
Strančice
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 22.02.2022 do: 25.05.2022)
Ing. Pavel Cetkovský - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 01.01.2018. a podpredseda Rady fondu ochrany vkladov od 20.03.2018
Revoluční 75
Strančice
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 14.04.2018 do: 21.02.2022)
Ing. Pavel Cetkovský - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 01.01.2018. a podpredseda Rady fondu ochrany vkladov od 20.03.2018
Revoluční 75
Strančice
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 22.02.2022 do: 21.02.2022)
Ing. Jana Dubeňová - Členka Rady Fondu ochrany vkladov
Tichá 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 15.12.2010 do: 27.01.2011)
Ing. Jana Dubeňová - Členka Rady Fondu ochrany vkladov
Tichá 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.11.2010 Skončenie funkcie: 01.01.2011
  (od: 28.01.2011 do: 27.01.2011)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 05.10.2006
  (od: 23.02.2007 do: 25.06.2008)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 05.10.2006 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 29.09.2010)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Koprivnická 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.10.2006
  (od: 24.10.2006 do: 22.02.2007)
Dkfm. Rainer Franz - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Palackého 22
Bratislava
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 15.10.2002 do: 07.12.2003)
Dkfm. Rainer Franz - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Palackého 22
Bratislava
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 08.12.2003 do: 23.08.2004)
Dkfm. Rainer Franz - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Palackého 22
Bratislava
Vznik funkcie: 15.03.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Dkfm. Rainer Franz - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Stromová 40
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 24.08.2004 do: 22.11.2007)
Dkfm. Rainer Franz - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Stromová 40
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 23.11.2007 do: 22.11.2007)
Ing. Günter Furin - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 03.11.2003
  (od: 15.07.2004 do: 23.08.2004)
Ing. Günter Furin - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 03.11.2003 Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Ing. Günther Furin - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Ďatelinova 2
Bratislava 821 01
  (od: 24.08.2004 do: 23.10.2006)
Ing. Günther Furin - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Ďatelinova 2
Bratislava 821 01
Skončenie funkcie: 05.10.2006
  (od: 24.10.2006 do: 23.10.2006)
Ing. Michal Horváth - člen Rady fondu
Smikova 1
Bratislava 831 02
  (od: 24.11.1999 do: 27.11.2001)
Ing. Milan Horváth - predseda Prezídia fondu
Miletičova 74
Bratislava 821 09
  (od: 11.10.1996 do: 24.02.2002)
Ing. Milan Horváth
Miletičova 74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 28.01.2011 do: 10.01.2013)
Ing. Milan Horváth
Miletičova 74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 01.12.2012
  (od: 11.01.2013 do: 10.01.2013)
JUDr. Štefan Hrčka - člen Rady fondu
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
JUDr. Štefan Hrčka - člen Rady Fondu
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
  (od: 25.02.2002 do: 07.12.2003)
JUDR. Štefan Hrčka - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
  (od: 08.12.2003 do: 23.08.2004)
JUDR. Štefan Hrčka - členstvo v Rade fondu
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
JUDr. Štefan Hrčka - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
JUDr. Štefan Hrčka - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
JUDr. Štefan Hrčka - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 13.06.2012)
JUDr. Štefan Hrčka - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
JUDr. Štefan Hrčka - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 10.05.2016)
JUDr. Štefan Hrčka - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 11.05.2016 do: 10.05.2016)
JUDr. Štefan Hrčka , PhD. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2016
  (od: 11.05.2016 do: 31.01.2020)
JUDr. Štefan Hrčka , PhD. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 16.10.2019
  (od: 01.02.2020 do: 31.01.2020)
JUDr. Ildikó Kamenická - členka Prezídia fondu
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
  (od: 11.10.1996 do: 24.02.2002)
JUDr. Ildikó Kamenická - členka Prezídia Fondu
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
  (od: 25.02.2002 do: 07.12.2003)
JUDr. Ildikó Kamenická - členka Prezídia Fondu
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
  (od: 08.12.2003 do: 17.07.2017)
JUDr. Ildikó Kamenická - členka Prezídia Fondu
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
  (od: 18.07.2017 do: 16.10.2017)
Ing. Marcel Kaščák - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Drotárska cesta 7190/65
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.05.2019
  (od: 11.07.2019 do: 27.06.2023)
Ing. Marcel Kaščák - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Drotárska cesta 7190/65
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.05.2019 Skončenie funkcie: 26.05.2023
  (od: 28.06.2023 do: 27.06.2023)
Ing. Jozef Kohút - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Osuského 34
Bratislava 851 03
  (od: 28.11.2001 do: 07.12.2003)
Ing. Jozef Kohút - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Osuského 34
Bratislava 851 03
Skončenie funkcie: 03.11.2003
  (od: 08.12.2003 do: 14.07.2004)
Ing. Elena Kohútiková - členka Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 18.10.2007
  (od: 23.11.2007 do: 30.04.2008)
Ing. Elena Kohútiková - členka Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 18.10.2007 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 01.05.2008 do: 30.04.2008)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 10.05.2016)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 11.05.2016 do: 10.05.2016)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.05.2016
