Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  767/B

Obchodné meno: 
IBeA 3, a.s.
  (od: 12.12.1994)
Sídlo: 
Vajnorská 135
Bratislava 831 04
  (od: 09.08.2013)
Vajnorská 135
Bratislava 832 37
  (od: 16.01.1995 do: 08.08.2013)
Kutlíkova 17
Bratislava 851 02
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
IČO: 
31 670 571
  (od: 12.12.1994)
Deň zápisu: 
21.04.1993
  (od: 12.12.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 12.12.1994)
Predmet činnosti: 
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i) zákona č. 573/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (od: 29.03.2017)
detektívna služba v rozsahu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 47/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (od: 29.03.2017)
odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a),b),e),f) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (od: 29.03.2017)
technická služba v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z o súkromnej bezpečnosti
  (od: 01.07.2017)
detektívne služby
  (od: 12.12.1994 do: 20.09.2000)
zabezpečovanie stráženia majetku a osôb vrátane prevozu cenností a peňazí
  (od: 12.12.1994 do: 20.09.2000)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (od: 12.12.1994 do: 20.09.2000)
sprostredkovanie informácií z verejných masovokomunikačných prostriedkov a periodík
  (od: 12.12.1994 do: 20.09.2000)
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) body
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
4. ochrana majetku pri preprave
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
5. ochrana prepravy majetku a osoby
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
6. ochrana osoby
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
9. vypracúvanie plánu ochrany
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (od: 21.09.2000 do: 06.12.2006)
detektívna služba v rozsahu podľa § 3 písm. b) body
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
1. hľadanie osoby
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
2. hľadanie majetku
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
3. zisťovanie skutočností, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode.
  (od: 21.09.2000 do: 16.07.2001)
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
  (od: 07.12.2006 do: 28.03.2017)
detektívna služba v rozsahu podľa § 4 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
  (od: 07.12.2006 do: 28.03.2017)
odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších prespisov
  (od: 07.12.2006 do: 28.03.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.03.2001)
predstavenstvo
  (od: 12.06.1997 do: 11.03.2001)
predstavenstvo
  (od: 12.12.1994 do: 11.06.1997)
JUDr. Ján Kováč - predseda
Limbová 2650/10
Bratislava 831 01
  (od: 15.12.2009)
JUDr. Silvester Hupka , CSc. - člen
Sklabinská 6
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 10.06.2006 Skončenie funkcie: 17.02.2017
  (od: 29.03.2017)
Ing. Ondrej Šofranko - člen
Štefánikova 12
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.06.2006
  (od: 21.07.2006)
PhDr. Ján Kopčan
Budatínska 17
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 29.03.2017)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 29
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
JUDr. Silvester Hupka , CSc. - člen
Sklabinská 6
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 10.06.2006
  (od: 08.07.2006 do: 28.03.2017)
JUDr. Ján Karabín - člen
Mihaľov 23
Bardejov
  (od: 13.12.1999 do: 11.03.2001)
Ing. Dušan Kasan - podpredseda
Gelnická 10
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 16.07.1997)
Ing. Dušan Kasan - podpredseda
Gelnická 10
Bratislava
  (od: 17.07.1997 do: 09.12.1998)
JUDr. Dušan Kemény - člen
Homolova 10
Bratislava
  (od: 10.12.1998 do: 12.12.1999)
Ing. Maroš Kondrót - člen
Lenárdova 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 18.10.2002
  (od: 10.12.1998 do: 15.12.2002)
Mgr. Ján Kováč - predseda
Limbová 10
Bratislava
  (od: 19.05.1999 do: 14.12.2009)
JUDr. Martin Lauko - predseda
Mamateyova 9
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 13.11.1995)
