Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  524/B

Obchodné meno: 
ENERGOPROJEKTING a. s.
  (od: 30.03.1993 do: 15.05.2007)
Sídlo: 
Pribinova 25
Bratislava 810 11
  (od: 15.01.1998 do: 15.05.2007)
Mlynské Luhy 15
Bratislava 820 13
  (od: 30.03.1993 do: 14.01.1998)
IČO: 
45 273 871
  (od: 30.03.1993)
Deň zápisu: 
30.04.1992
  (od: 30.03.1993)
Deň výmazu: 
16.05.2007
  (od: 16.05.2007)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 16.05.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.03.1993)
Predmet činnosti: 
študijné práce, odborné pomoci a poradenská činnosť súvisiace s výstavbou klasických energetických stavieb a elektrizačných sústav, tepliarenských sústav a nadväzujúcich zariadení
  (od: 30.03.1993 do: 15.05.2007)
projektové a inžiniersko - dodávateľské práce vrátane zabezpečovania súvisiacich geodetických, geologických, seizmologických a iných prieskumných prác pre stavby klasickej energetiky, stavby pozemné, občianského a priemyslového charakteru, inžinierske a vodohospodárske stavby vrátane ich rekonštrukcií a inovácií a stavby ekologické
  (od: 30.03.1993 do: 15.05.2007)
vypracovanie územno - plánovacích podkladov a územno plánovacaj dokumentácie
  (od: 30.03.1993 do: 15.05.2007)
obchodná činnosť vrátane vývozu a dovozu projektových, inžiniersko - dodávateľských a prieskumných prác a práce vypočtovej techniky
  (od: 30.03.1993 do: 15.05.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.10.1993 do: 15.05.2007)
predstavenstvo
  (od: 30.03.1993 do: 19.10.1993)
Ing. Ján Bevilaqua
Boženy Nemcovej 4
Levice
  (od: 15.01.1998 do: 23.07.1998)
Ing. Peter Bodnár
Boženy Nemcovej 6
Levice
  (od: 15.01.1998 do: 23.07.1998)
Ing. Peter Bodnár
Boženy Nemcovej 6
Levice 934 01
  (od: 24.07.1998 do: 03.12.2003)
Ing. Miroslav Gažo
Perecká 3
Levice 934 01
  (od: 03.04.1995 do: 07.01.1996)
Ing. Miroslav Gažo
Perecká 3
Levice 934 01
  (od: 08.01.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Pavol Horváth
Pribišova 11
Bratislava
  (od: 30.03.1993 do: 02.04.1995)
Ing. Ladislav Jediný
Važská 21
Bratislava
  (od: 30.03.1993 do: 02.04.1995)
Ing. Rastislav Jokel
Bakošova 24
Bratislava
  (od: 30.03.1993 do: 02.04.1995)
Ing. Rastislav Jokel
Bakošova 24
Bratislava 841 03
  (od: 03.04.1995 do: 07.01.1996)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayova 10
Bratislava
  (od: 15.01.1998 do: 23.07.1998)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayova 10
Bratislava 851 03
  (od: 08.01.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayova 10
Bratislava 851 03
  (od: 24.07.1998 do: 03.12.2003)
Ing. Marián Kosnáč
Boženy Nemcovej 6
Levice 934 01
  (od: 24.07.1998 do: 03.12.2003)
Ing. Egon Zorád
Ružová 17
Levice 934 01
  (od: 03.04.1995 do: 07.01.1996)
Ing. Egon Zorád
Ružová 17
Levice 934 01
  (od: 08.01.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Ján Koreňovský - predseda
Gessayova 2598/10
Bratislava - Petržalka 851 03
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Ing. Marián Kosnáč - člen
Ku Bratke 2914/38
Levice 934 01
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Ing. Miloslav Pástor - člen
Saratovská 3029/27
Levice 934 01
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná predstavenstvo a to najmenej dvaja jeho členovia. Podpisovanie za spoločnosť: vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja jeho členovia, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie sa vykoná tak, že podpisujúci členovia pripoja k svojím vytlačeným alebo napísaným menám a funkciám a k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, svoj podpis.
  (od: 20.10.1993 do: 15.05.2007)
Za spoločnosť koná predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne poverený. P o d p i s o v a n i e za spoločnosť sa uskutočnuje tak, že buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva, alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý k tomu bol predstavenstvom písomne poverený, pripojí podpis k názvu spoločnosti alebo otlačku razítka spoločnosti.