  (od: 11.05.2016 do: 26.01.2018)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 27.01.2018 do: 26.01.2018)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - členka Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 01.05.2008 do: 13.06.2012)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - členka Rady Fondu ochrany vkladov
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Štefan Králik - predseda a člen Rady Fondu ochrany vkladov
Budatínska 7
Bratislava 851 01
  (od: 08.12.2003 do: 23.08.2004)
Ing. Štefan Králik - predseda a člen Rady Fondu ochrany vkladov
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Ing. Štefan Králik - predseda a člen Rady Fondu ochrany vkladov, člen Rady Fondu od: 01.04.2002, predseda Rady Fondu od: 25.04.2002
Budatínska 7
Bratislava 851 01
  (od: 15.10.2002 do: 07.12.2003)
Ing. Štefan Králik - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov, 03.05.2004 - predseda Rady Fondu ochrany vkladov
Budatínska 7
Bratislava 851 01
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
Ing. Štefan Králik - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov, 03.05.2004 - predseda Rady Fondu ochrany vkladov
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Štefan Králik - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 15.07.2008)
Ing. Štefan Králik - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Štefan Králik - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2016
  (od: 11.05.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Štefan Králik - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 01.05.2012, predseda Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2012
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 25.09.2012 do: 10.05.2016)
Ing. Štefan Králik - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 01.05.2012, predseda Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2012
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 11.05.2016 do: 10.05.2016)
Ing. Štefan Králik - od 1.5.2016 člen Rady Fondu ochrany vkladov a predseda Rady Fondu ochrany vkladov od 15.6.2016
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2016
  (od: 12.07.2016 do: 13.04.2018)
Ing. Štefan Králik - od 1.5.2016 člen Rady Fondu ochrany vkladov a predseda Rady Fondu ochrany vkladov od 15.6.2016
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Ing. Štefan Králik - predseda Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2008
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 16.07.2008 do: 13.06.2012)
Ing. Štefan Králik - predseda Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2008
Budatínska 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Milan Lônčík - člen Rady fondu
Beniakova 2
Bratislava 841 05
  (od: 24.11.1999 do: 27.11.2001)
Ing. Peter Magala , FCCA, FRM - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Košická 16658/58
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 27.01.2018 do: 21.02.2022)
Ing. Peter Magala , FCCA, FRM - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Košická 16658/58
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.01.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 22.02.2022 do: 21.02.2022)
Ing. Jaroslav Mach - člen Rady fondu
Dobšinského 35
Pezinok 902 01
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
Ing. Štefan Máj - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.01.2015
  (od: 31.03.2015 do: 25.06.2015)
Ing. Štefan Máj - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 27.01.2015, podpredseda Rady Fondu ochrany vkladov od 11.06.2015
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.01.2015
  (od: 26.06.2015 do: 26.01.2018)
Ing. Štefan Máj - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 27.01.2015, podpredseda Rady Fondu ochrany vkladov od 11.06.2015
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.01.2015 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 27.01.2018 do: 26.01.2018)
RNDr. Karol Mrva - predseda Rady fondu
Hečkova 12
Bratislava 831 05
  (od: 24.11.1999 do: 27.11.2001)
RNDr. Karol Mrva - člen Rady Fondu ochrany vkladov a predseda Rady fondu ochrany vkladov
Malokarpatská 5
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 14.04.2018 do: 25.05.2022)
RNDr. Karol Mrva - člen Rady Fondu ochrany vkladov a predseda Rady fondu ochrany vkladov
Malokarpatská 5
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 26.05.2022 do: 25.05.2022)
Ing. Miloš Nosál - člen Rady fondu
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
Ing. Miloš Nosál - člen Rady Fondu
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
  (od: 25.02.2002 do: 07.12.2003)
Ing. Miloš Nosál , CSc. - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
Ing. Miloš Nosál , CSc. - 01.05.2004 - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Miloš Nosál , CSc. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 13.06.2012)
Ing. Miloš Nosál , CSc. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Miloš Nosál , CSc. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 30.03.2015)
Ing. Miloš Nosál , CSc. - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 13.02.2015
  (od: 31.03.2015 do: 30.03.2015)
Ing. Miloš Nosáľ - člen rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
  (od: 08.12.2003 do: 23.08.2004)
Ing. Miloš Nosáľ - člen rady Fondu ochrany vkladov
Pečnianska 15
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Mag. Regina Ovesny - Straka - podpredseda a člen Rady Fondu ochrany vkladov
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2002
  (od: 08.12.2003 do: 23.08.2004)
Mag. Regina Ovesny - Straka - podpredseda a člen Rady Fondu ochrany vkladov
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Mag. Regina Ovesny-Straka - podpredsedníčka a členka Rady Fondu ochrany vkladov
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2002
