Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  549/N

Business name: 
TOP - LAC, s.r.o.
  (from: 12/22/1992)
Registered seat: 
Malý Kiar 1
Levice 934 01
  (from: 01/12/2017)
Ludanská cesta 10
Levice 934 05
  (from: 07/12/2013 until: 01/11/2017)
Fr. Hečku 39
Levice 934 01
  (from: 02/27/1995 until: 07/11/2013)
Podjavorinskej č.11
Levice 934 01
  (from: 12/22/1992 until: 02/26/1995)
Identification number (IČO): 
31 426 735
  (from: 12/22/1992)
Date of entry: 
12/22/1992
  (from: 12/22/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1992)
Objects of the company: 
Maloobchodný a veľkoobchodný predaj farieb a techniky do autolakovní a servisov.
  (from: 12/22/1992)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 02/27/1995)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2003)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2003)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2003)
nákup a predaj zbraní
  (from: 02/04/2003)
nákup a predaj streliva
  (from: 02/04/2003)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (from: 07/12/2013)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (from: 07/12/2013)
Partners: 
Ivan Valachovič
Koháryho ul. 971/38
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 07/12/2013)
Rastislav Belák
Malý Kiar 1
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 01/12/2017)
Ing. Miroslav Marenčík
Babuškova č.3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/31/1994 until: 02/26/1995)
MUDr. Ján Medovarský
M.R.Štefánika č.39
Levice
Slovak Republic
  (from: 08/31/1994 until: 02/03/2003)
MUDr. Anton Mjartan
Na Graniari č.7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/31/1994 until: 02/03/2003)
Ing. Pavol Stehlo , CSc.
Bártfayho č.16
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/31/1994 until: 02/03/2003)
Ivan Valachovič
232
Hronské Kosihy
Slovak Republic
  (from: 02/04/2003 until: 07/11/2013)
Ivan Valachovič
č.232
Hronské Kosihy
Slovak Republic
  (from: 02/27/1995 until: 02/03/2003)
Ivan Valachovič
č.232
Hronské Kosihy
Slovak Republic
  (from: 08/31/1994 until: 02/26/1995)
Ivan Valachovič
č.232
Hronské Kosihy
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 08/30/1994)
Contribution of each member: 
Ivan Valachovič
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 01/12/2017)
Rastislav Belák
Amount of investment: 4 979 EUR Paid up: 4 979 EUR
  (from: 01/12/2017)
Ivan Valachovič
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 08/30/1994)
Ivan Valachovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 02/26/1995)
MUDr. Ján Medovarský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 02/03/2003)
Ing. Pavol Stehlo , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 02/03/2003)
Ing. Miroslav Marenčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 02/26/1995)
MUDr. Anton Mjartan
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 02/03/2003)
Ivan Valachovič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/27/1995 until: 02/03/2003)
Ivan Valachovič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 07/11/2013)
Ivan Valachovič
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/12/2013 until: 01/11/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/22/1992)
Rastislav Belák
Malý Kiar 1
Levice 934 01
From: 01/12/2017
  (from: 01/12/2017)
Ivan Valachovič
232
Hronské Kosihy
From: 12/22/1992
  (from: 02/04/2003 until: 07/11/2013)
Ivan Valachovič
Koháryho ul. 971/38
Levice 934 01
From: 12/22/1992
  (from: 07/12/2013 until: 01/11/2017)
Ivan Valachovič
Koháryho ul. 971/38
Levice 934 01
From: 12/22/1992 Until: 01/12/2017
  (from: 01/12/2017 until: 01/11/2017)
Ivan Valachovič.
  (from: 12/22/1992 until: 02/03/2003)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť sám neobmedzene vo všetkých veciach.
  (from: 12/22/1992)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/12/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 07/11/2013)
100 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 02/03/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená vo forme notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve v Leviciach, dňa 3.12.1992 č.N 411/92, Nz 344/92 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 1539
  (from: 12/22/1992)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 02.08.1994. Stary spis: S.r.o. 1539
  (from: 08/31/1994)
Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 2 zo dňa 09.01.1995. Stary spis: S.r.o. 1539
  (from: 02/27/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielov zo dňa 27.3.2002. Zmena spoločenskej zmluvy dňa 27.3.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.4.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 23.4.2002.
  (from: 02/04/2003)
Date of updating data in databases:  10/26/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person