Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  29396/N

Obchodné meno: 
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
  (od: 27.06.2012)
Sídlo: 
Komjatická 73
Nové Zámky 940 02
  (od: 12.07.2011)
IČO: 
31 329 209
  (od: 28.07.1992)
Deň zápisu: 
28.07.1992
  (od: 28.07.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.07.1992)
Predmet činnosti: 
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
  (od: 19.01.1995)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (od: 19.01.1995)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chémie a príbuzných odborných disciplín
  (od: 30.01.1996)
analytická činnosť v oblasti zložiek živnotného prostredia
  (od: 30.01.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-laboratórny rozbor a úprava odpadov podľa schválených technológií a predpisov
  (od: 10.03.1998)
výskum, štúdie a analytický servis v oblasti farmácie
  (od: 29.10.1999)
výskum a analýza chemických látok a materiálov, kozmetických výrobkov a produktov
  (od: 29.10.1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
  (od: 09.09.2004)
vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti prvovýroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov ( okrem zák. č. 264/99 Z. z. )
  (od: 09.09.2004)
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacích systémov ( TQM )
  (od: 09.09.2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.09.2004)
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 31.05.2005)
posudzovanie súladu vlastností výrobkov s požiadavkami stanovenými v platných normách s výnimkou činnosti autorizovanej osoby podľa § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
  (od: 23.09.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.12.2005)
administratívne práce
  (od: 15.12.2005)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.10.2006)
vykonávanie chemických, fyzikálno - chemických, fyzikálno - mechanických a iných laboratórnych rozborov a látok kontaminujúcich životné prostredie anorganického a organického pôvodu, materiálov fyto a zoogénneho pôvodu, potravín a odpadov
  (od: 16.10.2008)
servisné laboratórne práce
  (od: 16.10.2008)
prenájom nehnuteľností a investičného majetku
  (od: 16.10.2008)
konzultačné, poradenské a sprostredkovateľské služby, súvisiace s predmetom činnosti
  (od: 16.10.2008)
prieskum trhu
  (od: 16.10.2008)
vykonávanie laboratórnych a technologických prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 16.10.2008)
Spoločníci: 
Eurofins International Holdings Lux Sarl
Val Fleuri 23
Luxembourg L-1526
Luxemburské veľkovojvodstvo
Iné identifikačné číslo: B157959
  (od: 29.04.2021)
Eurofins Pharma Services LUX Holding Sarl
Val Fleuri 23
Luxembourg L-1526
Luxemburské veľkovojvodstvo
Iné identifikačné číslo: B122862
  (od: 25.11.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Eurofins International Holdings Lux Sarl
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 29.04.2021)
Eurofins Pharma Services LUX Holding Sarl
Vklad: 164 311 EUR Splatené: 164 311 EUR
  (od: 25.11.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 04.08.2017)
Rastislav Fabiny
Poľovnícka 1039/76
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 24.07.2020)
Máté Szombathelyi
Szajol utca 5/B
Budapešť 11 1116
Maďarsko
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 25.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ. Ak má spoločnosť viacej konateľov, konajú v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 07.12.2012)
Základné imanie: 
165 971 EUR Rozsah splatenia: 165 971 EUR
  (od: 28.01.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dodatok č. 1 zo dňa 6.11.1993 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 23.12.1993)
Notárska zápisnica N 165/94, Nz 135/94 napísaná Mgr. Miroslavom Adámkom dňa 29.6.1994 o priebehu riadneho valného zhromaždenia, Dodatok č. 2/94 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.1995. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 19.01.1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1995. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 06.02.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.1995 a 13.7.1995 na ktorých boli schválené prevody obchodných podielov, Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve z 18.1.1996. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve z 18.1.1996. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 30.01.1996)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1997 o rozšírení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 10.03.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.2002. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.5.2002.
  (od: 01.07.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2004, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2004.
  (od: 09.09.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2005 a opravné rozhodnutie zo dňa 24.05.2005.
  (od: 31.05.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30. 11. 2005 o zlúčení so spoločnosťou EPG, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 734 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16156/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 136/2005, Nz 58347/2005, NCRIs 57605/ 2005 JUDr. Ruženou Bayerovou dňa 30. 11. 2005. Spoločnosť BEL/ NOVAMANN International s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti EPG, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 734 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16156/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 15. 12. 2005.
  (od: 15.12.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.8.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 23.08.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2006.
  (od: 24.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007.
  (od: 23.10.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007.
  (od: 07.12.2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou GEL s.r.o., so sídlom Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 377 091, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 10 839/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť BEL/NOVAMANN International s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 31 329 209, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3214/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 228/2008, Nz 37734/2008 notárkou JUDr. Ruženou Bayerovou zo dňa 10.09.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti GEL s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 16.10.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008.
  (od: 28.01.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011.
  (od: 04.06.2011)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 16.10.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
EPG, s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava 821 09
  (od: 15.12.2005)
GEL s. r. o.
Robotnícka 820/36
Turčianske Teplice 039 01
  (od: 16.10.2008)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku, ktorú predstavuje samostatná organizačná zložka BEL/NOVAMANN International s.r.o., organizační složka, so sídlom Panenské Břežany 50, PSČ 250 70, Česká republika, IČ: 276 32 288, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56076, spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o., so sídlom Panenské Břežany, Hlavní 50, PSČ 250 70, Česká republika, IČ: 27449408, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113538, a to s účinnosťou ku dňu 1.1.2009 na základe zmluvy zo dňa 18.12.2008.
  (od: 28.01.2009)
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26.11.2019 prišlo s účinnosťou ku dňu 01.01.2020 k predaju časti podniku spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.ro., IČO: 31 329 209, so sídlom Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, v prospech kupujúceho, ktorým je spoločnosť Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o., IČO: 52 601 714, so sídlom Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.: 49226/N.
  (od: 23.01.2020)
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 14.12.2020 prišlo s účinnosťou ku dňu 01.01.2021 k predaju časti podniku spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.ro., označeného ako Environment Testing, v prospech kupujúceho Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., so sídlom Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 248 376, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 75438/L.
  (od: 08.01.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2021
Dátum výpisu:  06.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)