  (od: 15.10.2002 do: 07.12.2003)
Mg. Regina Ovesny-Straka - členka Rady Fondu ochrany vkladov
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2002
  (od: 25.02.2002 do: 14.10.2002)
Mag. Regina Ovesny-Straka - 01.05.2004 - členka Rady Fondu ochrany vkladov, 03.05.2004 - podpredsedníčka Rady Fondu ochrany vkladov
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava 811 04
  (od: 24.08.2004 do: 30.04.2008)
Mag. Regina Ovesny-Straka - 01.05.2004 - členka Rady Fondu ochrany vkladov, 03.05.2004 - podpredsedníčka Rady Fondu ochrany vkladov
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava 811 04
Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 01.05.2008 do: 30.04.2008)
Mag. Regina Ovesny-Straka - členka Rady Fondu ochrany vkladov
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 01.05.2008 do: 15.07.2008)
Mag. Regina Ovesny-Straka - podpredsedníčka Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2008
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 16.07.2008 do: 02.04.2009)
Mag. Regina Ovesny-Straka - podpredsedníčka Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2008
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.01.2009
  (od: 03.04.2009 do: 02.04.2009)
Mgr. Martin Peter - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Švantnerova 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 13.02.2019
  (od: 20.03.2019 do: 17.05.2023)
Mgr. Martin Peter - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Švantnerova 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 13.02.2019 Skončenie funkcie: 13.02.2023
  (od: 18.05.2023 do: 17.05.2023)
Mgr. Martin Peter - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Tranovského 22
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 13.02.2015
  (od: 31.03.2015 do: 19.03.2019)
Mgr. Martin Peter - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Tranovského 22
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 13.02.2015 Skončenie funkcie: 12.02.2019
  (od: 20.03.2019 do: 19.03.2019)
Rada Fondu ochrany vkladov:
  (od: 08.12.2003 do: 30.01.2013)
Ing. Jan Rollo - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Na okraji 335/42
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 19.02.2009
  (od: 03.04.2009 do: 19.07.2010)
Ing. Jan Rollo - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Na okraji 335/42
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 19.02.2009 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 20.07.2010 do: 19.07.2010)
Ing. Ladislav Setnický - člen Prezídia fondu
Belinského 25
Bratislava 851 01
  (od: 11.10.1996 do: 15.03.1998)
Ing. Jozef Síkela - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Vinohrady, Kolínska 1962/3
Praha 3
Česká republia
Vznik funkcie: 09.06.2010
  (od: 20.07.2010 do: 08.06.2014)
Ing. Jozef Síkela - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Vinohrady, Kolínska 1962/3
Praha 3
Česká republia
Vznik funkcie: 09.06.2010 Skončenie funkcie: 08.06.2014
  (od: 09.06.2014 do: 08.06.2014)
MBA Tomas Spurny - člen Rady Fondu ochrany vladov
Trojská 659/183
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 24.08.2004 do: 22.11.2007)
MBA Tomas Spurny - člen Rady Fondu ochrany vladov
Trojská 659/183
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 23.11.2007 do: 22.11.2007)
Ing. František Szikhart - podpredseda Rady fondu
Jánošikova 610
Dunajská Lužná 900 42
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
Ing. František Szikhart - podpredseda Rady Fondu
Jánošikova 610
Dunajská Lužná 900 42
Skončenie funkcie: 28.02.2002
  (od: 25.02.2002 do: 14.10.2002)
Ing. Rudolf Šujan - člen Prezídia fondu
Nám. Hraničiarov 8/A
Bratislava 851 03
  (od: 16.03.1998 do: 24.02.2002)
Ing. Rudolf Šujan - predseda Prezídia Fondu ochrany vkladov
Nám. Hraničiarov 8/A
Bratislava 851 03
  (od: 25.02.2002 do: 07.12.2003)
Ing. Rudolf Šujan - predseda Prezídia Fondu ochrany vkladov
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
  (od: 08.12.2003 do: 17.07.2017)
Ing. Rudolf Šujan - predseda Prezídia Fondu ochrany vkladov
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
  (od: 18.07.2017 do: 26.01.2018)
Ing. Rudolf Šujan - predseda Prezídia Fondu ochrany vkladov
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 27.01.2018 do: 26.01.2018)
Ing. Ján Tencer - predseda Rady Fondu ochrany vkladov
Lachova 27
Bratislava 851 03
Skončenie funkcie: 01.04.2002
  (od: 28.11.2001 do: 14.10.2002)
Ing. Roman Turok - Heteš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2012
  (od: 11.01.2013 do: 26.04.2017)
Ing. Roman Turok - Heteš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 27.04.2017 do: 26.04.2017)
Ing. Roman Turok - Heteš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 27.04.2017 do: 26.06.2017)
Ing. Roman Turok-Heteš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 27.06.2017 do: 02.02.2021)
Ing. Roman Turok-Heteš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2016 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 03.02.2021 do: 02.02.2021)
Ing. Miroslav Uličný - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 19.05.2015
  (od: 26.06.2015 do: 10.07.2019)
Ing. Miroslav Uličný - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 19.05.2015 Skončenie funkcie: 18.05.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Ing. Igor Vida - člen a podpredseda rady Fondu ochrany vkladov
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 30.09.2010 do: 27.01.2011)
Ing. Igor Vida - člen a podpredseda rady Fondu ochrany vkladov od 19.03.2009
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 28.01.2011 do: 13.06.2012)
Ing. Igor Vida - člen a podpredseda rady Fondu ochrany vkladov od 19.03.2009
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Igor Vida - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Igor Vida - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Šulekova 22
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 18.10.2007
  (od: 23.11.2007 do: 30.04.2008)
