Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1850/S

Business name: 
PLASTIL, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 03/22/1999 until: 10/12/2015)
PLASTIL, s.r.o.
  (from: 05/11/1995 until: 03/21/1999)
CITROTEAM, spol. s r.o.
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Registered seat: 
Majerská cesta 65
Banská Bystrica 974 00
  (from: 11/05/1998 until: 10/12/2015)
Radvanská 11
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/11/1995 until: 11/04/1998)
Kynceľová 60
Banská Bystrica 974 00
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Identification number (IČO): 
31 604 200
  (from: 04/06/1994)
Date of entry: 
04/06/1994
  (from: 04/06/1994)
Person dissolved from: 
29.9.2015
  (from: 10/13/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka
  (from: 10/13/2015)
Date of deletion: 
10/13/2015
  (from: 10/13/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/13/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/06/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/06/1994 until: 10/12/2015)
odťahová služba
  (from: 04/06/1994 until: 10/12/2015)
prevádzkovanie autopožičovne
  (from: 04/06/1994 until: 10/12/2015)
prevádzkovanie autobazáru
  (from: 04/06/1994 until: 10/12/2015)
čistenie a leštenie lakových náterov v rámci voľnej živnosti
  (from: 04/06/1994 until: 10/12/2015)
Partners: 
Ľuboš Ďurovkin
Kynceľová 60
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ľubomír Golha
Starohorská 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ladislav Horník
96
Čerín
Slovak Republic
  (from: 11/05/1998 until: 10/12/2015)
Ivan Kvasna
Radvanská 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/11/1995 until: 11/04/1998)
Ivan Kvasna
Radvanská 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Contribution of each member: 
Ivan Kvasna
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ľubomír Golha
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ľuboš Ďurovkin
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ivan Kvasna
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/11/1995 until: 11/04/1998)
Ladislav Horník
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 10/12/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/22/1999 until: 10/12/2015)
Individual managing director
  (from: 05/11/1995 until: 03/21/1999)
konatelia
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ľuboš Ďurovkin
Kynceľová 60
Banská Bystrica
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ľubomír Golha
Starohorská 15
Banská Bystrica
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Ladislav Horník
96
Čerín
  (from: 11/05/1998 until: 10/12/2015)
Ivan Kvasna
Radvanská 11
Banská Bystrica
  (from: 04/06/1994 until: 11/04/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 03/22/1999 until: 10/12/2015)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/11/1995 until: 03/21/1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/06/1994 until: 05/10/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 10/12/2015)
100 000 Sk
  (from: 04/06/1994 until: 11/04/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/12/1999
  (from: 03/22/1999)
 Liquidators:
Mgr. Radka Longauerová
Horná 65/A
Banská Bystrica 974 01
From: 11/19/2014 Until: 10/13/2015
  (from: 03/28/2015)
 Liquidators:
Mgr. František Popper
Bernolákova 11
Banská Bystrica
  (from: 03/22/1999 until: 03/27/2015)
 Liquidators:
Mgr. František Popper
Bernolákova 11
Banská Bystrica
Until: 11/19/2014
  (from: 03/28/2015 until: 03/27/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/28/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 45/2015-102 zo dňa 04.09.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.09.2015 bolo konkurzné konania pre nedostatok majetku dlžníka PLASTIL, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Majerská cesta 65, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 604 200 zastavené.
  (from: 10/13/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 5119/S
  (from: 04/06/1994 until: 10/12/2015)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/11/1995 until: 10/12/2015)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.1998 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/05/1998 until: 10/12/2015)
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 29.12.1998, bolo rozhodnuté o zrušení spoločnsoti a o jej vstupe do likvidá- cie dňom 12.01.1999, ako aj o menovaní likvidátora.
  (from: 03/22/1999 until: 10/12/2015)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person