Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4875/B

Business name: 
ISAG - spoločnosť s.r.o.
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
Registered seat: 
Matejkova 9
Bratislava 841 05
  (from: 05/21/2004 until: 06/10/2005)
Pribišova 2
Bratislava 841 09
  (from: 02/03/1995 until: 05/20/2004)
Urbánkova 11
Bratislava 811 04
  (from: 04/27/1993 until: 02/02/1995)
Identification number (IČO): 
31 348 335
  (from: 04/27/1993)
Date of entry: 
04/26/1993
  (from: 04/27/1993)
Person dissolved from: 
17. 5. 2005
  (from: 06/11/2005)
Date of deletion: 
06/11/2005
  (from: 06/11/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/11/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/27/1993)
Objects of the company: 
predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
zastupiteľská činnosť
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
management v oblasti obchodu
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
reklamná činnosť
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
realitná kancelária
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
pohostinská činnosť - rešt. zariadenia
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
Partners: 
ALLIANCE - CONCERN a.s.
Puškinská 24
Kyjev
Ukrajina
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
Ing. Igor Gažo
Novosvetská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1993 until: 05/20/2004)
JUDr. Alexander Schwartz
Matejkova 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/21/2004 until: 06/10/2005)
JUDr. Alexander Schwartz
Grösslingova 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1993 until: 05/20/2004)
Vjačislav Valerievič Zachovajlo
Garmatnaja 38
Kyjev
Ukrajina
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Gažo
Amount of investment: 94 000 Sk Paid up: 94 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 05/20/2004)
JUDr. Alexander Schwartz
Amount of investment: 94 000 Sk Paid up: 94 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 05/20/2004)
Vjačislav Valerievič Zachovajlo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
ALLIANCE - CONCERN a.s.
Amount of investment: 192 000 Sk Paid up: 192 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
JUDr. Alexander Schwartz
Amount of investment: 188 000 Sk Paid up: 188 000 Sk
  (from: 05/21/2004 until: 06/10/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
JUDr. Alexander Schwartz
Grösslingova 31
Bratislava
  (from: 04/27/1993 until: 05/20/2004)
JUDr. Alexander Schwartz
Matejkova 9
Bratislava 841 05
From: 04/26/1993
  (from: 05/21/2004 until: 06/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 11 K 127/04-45 zo dňa 20.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.5.2005 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ISAG - spoločnosť s.r.o., Matejkova 9, 841 05, IČ: 31 348 335 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnost ISAG - spoločnosť s.r.o., Matejkova 9, 841 05 Bratislava, IČO: 31 348 335 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 4875/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/11/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8. 3. 1993 podľa zákona č. 513/19914 Zb. Stary spis: S.r.o. 10018
  (from: 04/27/1993 until: 06/10/2005)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.1993 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, ktorý bol podpísaný dňa 13. 11. 1993. Stary spis: S.r.o. 10018
  (from: 02/10/1994 until: 06/10/2005)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.11.1994. Stary spis: S.r.o. 10018
  (from: 02/03/1995 until: 06/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.09.2003.
  (from: 05/21/2004 until: 06/10/2005)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person