Ing. Igor Vida - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Šulekova 22
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 18.10.2007 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 01.05.2008 do: 30.04.2008)
Ing. Igor Vida - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Šulekova 22
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 01.05.2008 do: 02.04.2009)
Ing. Igor Vida - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 01.05.2012, podpredseda Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2012
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 25.09.2012 do: 25.06.2015)
Ing. Igor Vida - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 01.05.2012, podpredseda Rady Fondu ochrany vkladov od 20.06.2012
Gorazdova 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Ing. Igor Vida - podpredseda Rady Fondu ochrany vkladov od 19.03.2009
Šulekova 22
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 03.04.2009 do: 29.09.2010)
Ing. Jarmila Vojíková - členka Prezídia fondu
Majerníkova 28
Bratislava 841 05
  (od: 11.10.1996 do: 24.02.2002)
Mgr. Rastislav Vranec - člen Prezídia fondu
Belinského 14
Bratislava 851 01
  (od: 16.03.1998 do: 19.03.2001)
Mgr. Rastislav Vranec - člen Prezídia fondu
Sklenárova 10
Bratislava 821 09
  (od: 11.10.1996 do: 15.03.1998)
JUDr. Irena Wimmerová - členka Rady Fondu ochrany vkladov
Pri Hradnej studni 5
Bratislava 811 03
Skončenie funkcie: 01.06.2002
  (od: 28.11.2001 do: 14.10.2002)
Mgr. Roman Fusek - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Baltská 21/B
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 29.11.2019 Skončenie funkcie: 28.11.2023
  (od: 08.02.2024 do: 07.02.2024)
Mgr. Roman Fusek - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Baltská 21/B
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 29.11.2019
  (od: 01.02.2020 do: 07.02.2024)
Ing. Jozef Síkela - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5, Smíchov
Česká republika
Kolínska 1962/3
Vinohrady nad Váhom
Vznik funkcie: 09.06.2014
  (od: 09.06.2014 do: 05.12.2014)
Ing. Jozef Síkela - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5, Smíchov
Česká republika
Vznik funkcie: 09.06.2010
  (od: 06.12.2014 do: 30.03.2015)
Ing. Jozef Síkela - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5, Smíchov
Česká republika
Vznik funkcie: 09.06.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 31.03.2015 do: 30.03.2015)
Tomas Spurny, MBA - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Trojská 659/183
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2002
  (od: 15.10.2002 do: 07.12.2003)
Tomas Spurny, MBA, - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Trojská 659/183
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2002
  (od: 08.12.2003 do: 23.08.2004)
Tomas Spurny, MBA, - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Trojská 659/183
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
1. Vo všetkých veciach, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene Fondu konajú a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov Prezídia Fondu súčasne; pri podpisovaní písomných právnych úkonov v mene Fondu sa a) na prvom mieste uvádza podpis predsedu Prezídia Fondu, ak je predseda Prezídia Fondu prítomný, na druhom mieste sa uvádza podpis toho ďalšieho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo Fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, b) ak nie je prítomný predseda Prezídia Fondu, na prvom mieste sa uvádza podpis toho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, a na druhom mieste sa uvádza podpis ďalšieho člena Prezídia Fondu. Vo výnimočných prípadoch, ak z objektívnych dôvodov nie sú prítomní dvaja členovia Prezídia fondu a ak podpísanie veci nestrpí odklad, postačuje podpis jedného člena Prezídia fondu. 2. V pracovnoprávnych vzťahoch v mene Fondu koná a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia Fondu. 3. Podpisovanie za Fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Fondu a podpisujúcich osôb (osoby) pripoja podpisy tieto osoby (pripojí podpis táto osoba). 4. Vo veciach uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu v mene Fondu konať aj iní jeho zamestnanci, ak je to určené vo vnútorných predpisoch Fondu (§ 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka), prípadne ak sú na to zamestnanci Fondu písomne poverení. 5. V sporoch súvisiacich s uplatňovaním práv Fondu môže Fond zastupovať aj iná osoba ako zamestnanec Fondu, a to na základe písomného plnomocenstva na takého úkony.
  (od: 01.05.2008)
1. Vo všetkých veciach, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene Fondu konajú a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov Prezídia Fondu súčasne; pri podpisovaní písomných právnych úkonov v mene Fondu sa a) na prvom mieste uvádza podpis predsedu Prezídia Fondu, ak je predseda Prezídia Fondu prítomný, na druhom mieste sa uvádza podpis toho ďalšieho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo Fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, b) ak nie je prítomný predseda Prezídia Fondu, na prvom mieste sa uvádza podpis toho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, a na druhom mieste sa uvádza podpis ďalšieho člena Prezídia Fondu. 2. V pracovnoprávnych vzťahoch v mene Fondu koná a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia Fondu. 3. Podpisovanie za Fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Fondu a podpisujúcich osôb (osoby) pripoja podpisy tieto osoby (pripojí podpis táto osoba). 4. Vo veciach uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu v mene Fondu konať aj iní jeho zamestnanci, ak je to určené vo vnútorných predpisoch Fondu (§ 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka), prípadne ak sú na to zamestnanci Fondu písomne poverení. 5. V sporoch súvisiacich s uplatňovaním práv Fondu môže Fond zastupovať aj iná osoba ako zamestnanec Fondu, a to na základe písomného plnomocenstva na takého úkony.
  (od: 15.10.2002 do: 30.04.2008)
1. Vo všetkých veciach vrátane zabezpečenia výkonu rozhodnutí patriacich do pôsobnosti Rady Fondu, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene Fondu konajú a na platnosť právnych úkonov v mene Fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov Prezídia Fondu súčasne; pri podpisovaní písomných právnych úkonov v mene Fondu sa a) na prvom mieste uvádza podpis predsedu Prezídia Fondu, ak je predseda Prezídia Fondu prítomný, b) na druhom mieste sa uvádza podpis toho ďalšieho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo Fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, ak je tento člen Prezídia Fondu prítomný; podpis tohto člena Prezídia Fondu sa uvádza na prvom mieste, ak nie je prítomný predseda Prezídia Fondu. 2. V pracovnoprávnych vzťahoch v mene Fondu koná a na platnosť právnych úkonov v mene Fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia Fondu. 3. Podpisovanie za Fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Fondu a menám, priezviskám a označeniu funkcií podpisujúcich osôb (osoby) pripoja podpisy tieto osoby (pripojí podpis táto osoba).
  (od: 25.02.2002 do: 14.10.2002)
1. Vo všetkých veciach vrátane zabezpečenia výkonu rozhodnutí patriacich do pôsobnosti Rady fondu, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene fondu konajú a na platnosť právnych úkonov v mene fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej a) dvoch členov Prezídia fondu súčasne, z ktorých jeden musí byť podpis predsedu Prezídia fondu alebo b) troch členov Prezídia fondu súčasne. 2. V pracovnoprávnych vzťahochv mene fondu koná a na platnosť právnych úkonov v mene fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia fondu. 3. Podpisovanie za fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu fondu a menám, priezviskám a označeniu funkcií podpisujúcich osôb (osoby) pripoja podpisy tieto osoby (pripojí podpis táto osoba).
  (od: 11.10.1996 do: 24.02.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Daniel Kollár - od 15.06.2020 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, od 26.06.2020 podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2020
  (od: 06.10.2020)
Ing. Darina Čaplánová - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Nevädzová 5
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 19.05.2020)
JUDr. Martin Lipovský , LL.M., MBA
Karpatská 1817/26
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 03.02.2021)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
Vznik funkcie: 16.06.2021
  (od: 18.08.2021)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen a predseda
Grösslingova 2475/71
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2022
  (od: 12.08.2022)
Ing. Tomáš Poloma
Na križovatkách 51
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 28.06.2023)
Ing. Jiří Plíšek
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.12.2023
  (od: 08.02.2024)
Ing. Dagmar Andrášiková - členka Dozornej rady fondu
Tupolevova 3
Bratislava 851 01
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
Ing. Dagmar Andrášiková - členka Dozornej rady Fondu
Tupolevova 3
Bratislava 851 01
  (od: 25.02.2002 do: 23.08.2004)
Ing. Dagmar Andrášiková - členka Dozornej rady Fondu
Tupolevova 3
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Ing. Peter Baláž - predseda a člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, člen Dozornej rady Fondu od: 01.06.2002, predseda Dozornej rady Fondu od: 18.06.2002
Ľ. Fullu 38
Bratislava 841 05
  (od: 15.10.2002 do: 23.08.2004)
Ing. Peter Baláž - predseda a člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, člen Dozornej rady Fondu od: 01.06.2002, predseda Dozornej rady Fondu od: 18.06.2002
Ľ. Fullu 38
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Ing. Peter Baláž - 01.05.2004 - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, 11.05.2004 - predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Ľ. Fullu 38
Bratislava 841 05
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
Ing. Peter Baláž - 01.05.2004 - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, 11.05.2004 - predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Ľ. Fullu 38
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Peter Baláž - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Ľ. Fullu 38
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 15.07.2008)
Ing. Peter Baláž - predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 30.06.2008
Ľ. Fullu 38
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 16.07.2008 do: 29.09.2010)
Ing. Peter Baláž - predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 30.06.2008
Ľ. Fullu 38
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 31.07.2010
  (od: 30.09.2010 do: 29.09.2010)
Ing. Jozef Barta - 01.05.2004 - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, 11.05.2004 - podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
Ing. Jozef Barta - 01.05.2004 - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, 11.05.2004 - podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Jozef Barta - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Plachého 3314/45
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 24.10.2012)
Ing. Jozef Barta - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 15.07.2008)
Ing. Jozef Barta - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov; podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 25.06.2012
Plachého 3314/45
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 25.10.2012 do: 29.01.2013)
Ing. Jozef Barta - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov; podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 25.06.2012
Plachého 3314/45
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2012
  (od: 30.01.2013 do: 29.01.2013)
Ing. Jozef Barta - podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 30.06.2008
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 16.07.2008 do: 13.06.2012)
Ing. Jozef Barta - podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 30.06.2008
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
JUDr. Renáta Bašková - členka Dozornej rady Fondu
Ľ. Fullu 30
Bratislava 841 05
  (od: 15.10.2002 do: 23.08.2004)
JUDr. Renáta Bašková - členka Dozornej rady Fondu
Ľ. Fullu 30
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
JUDr. Renáta Bašková - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 10.05.2016)
JUDr. Renáta Bašková - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 11.05.2016 do: 10.05.2016)
JUDr. Renáta Bašková - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2016
