Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5375/B

Obchodné meno: 
Aliter Technologies, a.s.
  (od: 17.09.2011)
Aliter Technologies, a. s.
  (od: 11.08.2011 do: 16.09.2011)
Sídlo: 
Turčianska 16
Bratislava 821 09
  (od: 11.08.2011)
IČO: 
36 831 221
  (od: 11.08.2011)
Deň zápisu: 
12.09.2007
  (od: 11.08.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.08.2011)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011)
prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (od: 11.08.2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 11.08.2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011)
marketing a prieskum trhu
  (od: 11.08.2011)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 11.08.2011)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (od: 11.08.2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 11.08.2011)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (od: 11.08.2011)
inštalácia dát, dátových, štrukturovaných a analógových sietí v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 11.08.2011)
management
  (od: 11.08.2011)
výskum a vývoj hardware
  (od: 11.08.2011)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (od: 11.08.2011)
správa počítačových sietí
  (od: 11.08.2011)
inštalácia počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011)
poradenská činnosť v oblasti softwaru
  (od: 11.08.2011)
vykonávanie servisu pre výpočtovú techniku, zariadenia a informačné technológie v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 11.08.2011)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (od: 11.08.2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií informačných a komunikačných systémov
  (od: 11.08.2011)
poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti
  (od: 11.08.2011)
konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov
  (od: 11.08.2011)
vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov
  (od: 11.08.2011)
vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky
  (od: 11.08.2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
  (od: 11.08.2011)
inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb
  (od: 11.08.2011)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (od: 11.08.2011)
vývoj a výroba vojenského materiálu
  (od: 11.08.2011)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
  (od: 12.08.2014)
výroba výrobkov obranného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2014)
vývoj výrobkov obranného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 12.08.2014)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 11.08.2011 do: 23.08.2018)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2011 do: 23.08.2018)
finančný leasing
  (od: 02.08.2013 do: 23.08.2018)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (od: 11.08.2011 do: 11.08.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.08.2011)
Ing. Pavol Gálik - Podpredseda predstavenstva
Kaštieľska 1080/4
Veľký Biel 900 42
Vznik funkcie: 02.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2021)
Ing. Ervin Haramia - Predseda predstavenstva
Kvetoslavov 411
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 06.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 1/320
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 11.08.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2011 do: 30.11.2017)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 1/320
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 11.08.2011 Skončenie funkcie: 13.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 320/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 13.11.2017 Skončenie funkcie: 06.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 320/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 13.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2017 do: 09.09.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek jeho člen samostatne.
  (od: 28.01.2021)
Predseda predstavenstva koná za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 11.08.2011 do: 27.01.2021)
Základné imanie: 
166 000 EUR Rozsah splatenia: 166 000 EUR
  (od: 11.08.2011)
Akcie: 
Počet: 1660
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odoprieť súhlas s prevodom akcií v prípade, že pôjde o prevod akcií na tretiu osobu, t.j. na osobu inú ako akcionára spoločnosti. Akcionár, ktorý chce previesť svoje akcie, musí písomne vopred požiadať o súhlas s prevodom akcií valné zhromaždenie, ktoré za týmto účelom zvolá predstavenstvo spoločnosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Takáto žiadosť musí obsahovať oznámenie zámeru disponovať s akciou (akciami) Spoločnosti a špecifikáciu identity navrhovaného nadobúdateľa a akcionárov navrhovaného nadobúdateľa, ekonomické pozadie navrhovaného nadobúdateľa, ako aj všetky ostatné okolnosti a podmienky navrhovaného prevodu. Valné zhromaždenie schváli alebo zamietne prevod akcií a bude informovať akcionára o svojom rozhodnutí do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára. Valné zhromaždenie je povinné oznámiť svoje rozhodnutie písomne akcionárovi. Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom akcií súhlasom 3/4 všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej týmito stanovami, platí, že bol súhlas udelený. V prípade neudelenia súhlasu valným zhromaždením na prevod akcií, je spoločnosť povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká
  (od: 08.07.2020)
Počet: 1660
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odoprieť súhlas s prevodom akcií v prípade, že pôjde o prevod akcií na tretiu osobu, t.j. na osobu inú ako akcionára spoločnosti. Akcionár, ktorý chce previesť svoje akcie, musí písomne vopred požiadať o súhlas s prevodom akcií valné zhromaždenie, ktoré za týmto účelom zvolá predstavenstvo spoločnosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Takáto žiadosť musí obsahovať oznámenie zámeru disponovať s akciou (akciami) Spoločnosti a špecifikáciu identity navrhovaného nadobúdateľa a akcionárov navrhovaného nadobúdateľa, ekonomické pozadie navrhovaného nadobúdateľa, ako aj všetky ostatné okolnosti a podmienky navrhovaného prevodu. Valné zhromaždenie schváli alebo zamietne prevod akcií a bude informovať akcionára o svojom rozhodnutí do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára. Valné zhromaždenie je povinné oznámiť svoje rozhodnutie písomne akcionárovi. Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom akcií súhlasom 3 všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej týmito stanovami, platí, že bol súhlas udelený. V prípade neudelenia súhlasu valným zhromaždením na prevod akcií, je spoločnosť povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká.
  (od: 11.08.2011 do: 07.07.2020)
Akcionár: 
Aliter Holding, a.s.
Turčianska 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2021)
Aliter Holding, a.s.
Turčianska 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2020 do: 27.01.2021)
Dozorná rada: 
Pavel Dostál
Hraničná 341/17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 13.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2017)
Mgr. Milan Kristín
Pod Rovnicami 3659/48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 02.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2021)
Ing. Peter Dostál
Kladnianska 320/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 06.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021)
Pavol Dostál
Hraničná 341/17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 13.11.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2017 do: 19.12.2017)
Anna Dostálová
Gajova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 25.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2017 do: 27.01.2021)
Anna Dostálová
Gajova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 25.04.2017 Skončenie funkcie: 02.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2021 do: 27.01.2021)
Ing. Pavol Gálik
Kaštieľska 4
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 11.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2011 do: 12.04.2012)
Ing. Pavol Gálik
Kaštieľska 4
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 11.08.2011 Skončenie funkcie: 21.03.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.2012 do: 12.04.2012)
Ing. Ervin Haramia
Veterná 35
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 11.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2011 do: 30.11.2017)
Ing. Ervin Haramia
Veterná 35
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 11.08.2011 Skončenie funkcie: 13.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Mgr. Peter Kováč
1.Mája 22/99
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 21.03.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.2012 do: 23.05.2017)
Mgr. Peter Kováč
1.Mája 22/99
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 21.03.2012 Skončenie funkcie: 25.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2017 do: 23.05.2017)
Miroslav Pekarčík
Južná ulica 36/569
Krakovany 922 02
Vznik funkcie: 11.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2011 do: 30.11.2017)
Miroslav Pekarčík
Južná ulica 36/569
Krakovany 922 02
Vznik funkcie: 11.08.2011 Skončenie funkcie: 13.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Ervin Haramia
Kvetoslavov 411
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 13.11.2017 Skončenie funkcie: 06.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Ervin Haramia
Kvetoslavov 411
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 13.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2017 do: 09.09.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.8.2007 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 11.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2008.
  (od: 11.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.1.2009.
  (od: 11.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2009.
  (od: 11.08.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2011.
  (od: 11.08.2011)
Notárska zápisnica N 313/2011, Nz 18551/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2011 o zmene právnej formy spoločnosti Aliter Consulting, s.r.o. so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 36 831 221, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 47847/B z spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (od: 11.08.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2012.
  (od: 13.04.2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 1050/2013, Nz 24213/2013, NCR1s 24715/2013 zo dňa 18.07.2013.
  (od: 02.08.2013)
Notárska zápisnica č. N 819/2014, Nz 27874/2014 zo dňa 25.07.2014.
  (od: 12.08.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.2017.
  (od: 24.05.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)