Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5383/B

Business name: 
INTEKOM, akciová spoločnosť (skrátené obchodné meno: INTEKOM, a.s.)
  (from: 02/09/1999)
Registered seat: 
Medená 5
Bratislava 811 02
  (from: 06/28/2011)
Identification number (IČO): 
36 525 774
  (from: 01/02/1998)
Date of entry: 
01/02/1998
  (from: 01/02/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/02/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/02/1998)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/02/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/02/1998)
factoring a forfaiting
  (from: 01/02/1998)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, budov a zariadení, vrátane správy nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 05/26/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 05/26/2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, automobilov a iných dopravných prostriedkov
  (from: 05/26/2005)
administratívne, kancelárske a sekretárske práce
  (from: 05/26/2005)
podnikateľské, ekonomické, organizačné poradenstvo
  (from: 05/26/2005)
konzultačná a informačná činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2005)
marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/26/2005)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2005)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/26/2005)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 05/26/2005)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 05/26/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná agentúra
  (from: 05/26/2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2005)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/26/2005)
vodoinštalatérstvo
  (from: 05/26/2005)
kúrenárske práce
  (from: 05/26/2005)
plynoinštalatérstvo
  (from: 05/26/2005)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/26/2005)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 03/17/2016)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/17/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/19/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/02/1998)
Ing. Jozef Konczer - Chairman of the Board of Directors
Hviezdna ul. 2347/8
Komárno 945 01
From: 06/28/2023
  (from: 08/03/2023)
Ing. Ľudovít Konczer - Member of the Board of Directors
Ul.J. Szinnyeiho 2101/12
Komárno 945 01
From: 06/28/2023
  (from: 08/03/2023)
Ing. Tomáš Potásch - Member of the Board of Directors
Nová ul. 5357/7D
Komárno 945 01
From: 06/28/2023
  (from: 08/03/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/03/2023)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 40
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 830 EUR
  (from: 07/17/2015)
Supervisory board: 
Doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinícka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 06/28/2023
  (from: 08/03/2023)
Ing. Lajos Csonka
Veľký Harčáš 96
Komárno 945 01
From: 06/28/2023
  (from: 08/03/2023)
JUDr. Andrea Szabóová
Hrušková 3013/2
Komárno 945 01
From: 06/28/2023
  (from: 08/03/2023)
Bc. Beáta Šušanská
Cintorínsky rad 14
Komárno 945 01
From: 06/28/2023
  (from: 08/03/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 8.12.1997 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56 - 75 a 154 - 220 Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (from: 01/02/1998)
Na valnom zhromaždení spoločnosti bol dňa 13.12.1998 schválený Dodatok č. 1 stanov spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z SUCCESSUS, akciová spoločnosť na INTEKOM, akciová spoločnosť.
  (from: 02/09/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 31.12.1999 (not. záp. č. N 107/99, NZ 85/99) schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 06/19/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.01.2012.
  (from: 02/04/2012)
Notárska zápisnica č. N 1135/2015, Nz 24602/2015, NCRls 25146/2015 zo dňa 14.07.2015.
  (from: 07/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 333/2016, Nz 5287/2016, NCRls 5450/2016 zo dňa 17.02.2016.
  (from: 03/17/2016)
Nz z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2016.
  (from: 05/31/2016)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person