  (od: 11.05.2016 do: 26.01.2018)
JUDr. Renáta Bašková - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 27.01.2018 do: 26.01.2018)
JUDr. Renáta Bašková - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
JUDr. Renáta Bašková - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
JUDr. Renáta Bašková - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 13.06.2012)
JUDr. Renáta Bašková - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Stanekova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Imrich Béreš - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 25.09.2008
  (od: 25.11.2008 do: 04.10.2012)
Ing. Imrich Béreš - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 25.09.2008 Skončenie funkcie: 24.09.2012
  (od: 05.10.2012 do: 04.10.2012)
Ing. Imrich Béreš - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 25.09.2012
  (od: 05.10.2012 do: 13.10.2016)
Ing. Imrich Béreš - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 25.09.2012 Skončenie funkcie: 24.09.2016
  (od: 14.10.2016 do: 13.10.2016)
Ing. Imrich Béreš - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 25.09.2016
  (od: 14.10.2016 do: 31.01.2020)
Ing. Imrich Béreš - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 25.09.2016 Skončenie funkcie: 04.12.2019
  (od: 01.02.2020 do: 31.01.2020)
Ing. Alena Crhová - členka Dozornej rady fondu
Miletičova 74
Bratislava 821 09
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
Ing. Alena Crhová - členka Dozornej rady Fondu
Miletičova 74
Bratislava 821 09
  (od: 25.02.2002 do: 14.10.2002)
Ing. Alena Crhová - podpredsedníčka a členka Dozornej Rady Fondu ochrany vkladov, členka od: 01.11.1997, podpredsedníčka od: 18.06.2002
Miletičova 74
Bratislava 821 09
  (od: 15.10.2002 do: 23.08.2004)
Ing. Alena Crhová - podpredsedníčka a členka Dozornej Rady Fondu ochrany vkladov, členka od: 01.11.1997, podpredsedníčka od: 18.06.2002
Miletičova 74
Bratislava 821 09
Skončenie funkcie: 31.12.2003
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Ing. Darina Čaplánová - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 10.05.2016)
Ing. Darina Čaplánová - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 11.05.2016 do: 10.05.2016)
Ing. Darina Čaplánová - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2016
  (od: 11.05.2016 do: 18.05.2020)
Ing. Darina Čaplánová - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2020
  (od: 19.05.2020 do: 18.05.2020)
Ing. Darina Čaplánová - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
Ing. Darina Čaplánová - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Darina Čaplánová - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 13.06.2012)
Ing. Darina Čaplánová - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 1.8. 2014, predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 2.10. 2014
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2014
  (od: 16.10.2014 do: 31.07.2018)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 1.8. 2014, predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 2.10. 2014
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2014 Skončenie funkcie: 31.07.2018
  (od: 01.08.2018 do: 31.07.2018)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 01.08.2014
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2014
  (od: 06.09.2014 do: 15.10.2014)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 28.09.2010
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2010
  (od: 15.12.2010 do: 31.07.2014)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 28.09.2010
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2010 Skončenie funkcie: 31.07.2014
  (od: 01.08.2014 do: 31.07.2014)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 28.09.2010
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2014
  (od: 01.08.2014 do: 05.09.2014)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen Dozornje rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2010
  (od: 30.09.2010 do: 14.12.2010)
Ing. Vladimír Dvořáček - od 1. augusta 2018 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov a predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 01.08.2018 do: 11.08.2022)
Ing. Vladimír Dvořáček - od 1. augusta 2018 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov a predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2018 Skončenie funkcie: 31.07.2022
  (od: 12.08.2022 do: 11.08.2022)
Ing. Tibor Kašiak - predseda Dozornej rady fondu
nám.Hraničiarov 20
Bratislava 851 03
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
Ing. Tibor Kašiak - predseda Dozornej rady Fondu
nám.Hraničiarov 20
Bratislava 851 03
Skončenie funkcie: 01.06.2002
  (od: 25.02.2002 do: 14.10.2002)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 3488/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 18.08.2021 do: 27.06.2023)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 3488/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2021 Skončenie funkcie: 18.05.2023
  (od: 28.06.2023 do: 27.06.2023)
Ing. Daniel Kollár - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 23.02.2007 do: 25.06.2008)
Ing. Daniel Kollár - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Daniel Kollár - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 13.06.2012)
Ing. Daniel Kollár - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Daniel Kollár - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 29.01.2013)
Ing. Daniel Kollár - od 01.05.2012 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov a od 19.12.2012 podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 30.01.2013 do: 11.07.2016)
Ing. Daniel Kollár - od 15.06.2012 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov a podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 29.6.2016
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 08.08.2016)
Ing. Daniel Kollár - od 15.06.2016 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov a podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 29.6.2016
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 09.08.2016 do: 17.08.2020)
Ing. Daniel Kollár - od 15.06.2020 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, od 26.06.2020 podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 18.08.2020 do: 05.10.2020)
PhD. Jozef Kollár - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Vysoká 9
Bratislava 810 00
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 24.08.2004 do: 22.02.2007)
PhD. Jozef Kollár - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Vysoká 9
Bratislava 810 00
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 23.02.2007 do: 22.02.2007)