JUDr. Peter Lenko - predseda
Mozartova 13
Bratislava
  (od: 14.11.1995 do: 11.06.1997)
Ing. Martin Littman - člen
L. Sáru 8
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
Ing. Zsolt Lukáč - člen
Borodáčova 17
Bratislava
  (od: 16.09.1996 do: 11.06.1997)
Ing. Mária Prutzerová - predseda
Zálužická 23
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 18.05.1999)
Július Sabó - člen
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica
  (od: 12.03.2001 do: 07.07.2006)
Július Sabó - člen
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 09.06.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Ing. Michal Szabó
Gelnická 8
Bratislava
  (od: 16.01.1995 do: 15.09.1996)
Peter Szászik - člen
Sputniková 39
Bratislava
Vznik funkcie: 19.10.2002
  (od: 16.12.2002 do: 07.07.2006)
Peter Szászik - člen
Sputniková 39
Bratislava
Vznik funkcie: 19.10.2002 Skončenie funkcie: 09.06.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Ing. Jozef Šofranko - člen
Štefánikova 12
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.06.2006
  (od: 08.07.2006 do: 20.07.2006)
Dr. Ľuboš Valach
Vysoká 4
Bratislava
  (od: 16.01.1995 do: 15.09.1996)
JUDr. Michal Zaťko - člen
Farebná 17
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 09.12.1998)
Ing. Miroslav Zaťovič - člen
Martinengova 22
Bratislava
  (od: 16.09.1996 do: 11.06.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 12.03.2001)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 12.06.1997 do: 11.03.2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 12.12.1994 do: 11.06.1997)
Základné imanie: 
368 860 EUR Rozsah splatenia: 368 860 EUR
  (od: 15.12.2009)
11 110 000 Sk
  (od: 16.01.1995 do: 14.12.2009)
10 100 000 Sk
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
Akcie: 
Počet: 111
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 15.12.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 15.12.2009)
Počet: 111
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.09.2000 do: 14.12.2009)
Počet: 10
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.09.2000 do: 14.12.2009)
Počet: 111
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 10.12.1998 do: 10.09.2000)
Počet: 10
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.12.1998 do: 10.09.2000)
Počet: 11110
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.01.1995 do: 09.12.1998)
Počet: 101
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
Akcionár: 
JUDr. Ján Kováč
Limbová 2650/10
Bratislava-Nové Mesto 831 01
  (od: 15.12.2009)
Mgr. Ján Kováč
Limbová 2650/10
Bratislava-Nové Mesto 831 01
  (od: 08.07.2006 do: 14.12.2009)
Dozorná rada: 
Ján Kopčan - predseda
Budatínska 17
Bratislava
Vznik funkcie: 19.05.1999 Skončenie funkcie: 17.02.2017
  (od: 29.03.2017)
Jaroslav Kopčan - člen
Štvrť SNP 681/82
Trenčianske Teplice
  (od: 19.05.1999)
Ing. Tomáš Turčík
A. Hlinku 6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 12.06.2013
  (od: 09.08.2013)
Peter Szászik
Trnavská 111
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 29.03.2017)
Dr. Marián Bajzík
Gercenova 33
Bratislava
  (od: 16.01.1995 do: 15.09.1996)
RNDr. Juraj Baráth - člen
Jamnického 2
Bratislava
  (od: 28.08.1998 do: 09.12.1998)
Ing. Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
  (od: 16.01.1995 do: 15.09.1996)
Ing. Juraj Ištván - člen
Palkovičova 18
Bratislava
  (od: 17.07.1997 do: 09.02.1998)
Ing. Emil Kaduc
Bernolákova 6
Bratislava
  (od: 29.04.1997 do: 11.06.1997)
Ing. Maroš Kondrót - člen
Lenárdova 6
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 27.08.1998)
Ján Kopčan - člen
Budatínska 17
Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 18.05.1999)
Ing. Ján Koreňovský - predseda
Gessayova 10
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
Ing. Ingrid Kučerová - predseda
Križovatka 15
Banská Štiavnica
  (od: 12.06.1997 do: 18.05.1999)
JUDr. Peter Lenko - podpredseda
Mozartova 13
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 16.07.1997)
Ing. Katarína Lovásová , CSc.
Budovateľská 29
Bratislava
  (od: 16.09.1996 do: 28.04.1997)
Ing. Katarína Lovásová , CSc.
Krásnohorská 2
Bratislava
  (od: 16.01.1995 do: 15.09.1996)
Ing. Emília Mojžísová
J. Stanislava 29
Bratislava
  (od: 29.04.1997 do: 11.06.1997)
Ing. Jozef Pauchly - člen
Družstevná 4
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
Ing. Ján Potúček
Trenčianska 25
Bratislava
  (od: 16.09.1996 do: 11.06.1997)
Július Sabó
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 10.06.2006
  (od: 08.07.2006 do: 08.08.2013)
Július Sabó
Sitnianska 7/4
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 10.06.2006 Skončenie funkcie: 12.06.2013
  (od: 09.08.2013 do: 08.08.2013)
Daniel Sulka - člen
364
Nitrianska Blatnica
Skončenie funkcie: 18.10.2002
  (od: 10.12.1998 do: 15.12.2002)
RNDr. Vladimír Svorenčík - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava
Vznik funkcie: 19.10.2002
  (od: 16.12.2002 do: 07.07.2006)
RNDr. Vladimír Svorenčík - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava
Vznik funkcie: 19.10.2002 Skončenie funkcie: 09.06.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Renáta Turoňová
Herlianska 30
Bratislava
  (od: 16.09.1996 do: 11.06.1997)
Ing. Daniel Veselský - člen
Zálužická 5
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 15.01.1995)
Ing. Jozef Vetrák
Bieloruská 23
Bratislava
  (od: 29.04.1997 do: 11.06.1997)
Ing. Miroslav Zaťovič
Drotárska cesta 89
Bratislava
  (od: 16.01.1995 do: 15.09.1996)
Ing. Vladimír Zervan
Pražská 3
Bratislava
  (od: 16.09.1996 do: 11.06.1997)
Ján Kopčan - predseda
Budatínska 17
Bratislava
  (od: 19.05.1999 do: 28.03.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou zmluvou zo dňa 24. 3. 1993 podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 4. 10. 1993. Stary spis: Sa 1342
  (od: 12.12.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 15. 7. 1994 č. Nz 326/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 16. 7. 1991 č. Nz 623/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 19. 12. 1994. Stary spis: Sa 1342
  (od: 16.01.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou N 411/95, Nz 396/95 zo dňa 12.09.1995. Stary spis: Sa 1342
  (od: 14.11.1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 85/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie 14.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 100/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 105/96. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.1996. Stary spis: Sa 1342
  (od: 16.09.1996)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996. Notárska zápisnica č. Nz 285/96 zo dňa 17.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti. Stary spis: Sa 1342
  (od: 29.04.1997)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti v zmysle ust. § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.1997. Notárska zápisnica č. Nz 89/97 napísaná dňa 20.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 21.3.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.3.1997. Stary spis: Sa 1342
  (od: 12.06.1997)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 20.6.1997. Stary spis: Sa 1342
  (od: 17.07.1997)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej ra- dy zo dňa 10.12.1997. Stary spis: Sa 1342
  (od: 10.02.1998)
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 21.4.1998.
  (od: 28.08.1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 342/98
  (od: 10.12.1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29. 10. 1999.
  (od: 13.12.1999)
Notárska zápisnica Nz 501/99 zo dňa 22.12.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok Nz 180/2000 zo dňa 24.3.2000. dodatok k stanovám spoločnosti č. 2 zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1999.
  (od: 11.09.2000)
Notárska zápisnica č. Nz 382/2000 zo dňa 21.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21. 6. 2000, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (od: 21.09.2000)
Notárska zápisnica č. N 421/00, Nz 420/00 zo dňa 24.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.03.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/01, Nz 315/01.
  (od: 17.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002.
  (od: 16.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2006.
  (od: 08.07.2006)
Notárska zápisnica N 622/2006, Nz 42814/2006 zo dňa 30.10.2006.
  (od: 07.12.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 501/2009, Nz 43649/2009, NCRls 44287/2009 spísanej dňa 25.11.2009 a notárskej zápisnice N 508/2009, Nz 44142/2009, NCRls 44771/2009 spísanej dňa 26.11.2009.
  (od: 15.12.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013.
  (od: 09.08.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  14.04.2021
Dátum výpisu:  16.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)