Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1155/B

Business name: 
SIWAST a.s.
  (from: 09/16/1996)
Registered seat: 
Senecká cesta 18
Bratislava 821 04
  (from: 11/18/2003)
Identification number (IČO): 
34 136 045
  (from: 09/16/1996)
Date of entry: 
03/05/1996
  (from: 09/16/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/16/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 09/16/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/16/1996)
skladovanie
  (from: 09/16/1996)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (from: 11/18/2003)
verejné obstarávanie
  (from: 11/18/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/05/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/05/2012)
sanácia geologického prostredia
  (from: 09/05/2012)
sanácia environmentálnej záťaže
  (from: 09/05/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/16/1996)
Doc. Ing. Ivan Karas - podpredseda predstavenstva
Rovníková 4
Bratislava 821 02
From: 07/19/2012
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať za spoločnosť a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva a to každý z nich samostatne. Ostatní členovia predstavenstva konajú za spoločnosť a spoločnosť zaväzujú len spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Rovnakým spôsobom uvedení členovia predstavenstva aj za spoločnosť podpisujú. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo k napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/16/1996)
Procuration: 
JUDr. Jozef Bannert
Republiky 27
Žilina 010 01
From: 10/20/2012
  (from: 10/20/2012)
Prokurista koná za Spoločnosť samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje za Spoločnosť tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/20/2012)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 03/25/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 03/25/2010)
Supervisory board: 
Tomaš Karas
Rovníková 4
Bratislava 821 02
From: 07/19/2012
  (from: 09/05/2012)
PhDr. Milan Sova
Ružová dolina 14
Bratislava 821 09
From: 07/19/2012
  (from: 09/05/2012)
Ing. Ronen Čatloš
Baltická 1359/4
Košice 040 12
From: 10/12/2012
  (from: 10/20/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.2.1996 bez výzvy na upísanie akcií rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. 97/96, Nz 94/96 zo dňa 21.2.1996 a jej zmenou zo dňa 23.2.1996 č. N 109/96, Nz 106/96 podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 1.4.1996 - zmena obchodného mena z THERMEX Bratislava a.s. na SIWAST a.s. Stary spis: Sa 1741
  (from: 09/16/1996)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.10.2000 priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 374/2000 Nz 373/2000 schválená zmena stanov spoločnosti a personálné zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 10/24/2000)
Notárska zápisnica N 116/03, Nz 19616/03 spísaná dňa 17.03.2003 notárom JUDr. Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia člena dozornej rady JUDr. A. Karasovej sa končí dňom 17.03.2003.
  (from: 11/18/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 07. 2012.
  (from: 09/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.10.2012.
  (from: 10/20/2012)
Date of updating data in databases:  08/04/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person