JUDr. Renáta Kuklišová - členka Dozornej rady fondu
Ľ. Fullu 30
Bratislava 841 05
  (od: 24.11.1999 do: 24.02.2002)
JUDr. Renáta Kuklišová - členka Dozornej rady Fondu
Ľ. Fullu 30
Bratislava 841 05
  (od: 25.02.2002 do: 14.10.2002)
Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Beňadicka 19
Bratislava 851 06
  (od: 28.11.2001 do: 23.08.2004)
Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Beňadicka 19
Bratislava 851 06
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 24.08.2004 do: 23.08.2004)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Beňadická 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Beňadická 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Beňadická 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 13.06.2012)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Beňadická 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Hriňovská 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2016
  (od: 11.05.2016 do: 18.05.2020)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Hriňovská 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2020
  (od: 19.05.2020 do: 18.05.2020)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Š. Majera 6
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 10.05.2016)
Ing. Radovan Majerský - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Š. Majera 6
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2016
  (od: 11.05.2016 do: 10.05.2016)
Ing. Radovan Majerský , PhD. - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Hřiňovská 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 19.05.2020 do: 17.08.2021)
Ing. Radovan Majerský , PhD. - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Hřiňovská 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2020 Skončenie funkcie: 01.05.2021
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Mag. Volker Pichler - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Vajnorská 812/35
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 24.08.2004 do: 25.06.2008)
Mag. Volker Pichler - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Vajnorská 812/35
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.05.2004 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 26.06.2008 do: 25.06.2008)
Mag. Volker Pichler - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Vajnorská 812/35
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.05.2008
  (od: 26.06.2008 do: 24.11.2008)
Mag. Volker Pichler - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Vajnorská 812/35
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.05.2008 Skončenie funkcie: 12.08.2008
  (od: 25.11.2008 do: 24.11.2008)
JUDr. Jana Škultétyová - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Svätovojtešská 33
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 27.01.2018 do: 27.08.2020)
JUDr. Jana Škultétyová - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Svätovojtešská 33
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.01.2018 Skončenie funkcie: 31.07.2020
  (od: 28.08.2020 do: 27.08.2020)
Ing. Anna Šťavinová - podpredsedníčka Dozornej rady fondu
Haanova 3
Bratislava 851 04
  (od: 24.11.1999 do: 27.11.2001)
Ing. Zita Zemková
Mierova 653/66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.12.2012
  (od: 30.01.2013 do: 26.04.2017)
Ing. Zita Zemková
Mierova 653/66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.12.2012 Skončenie funkcie: 13.12.2016
  (od: 27.04.2017 do: 26.04.2017)
Ing. Zita Zemková
Mierova 653/66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.12.2016
  (od: 27.04.2017 do: 17.08.2021)
Ing. Zita Zemková
Mierova 653/66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.12.2016 Skončenie funkcie: 13.12.2020
  (od: 18.08.2021 do: 17.08.2021)
Ing. Jiří Plíšek
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.12.2019 Skončenie funkcie: 11.12.2023
  (od: 08.02.2024 do: 07.02.2024)
Ing. Jiří Plíšek
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.12.2019
  (od: 01.02.2020 do: 07.02.2024)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Výpis z uznesenia Rady FOV č. 3 zo zápisnice zo 4. zasadania Rady FOV v roku 2003 konaného dňa 04.11.2003. Podpisový vzor pána Furina. Dodatok č. 5 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady FOV konaného dňa 04.11.2003. Úplné znenie Stanov Fondu ochrany vkladov zo dňa 04.11.2003.
  (od: 15.07.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2004. Výpis zo zápisnice 2. mimoriadneho zasadania zo dňa 11.08.2004.
  (od: 24.08.2004)
Dodatok č. 3 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 7 zo dňa 26. novembra 2001. Výpis zo Zápisnice č. 1 z mimoriadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 29. januára 2002. Výpis zo Zápisnice č. 6 zo zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 20. decembra 2001 v zasadačke Fondu ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava, Uznesenie č. 4. Deň zániku funkcie: Ing. Milan Horváth - predseda Prezídia Fondu, Miletičova 74, Bratislava - 1.2.2002 Ing. Jarmila Vojíková - členka Prezídia Fondu, Majeríkova 28, Bratislava - 1.12.2001 Ing. Jaroslav Mach - člen Rady Fondu, Dobšinského 35, Pezinok - 1.2.2002.
  (od: 16.06.2005)
Výpis zo Zápisnice z 2. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 27. marca 2002. Výpis zo Zápisnice z 3. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 25. apríla 2002. Výpis zo Zápisnice zo zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 18. júna 2002, Uznesenie č. 1. Deň zániku funkcie: 1. Ing. Ján Tencer predseda Rady Fondu ochrany vkladov Lachova 27 Bratislava Od: 01.04.2002 2. JUDr. Irena Wimmerová členka Rady Fondu ochrany vkladov Pri Hradnej studni 5 811 03 Bratislava Od: 01.06.2002 3. JUDr. František Szikhart člen Rady Fondu ochrany vkladov Jánošíkova 610 900 42 Dunajská Lužná Od: 28.02.2002 4. Ing. Tibor Kašiak predseda Dozornej rady Fondu nám. Hraničiarov 20 851 03 Bratislava Od: 01.06.2002 Výpis zo Zápisnice zo 4. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 19. júla 2002. Dodatok č. 4 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 19.7.2002. Úplné znenie Stanov Fondu ochrany vkladov schválené na 4. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 19.7.2002.
  (od: 16.06.2005)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 11 zo dňa 20.7.2007.
  (od: 09.10.2007)
Notárska zápisnica N 161/2007 Nz 41840/2007 zo dňa 18.10.2007 o priebehu schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk a o výsledkoch volieb zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Rady Fondu ochrany vkladov.
