Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2226/R

Business name: 
STROJSPOL s.r.o.
  (from: 01/29/1993)
Registered seat: 
Mládežnícka 740
Ilava 019 01
  (from: 01/11/1996)
Športovcov 672/26
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 01/29/1993 until: 01/10/1996)
Identification number (IČO): 
31 579 345
  (from: 01/29/1993)
Date of entry: 
01/29/1993
  (from: 01/29/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/29/1993)
Objects of the company: 
frézovanie, sústruženie, obrábanie kovov
  (from: 01/29/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/29/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/29/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/29/1993)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/29/1993)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 01/29/1993)
výroba kovového tovaru
  (from: 01/29/1993)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 01/29/1993)
maloobchod mimo predajne okrem konces. živností, drahých kovov
  (from: 01/29/1993)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 01/29/1993)
Partners: 
Ing. Naďa Leskovianská
Otrokovická 4131/11
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 03/08/2022)
František Kuník
Strojárov 748/2
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 06/29/1999 until: 09/28/2000)
František Kuník
Strojárov 748/2
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 06/28/1999)
František Kuník
Strojárov 748/2
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/11/1996 until: 03/17/1996)
František Kuník
Strojárov 748/2
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/29/1993 until: 01/10/1996)
Naďa Leskovianská
Pod háhom 1365/165
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 05/13/2011 until: 03/15/2016)
Marián Leskovianský
Otrokovická 4131/11
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 06/09/2004 until: 10/17/2019)
Marián Leskovianský
Pod Hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 09/29/2000 until: 06/08/2004)
Marián Leskovianský
Pod Hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 06/29/1999 until: 09/28/2000)
Marián Leskovianský
Pod Hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 06/28/1999)
Marián Leskovianský
Pod Hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/11/1996 until: 03/17/1996)
Marián Leskovianský
Pod Hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/29/1993 until: 01/10/1996)
Ing. Naďa Leskovianská
Agátová 4301/1
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 03/16/2016 until: 03/07/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Naďa Leskovianská
  (from: 10/18/2019 until: 03/07/2022)
Ing. Naďa Leskovianská
Amount of investment: 16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 03/08/2022)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/29/1993 until: 01/10/1996)
František Kuník
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/29/1993 until: 01/10/1996)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 03/17/1996)
František Kuník
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 03/17/1996)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 06/28/1999)
František Kuník
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 06/28/1999)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 134 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 134 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 09/28/2000)
František Kuník
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 09/28/2000)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/29/2000 until: 06/08/2004)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/09/2004 until: 09/09/2009)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 16 596,959438 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 16 596,959438 EUR
  (from: 09/10/2009 until: 05/12/2011)
Marián Leskovianský
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 05/13/2011 until: 10/17/2019)
Naďa Leskovianská
  (from: 05/13/2011 until: 03/15/2016)
Ing. Naďa Leskovianská
Amount of investment: 11 620 EUR Paid up: 11 620 EUR
  (from: 03/16/2016 until: 10/17/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/08/2022)
Individual managing director
  (from: 09/29/2000 until: 03/07/2022)
konatelia
  (from: 01/29/1993 until: 09/28/2000)
Marián Leskovianský
Otrokovická 4131/11
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/29/1993
  (from: 08/29/2006)
Ing. Naďa Leskovianská
Otrokovická 4131/11
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/28/2011
  (from: 03/16/2016)
František Kuník
Strojárov 748/2
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/29/1993 until: 01/10/1996)
František Kuník
Strojárov 748/2
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/11/1996 until: 09/28/2000)
Naďa Leskovianská
Pod hájom 1365/165
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/28/2011
  (from: 05/13/2011 until: 03/15/2016)
Marián Leskovianský
Pod Hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/29/1993 until: 01/10/1996)
Marián Leskovianský
Otrokovická 4131/11
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 01/11/1996 until: 08/28/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 05/13/2011)
Za spoločnosť koná a zastupuje konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/29/2000 until: 05/12/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Pri peňažnom styku sa vyžadujú vždy podpisy dvoch konateľov.
  (from: 01/29/1993 until: 09/28/2000)
Capital: 
16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 05/13/2011)
16 596,959438 EUR Paid up: 16 596,959438 EUR
  (from: 09/10/2009 until: 05/12/2011)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/09/2004 until: 09/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 06/08/2004)
100 000 Sk
  (from: 01/29/1993 until: 06/28/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.1.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/29/1993)
Valné zhromaždenie, konané dňa 17.11.1995, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2930
  (from: 01/11/1996)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 19.12.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2930
  (from: 03/18/1996)
Valné zhromaždenie dňa 30.7.1998 schválilo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/29/1999)
Dodatok č. 4 spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice N 178/2000, Nz 183/2000 zo dňa 18.5.2000, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.5.2000.
  (from: 09/29/2000)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person