Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  2000/B

Business name of the organisational unit: 
1 1 Najlepšia autopôžička s. r. o., organizačná zložka
  (from: 03/24/2012 until: 10/28/2019)
GLOBAL CAR RENTAL s. r. o., organizačná zložka Bratislava
  (from: 08/04/2011 until: 03/23/2012)
Registered seat of organisational unit: 
Panónska cesta 39
Bratislava 851 04
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
Identification number (IČO): 
46 293 957
  (from: 08/04/2011)
Date of entry: 
08/04/2011
  (from: 08/04/2011)
Date of deletion: 
10/29/2019
  (from: 10/29/2019)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/29/2019)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 08/04/2011)
Objects of the company: 
poskytovanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov (v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch)
  (from: 11/03/2011 until: 03/03/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
administratívne služby
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
Head of organisational unit: 
Ing. Jiří Trnka
Na Dlážděnce 141/23
Praha 8, Troja 182 00
Česká republika
From: 08/04/2011
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky alebo podniku. (v zmysle ust. § 13 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb.)
  (from: 08/04/2011)
Other legal facts: 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa GLOBAL CAR RENTAL, s.r.o. zo dňa 15.06.2011 vo forme Notárskej zápisnica N 556/2011 Nz 584/2011 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/04/2011 until: 10/28/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.03.2012.
  (from: 03/24/2012 until: 10/28/2019)
Foreign person: 
Business name: 1 1 Nejlepší autopůjčka s. r. o.
Registered seat:
Ulčova 740/2a
Praha 8 - Dolní Chabry 184 00
Česká republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Registration number: oddiel C, vložka č. 108778
  (from: 11/09/2013 until: 10/28/2019)
Business name: 1 1 Nejlepší autopůjčka s. r. o.
Registered seat:
Dopraváků 723/1
Praha 8 184 00
Česká republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Registration number: oddiel C, vložka č. 108778
  (from: 04/24/2012 until: 11/08/2013)
Business name: 1 1 Nejlepší autopůjčka s. r. o.
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Registration number: oddiel C, vložka č. 108778
  (from: 04/24/2012 until: 11/08/2013)
Business name: 1 1 Nejlepší autopůjčka s. r. o.
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Registration number: oddiel C, vložka č. 108778
  (from: 03/24/2012 until: 04/23/2012)
Business name: 1 1 Nejlepší autopůjčka s. r. o.
Registered seat:
Dopraváků 723/1
Praha 8 184 00
Česká republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Registration number: oddiel C, vložka č. 108778
  (from: 03/24/2012 until: 04/23/2012)
Business name: GLOBAL CAR RENTAL s. r. o.
Registered seat:
Dopraváků 723/1
Praha 8 184 00
Česká republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Registration number: oddiel C, vložka č. 108778
  (from: 08/04/2011 until: 03/23/2012)
Business name: GLOBAL CAR RENTAL s. r. o.
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Registration number: oddiel C, vložka č. 108778
  (from: 08/04/2011 until: 03/23/2012)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 11/09/2013 until: 10/28/2019)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 04/24/2012 until: 11/08/2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 03/24/2012 until: 04/23/2012)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 08/04/2011 until: 03/23/2012)
Ralph Edgar Howie
Ferrells Road 29
Cooroy QLD 4563
Austrália
From: 07/31/2008
  (from: 08/04/2011 until: 03/23/2012)
Ralph Edgar Howie
Ferrells Road 29
Cooroy QLD 4563
Austrália
From: 07/31/2008
  (from: 03/24/2012 until: 04/23/2012)
Ralph Edgar Howie
Ferrells Road 29
Cooroy QLD 4563
Austrália
From: 07/31/2008 Until: 02/13/2012
  (from: 04/24/2012 until: 04/23/2012)
Ing. Jiří Trnka
Wuchterlova 1607/12
Praha 160 00
Česká republika
From: 01/31/2008
  (from: 08/04/2011 until: 03/23/2012)
Ing. Jiří Trnka
Wuchterlova 1607/12
Praha 160 00
Česká republika
From: 01/31/2008
  (from: 03/24/2012 until: 04/23/2012)
Ing. Jiří Trnka
Wuchterlova 1607/12
Praha 160 00
Česká republika
From: 01/31/2008
  (from: 04/24/2012 until: 11/08/2013)
Ing. Jiří Trnka
Wuchterlova 1607/12
Praha 160 00
Česká republika
From: 01/31/2008
  (from: 11/09/2013 until: 10/28/2019)
Acting of management body: Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více jednatelů, pak jednatelé v právních úkonech, jejichž ekonomická hodnota převyšuje v jednotlivém případě částku 500.000,- Kč, dále ve všech právních úkonech týkajícich se nabývaní, zcizování a zatěžování nemovitostí a v právních úkonech týkajících se přijímání a vydávání směnek, jednají a podepisují za společnost společně, v ostatních případech jednají a podepisujú jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
  (from: 11/09/2013 until: 10/28/2019)
Acting of management body: Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více jednatelů, pak jednatelé v právních úkonech, jejichž ekonomická hodnota převyšuje v jednotlivém případě částku 500.000,- Kč, dále ve všech právních úkonech týkajícich se nabývaní, zcizování a zatěžování nemovitostí a v právních úkonech týkajících se přijímání a vydávání směnek, jednají a podepisují za společnost společně, v ostatních případech jednají a podepisujú jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
  (from: 04/24/2012 until: 11/08/2013)
Acting of management body: Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více jednatelů, pak jednatelé v právních úkonech, jejichž ekonomická hodnota převyšuje v jednotlivém případě částku 500.000,- Kč, dále ve všech právních úkonech týkajícich se nabývaní, zcizování a zatěžování nemovitostí a v právních úkonech týkajících se přijímání a vydávání směnek, jednají a podepisují za společnost společně, v ostatních případech jednají a podepisujú jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
  (from: 03/24/2012 until: 04/23/2012)
Acting of management body: Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Má-li společnost jednoho jednatele, jedná tento jednatel za společnost samostatně. Má-li společnost více jednatelů, pak jednatelé v právních úkonech, jejichž ekonomická hodnota převyšuje v jednotlivém případě částku 500.000,- Kč, dále ve všech právních úkonech týkajícich se nabývaní, zcizování a zatěžování nemovitostí a v právních úkonech týkajících se přijímání a vydávání směnek, jednají a podepisují za společnost společně, v ostatních případech jednají a podepisujú jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
  (from: 08/04/2011 until: 03/23/2012)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person