  (od: 23.11.2007)
Notárska zápisnica č. N 161/2007, Nz 41840/2007, NCRls 41540/2007 spísaná dňa 19.10.2007 osvedčujúca priebeh schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk konanej dňa 18.10.2007 a o výsledkoch volieb zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Rady Fondu ochrany vkladov. Výpis zo zápisnice z 5. zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 12.12.2007. Dodatok č. 6 zo dňa 12.12.2007 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Stanovy Fondu ochrany vkladov - úplné znenie zo dňa 18.12.2007.
  (od: 01.05.2008)
Výpis zo zápisnice z 2. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2008 konaného dňa 19.3.2008.
  (od: 26.06.2008)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 19.06.2008. Výpis zo zápisnice zo 49. zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 30.06.2008.
  (od: 16.07.2008)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 12.
  (od: 25.11.2008)
Osvedčenie o priebehu 3. schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk konanej dňa 19.02.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2009, Nz 5637/2009, NCRls 5615/2009 spísanej dňa 24.02.2009. Výpis zo zápisnice z 2. riadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 19.03.2009.
  (od: 03.04.2009)
Notárska zápisnica N 128/2010, Nz 22020/2010 zo dňa 18.06.2010 osvedčujúca priebeh 4. schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk. Výpis zo zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 10.06.2010.
  (od: 20.07.2010)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č.15 k vzdaniu sa funkcie člena Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 30.06.2010.
  (od: 30.09.2010)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.09.2010
  (od: 15.12.2010)
Odvolací a menovací dekrét zo dňa 20.12.2010.
  (od: 28.01.2011)
Zápisnica zo zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 14.08.2012.
  (od: 25.09.2012)
Výpis zo zápisnice z 2. riadneho zasadania zo dňa 29.03.2012.
  (od: 05.10.2012)
Výpis zo zápisnice zo 65. zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 25.06.2012.
  (od: 25.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 14.12.2012 a zo dňa 19.12.2012.
  (od: 30.01.2013)
Notárska zápisnica č. N 225/2007, Nz 16545/2007, NCRls 16861/2007 spísaná dňa 30.04.2014 osvedčujúca priebeh 6. schôdze zástupcov bánk.
  (od: 09.06.2014)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.10. 2014.
  (od: 16.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 56/2015, Nz 3042/2015, NCRls 3138/2015 zo dňa 30.01.2015 osvedčujúca priebeh 7. Schôdze zástupcov bánk konanej dňa 27.01.2015.
  (od: 31.03.2015)
Osvedčenie o priebehu 9. schôdze zástupcov bánk konanej dňa 14.04.2016 vo forme notárskej zápisnice.
  (od: 11.05.2016)
Fond ochrany vkladov bol zriadený Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a založený na ustanovujúcej schôdzi Rady Fondu ochrany vkladov dňa 17.7.1996. Stary spis: Po 985
  (od: 11.10.1996)
Výpis z uznesenia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 13.11.1996. Stary spis: Po 985
  (od: 10.02.1997)
Výpis z uznesení Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 16. 10. 1997. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladu per rollam č. 4 Stary spis: Po 985
  (od: 16.03.1998)
Dodatok č. 2 k stanovám odsúhlasený na 5. zasadnutí Rady Fondu ochrany konaného dňa 14.12.1999.
  (od: 08.08.2000)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 6.
  (od: 20.03.2001)
Výpis z uznesenia č.9 z 1. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov dňa 11.4.2001.
  (od: 28.11.2001)
Dodatok č. 3 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 7 zo dňa 26. novembra 2001. Výpis zo Zápisnice č. 1 z mimoriadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 29. januára 2002. Výpis zo Zápisnice č. 6 zo zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 20. decembra 2001 v zasadačke Fondu ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava, Uznesenie č. 4. Deň zániku funkcie: Ing. Milan Horváth, r.č. - predseda Prezídia Fondu, Miletičova 74, Bratislava - 1.2.2002 Ing. Jarmila Vojíková, r.č. - členka Prezídia Fondu, Majeríkova 28, Bratislava - 1.12.2001 Ing. Jaroslav Mach, r.č. - člen Rady Fondu, Dobšinského 35, Pezinok - 1.2.2002.
  (od: 25.02.2002 do: 15.06.2005)
Výpis zo Zápisnice z 2. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 27. marca 2002. Výpis zo Zápisnice z 3. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 25. apríla 2002. Výpis zo Zápisnice zo zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 18. júna 2002, Uznesenie č. 1. Deň zániku funkcie: 1. Ing. Ján Tencer r. č. predseda Rady Fondu ochrany vkladov Lachova 27 Bratislava Od: 01.04.2002 2. JUDr. Irena Wimmerová r. č. členka Rady Fondu ochrany vkladov Pri Hradnej studni 5 811 03 Bratislava Od: 01.06.2002 3. JUDr. František Szikhart člen Rady Fondu ochrany vkladov Jánošíkova 610 900 42 Dunajská Lužná Od: 28.02.2002 4. Ing. Tibor Kašiak r. č. predseda Dozornej rady Fondu nám. Hraničiarov 20 851 03 Bratislava Od: 01.06.2002 Výpis zo Zápisnice zo 4. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 19. júla 2002. Dodatok č. 4 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 19.7.2002. Úplné znenie Stanov Fondu ochrany vkladov schválené na 4. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 19.7.2002.
  (od: 15.10.2002 do: 15.06.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2024
Dátum výpisu:  24.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR