Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1999/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, organizačná zložka
  (od: 05.07.2011)
Olympus C & S, spol. s r.o., organizačná zložka
  (od: 07.06.1995 do: 04.07.2011)
Olympus Optical CS, spol. s r.o. organizačná zložka
  (od: 25.06.1993 do: 06.06.1995)
Sídlo organizačnej zložky: 
Slovnaftská 102
Bratislava 821 07
  (od: 05.07.2011)
Teplická 99
Piešťany 921 01
  (od: 18.07.2001 do: 04.07.2011)
Sv. Cyrila a Metoda 2
Piešťany 921 01
  (od: 12.01.1998 do: 17.07.2001)
Krajinská 2929
Piešťany 921 01
  (od: 25.06.1993 do: 11.01.1998)
IČO: 
34 000 186
  (od: 25.06.1993)
Deň zápisu: 
25.06.1993
  (od: 25.06.1993)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.09.2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 25.06.1993 do: 31.08.2021)
Predmet podnikania (činnosti): 
obchodná činnosť - zdravotnícka technika
  (od: 25.06.1993)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 25.06.1993)
opravy jemnej mechaniky (fotoprístroje)
  (od: 15.05.1998)
opravy elektronických zariadení
  (od: 15.05.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 30.11.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 30.11.1998)
opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (od: 16.11.2000)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Emil Tretinár
Andreja Hlinku 51/69
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 05.07.2011
  (od: 05.07.2011)
Mgr. Jozef Polák
Hviezdoslavova 7
Trenčín
  (od: 11.01.2001 do: 04.04.2004)
Mgr. Jozef Polák
Hviezdoslavova 7
Trenčín
Skončenie funkcie: 09.10.2003
  (od: 05.04.2004 do: 04.04.2004)
Ing. Emil Tretinár
A.Hlinku 51/69
Piešťany
  (od: 25.06.1993 do: 14.05.1998)
Ing. Emil Tretinár
A.Hlinku 51/69
Piešťany
  (od: 15.05.1998 do: 10.01.2001)
Tomasz Stawiarski
Planetarna 21o/1
Zalasewo 62-020
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 01.07.2023)
Andrzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.10.2019
  (od: 20.08.2022)
Jiří Batrla
J. Sousedíka 1429
Vsetín 755 01
Česká republika
Vznik funkcie: 09.10.2003
  (od: 05.04.2004 do: 04.07.2011)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 09.10.2003
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 09.10.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 27.07.2019 do: 26.07.2019)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 27.07.2019 do: 30.06.2023)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019 Skončenie funkcie: 01.07.2023
  (od: 01.07.2023 do: 30.06.2023)
Andrzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.10.2019
  (od: 04.12.2019 do: 19.08.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene organizačnej zložky konajú dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne.
  (od: 04.12.2019)
V mene organizačnej zložky konajú vedúci organizačnej zložky spoločne.
  (od: 05.07.2011 do: 03.12.2019)
V mene organizačnej zložky koná vedúci.
  (od: 05.04.2004 do: 04.07.2011)
V mene organizačnej zložky koná jej vedúci: Mgr. Jozef Polák, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Trenčín, Hviezdoslavova 7
  (od: 11.01.2001 do: 04.04.2004)
V mene organizačnej zložky koná jej vedúci: Ing. Emil Tretinár, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Piešťany, A.Hlinku 51/69
  (od: 15.05.1998 do: 10.01.2001)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vedúci organizačnej zložky.
  (od: 25.06.1993 do: 14.05.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Olympus Optical CS, spol. s r.o. Praha I, V jirchářích 10/151 založila v súlade s § 21 ods. 3 a 4 Zák.č. 513/1991 Zb. Olympus Optical CS, spol. s r.o. organizačná zložka. Stary spis: Po 87
  (od: 25.06.1993)
Obvodný súd Praha 1 uznesením č.Firm 27429/93 zo dňa 9.9.1993 rozhodol o zmene obchodného mena zakladateľa organ.zložky z OLYMPUS Optical CS, spol. s r.o. na OLYMPUS C & S, spol. s r.o. Stary spis: Po 87
  (od: 07.06.1995)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 21.11.1997 o zmene adresy z: Piešťany, Krajinská cesta 2929 na: Piešťany, Sv. Cyrila a Metoda 2.
  (od: 12.01.1998)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 03.08.2000.