  (od: 30.03.1993 do: 19.10.1993)
Základné imanie: 
1 422 000 Sk Rozsah splatenia: 1 422 000 Sk
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
1 422 000 Sk
  (od: 30.03.1993 do: 03.12.2003)
Akcie: 
Počet: 1422
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Počet: 1422
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.11.1996 do: 03.12.2003)
Počet: 1422
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.03.1993 do: 06.11.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Bandúr
Estonská 48
Bratislava
  (od: 20.10.1993 do: 02.04.1995)
Ing. Milan Bandúr
Estonská 48
Bratislava 821 06
  (od: 03.04.1995 do: 07.01.1996)
Ing. Milan Bandúr
Estónska 48
Bratislava 821 06
  (od: 08.01.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Jozef Barát
Dlhá 30
Tlmače 935 21
  (od: 24.07.1998 do: 03.12.2003)
Ing. František Gažo
Z. Nejedlého 31
Levice
  (od: 15.01.1998 do: 23.07.1998)
Ing. František Gažo
Z. Nejedlého 31
Levice 934 01
  (od: 08.01.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Jozef Koreňovský
Boženy Nemcovej 4
Levice 934 01
  (od: 24.07.1998 do: 03.12.2003)
Ing. Jozef Koreňovský
Z. Nejedlého 20
Levice 934 10
  (od: 08.01.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Jozef Koreňovský
Zd. Nejedlého 20
Levice 934 01
  (od: 03.04.1995 do: 07.01.1996)
Ing. Miroslav Kulík
Gessayova 21
Bratislava
  (od: 20.10.1993 do: 02.04.1995)
JUDr. Stanislav Schubert
Karola Adlera 7
Bratislava
  (od: 20.10.1993 do: 02.04.1995)
Ing. Dezider Šramatý
Strachotova 12
Bratislava
  (od: 30.03.1993 do: 19.10.1993)
Ing. Miroslav Valach
Ku Bratke 12/4
Levice 934 01
  (od: 03.04.1995 do: 07.01.1996)
Helena Valachová
Boženy Nemcovej 4
Levice 934 01
  (od: 24.07.1998 do: 03.12.2003)
Ing. Viliam Valašík
Z. Nejedlého 24
Levice
  (od: 15.01.1998 do: 23.07.1998)
Ing. Milan Vančo
Mládežnícka 7
Tlmače
  (od: 15.01.1998 do: 23.07.1998)
Ing. Jozef Barát - člen
Dlhá ulica 58/30
Tlmače - Lipník 935 21
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Ing. Ján Bevilaqua - člen
B. Nemcovej 1710/4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Helena Valachová - člen
B. Nemcovej 1710/4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 31.10.2002
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Ing. Josef Burda
17. listopadu 4776
Chomutov
Česká republika
  (od: 30.03.1993 do: 19.10.1993)
Ing. Miroslav Ďuriš
180
Považské Podhradie
  (od: 30.03.1993 do: 19.10.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave 5K 159/05-48 zo dňa 13.07.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2006 súd zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ENERGOPROJEKTING, a.s., so sídlom Pribinova 25, 810 11 Bratislava, IČO: 45 273 871, zapísaný v odd. Sa, vo vložke č. 524/B, pre nedostatok majetku dlžníka.
  (od: 16.05.2007)
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 172 obchodného zákonníka. Jediný zakladateľ spoločnosti je Fond národného majetku Českej republiky so sídlom v Prahe 1, Gorkého námestie 32, na ktorý prešiel majetok štátneho podniku Energoprojekt. V zakladateľskej listine, spísanej formou notárského zápisu, bolo rozhodnuté o schválení ich stanov a menovaní členov predstavenstva a dozorná rada. Stary spis: Sa 1034
  (od: 30.03.1993 do: 15.05.2007)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 6. 1993. Stary spis: Sa 1034
  (od: 20.10.1993 do: 15.05.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17. 6. 1994. Stary spis: Sa 1034
  (od: 03.04.1995 do: 15.05.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.1995. Stary spis: Sa 1034
  (od: 08.01.1996 do: 15.05.2007)
Notárska zápisnica č. N 149/96, Nz 148/96 zo dňa 3.7.1996, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1034
  (od: 07.11.1996 do: 15.05.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 176/97, Nz 176/97 napísanej dňa 30.6.1997 notárom JUDr. Hörömpöliovou v Leviciach, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1034
  (od: 15.01.1998 do: 15.05.2007)
Výpis z uznesenia valného zhromaždenia dňa 14.7.1998.
  (od: 24.07.1998 do: 15.05.2007)
Notárska zápisnica N 285/2002, Nz 295/2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia dňa 31.10.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Peter Bodnár: 31.10.2002 Ing. Ján Koreňovský: 31.10.2002 Ing. Marián Kosnáč: 31.10.2002 Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Helena Valachová: 31.10.2002 Ing. Jozef Koreňovský: 31.10.2002 Ing. Jozef Barát: 31.10.2002
  (od: 04.12.2003 do: 15.05.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  21.03.2023
Dátum výpisu:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)