  (od: 16.11.2000)
Rozhodnutím zakladateľa zo dňa 26.02.2001 bolo zmenené sídlo organizačnej zložky z: Piešťany, Sv. Cyrila a Metoda 2 na: Piešťany, Teplická 99.
  (od: 18.07.2001)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 28.12.2020 medzi spoločnosťou Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, so sídlom Evropská 176, 16041 Praha 6, Česká republika, IČO: 270 68 641, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 93921, konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, organizačná zložka, so sídlom Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 000 186, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1999/B, ako predávajúcim, a spoločnosťou OM Digital Solutions GmbH, so sídlom Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika, zapísanou v Obchodnom registri Miestneho súdu v Hamburgu, pod HR B 163550, konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby OM Digital Solutions GmbH, organizačná zložka, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53 461 771, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka č.: 11199/R, ako kupujúcim, prišlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v zmluve o predaji časti podniku.
  (od: 21.01.2021)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 01.07.2023)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Evropská 176
Praha 6 160 41
Ćeská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Obchodné meno: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe. Číslo zápisu: Oddiel: C, vložka č.: 93921
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Obchodné meno: Olympus C & S, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Zapísaný v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 866.
  (od: 05.04.2004 do: 04.07.2011)
Obchodné meno: Olympus C & S, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Zapísaný v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 866.
  (od: 05.04.2004 do: 04.07.2011)
Obchodné meno: Olympus C & S, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 11.01.2001 do: 04.04.2004)
Obchodné meno: Olympus C & S, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 11.01.2001 do: 04.04.2004)
Obchodné meno: Olympus C & S, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 12.01.1998 do: 10.01.2001)
Obchodné meno: Olympus C & S, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 12.01.1998 do: 10.01.2001)
Obchodné meno: Olympus Optical CS, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 25.06.1993 do: 11.01.1998)
Obchodné meno: Olympus Optical CS, spol. s r.o.
IČO: 14 891 972
Sídlo:
V jirchářích 10/151
Praha 1
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 25.06.1993 do: 11.01.1998)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 01.07.2023)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 01.07.2023)
Miquel Angel Garcia Requena
Gottorpstrasse 56
Hamburg 226 05
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 01.07.2023)
Tomasz Mrzygłód
Rajská ulice 5/11
Varšava 02-654
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.04.2023
  (od: 01.07.2023)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
Vznik funkcie: 09.04.2019
  (od: 01.07.2023)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2003
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Jiří Batrla
Jiřiny Štěpničkové 1480
Zbraslav, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 27.07.2019 do: 26.07.2019)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Krešimir Drašković
Gradna 85A
Samobor 104 30
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Miquel Angel Garcia Requena
Gottorpstrasse 56
Hamburg 226 05
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Matthias Horst Jakob
Ostlandstrasse 18
Wentorf 214 65
Nemecko
Vznik funkcie: 15.12.2009
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Matthias Horst Jakob
Ostlandstrasse 18
Wentorf 214 65
Nemecko
Vznik funkcie: 15.12.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 27.07.2019 do: 26.07.2019)
Stefan Kaufmann
Hohler Weg 6
Wentorf bei Hamburg 214 65
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.02.2010
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Stefan Kaufmann
Hohler Weg 6
Wentorf bei Hamburg 214 65
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.02.2010 Skončenie funkcie: 01.03.2013
  (od: 27.07.2019 do: 26.07.2019)
Michael Speiser
Dannenkoppel 46
Hamburg 223 91
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Michael Speiser
Dannenkoppel 46
Hamburg 223 91
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Michael Speiser
Dannenkoppel 46
Hamburg 223 91
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2019 Skončenie funkcie: 01.04.2022
  (od: 27.08.2022 do: 26.08.2022)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Ing. Ondřej Typolt
Verdunská 709/21
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2023
  (od: 01.07.2023 do: 30.06.2023)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
Vznik funkcie: 14.11.1978
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
Vznik funkcie: 09.04.2019
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Andzej Michal Wojasiewicz
Werbeny 5B/1
Józefów 05-410
Poľská republika
Vznik funkcie: 09.04.2019
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 01.07.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 27.08.2022 do: 30.06.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 20.08.2022 do: 26.08.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 27.07.2019 do: 19.08.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 05.07.2011 do: 26.07.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2024
Dátum výpisu:  19.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR