Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5383/B

Business name: 
INTEKOM, akciová spoločnosť (skrátené obchodné meno: INTEKOM, a.s.)
  (from: 02/09/1999)
SUCCESSUS, akciová spoločnosť
  (from: 01/02/1998 until: 02/08/1999)
Registered seat: 
Medená 5
Bratislava 811 02
  (from: 06/28/2011)
Palatínova 39
Komárno 945 01
  (from: 08/10/2010 until: 06/27/2011)
Záhradnícka 3000/4
Komárno 945 01
  (from: 05/15/2004 until: 08/09/2010)
Ul.Roľníckej školy - areál OSP
Komárno 945 01
  (from: 01/02/1998 until: 05/14/2004)
Identification number (IČO): 
36 525 774
  (from: 01/02/1998)
Date of entry: 
01/02/1998
  (from: 01/02/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/02/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/02/1998)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/02/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/02/1998)
factoring a forfaiting
  (from: 01/02/1998)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, budov a zariadení, vrátane správy nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 05/26/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 05/26/2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, automobilov a iných dopravných prostriedkov
  (from: 05/26/2005)
administratívne, kancelárske a sekretárske práce
  (from: 05/26/2005)
podnikateľské, ekonomické, organizačné poradenstvo
  (from: 05/26/2005)
konzultačná a informačná činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2005)
marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/26/2005)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2005)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/26/2005)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 05/26/2005)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 05/26/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná agentúra
  (from: 05/26/2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2005)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/26/2005)
vodoinštalatérstvo
  (from: 05/26/2005)
kúrenárske práce
  (from: 05/26/2005)
plynoinštalatérstvo
  (from: 05/26/2005)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/26/2005)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 03/17/2016)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/17/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/19/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/02/1998)
Ing. Tomáš Potásch - člen
Nová ul. 5357/7D
Komárno 945 01
From: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda
Ul.J. Szinnyeiho 2101/12
Komárno 945 01
From: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Jozef Konczer - člen
Hviezdna ul. 2347/8
Komárno 945 01
From: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Peter Birkus - člen
Jókaiho 38A
Komárno 945 01
From: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 06/27/2011)
Ing. Peter Birkus - člen
Jókaiho 38A
Komárno 945 01
From: 07/30/2010 Until: 06/09/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Ing. Peter Birkus - člen
Jókaiho 38A/4103
Komárno 945 01
From: 02/09/2004
  (from: 07/12/2006 until: 08/09/2010)
Ing. Peter Birkus - člen
Jókaiho 38A/4103
Komárno 945 01
From: 02/09/2004 Until: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Ing. Peter Birkus - člen
ul.Práce 8/6
Komárno 945 01
From: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 07/11/2006)
Ing. Peter Birkus - predseda
ul.Práce 6/8
Komárno
  (from: 01/02/1998 until: 05/14/2004)
Ing. Peter Birkus - predseda
ul.Práce 6/8
Komárno
Until: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ondrej Czilling - člen
Dunajské nábrežie 2529
Komárno
  (from: 01/02/1998 until: 05/14/2004)
Ondrej Czilling - člen
Dunajské nábrežie 2529
Komárno
Until: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Vojtech Horňáček - podpredseda
Hviezdna ulica 7/19
Komárno
  (from: 01/02/1998 until: 05/14/2004)
Vojtech Horňáček - podpredseda
Hviezdna ulica 7/19
Komárno
Until: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Vojtech Jasovský - člen
Lesná 29
Komárno 945 01
From: 01/31/2012
  (from: 02/04/2012 until: 03/16/2016)
Ing. Vojtech Jasovský - člen
Lesná 29
Komárno 945 01
From: 01/31/2012 Until: 02/17/2016
  (from: 03/17/2016 until: 03/16/2016)
Ing. Jozef Konczer - člen
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 06/28/2006
  (from: 07/12/2006 until: 08/09/2010)
Ing. Jozef Konczer - člen
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 06/28/2006 Until: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Ing. Jozef Konczer - člen
Hviezdna 8
Komárno 945 01
From: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 06/18/2019)
Ing. Jozef Konczer - člen
Hviezdna 8
Komárno 945 01
From: 07/30/2010 Until: 06/02/2015
  (from: 06/19/2019 until: 06/18/2019)
Ing. Jozef Konczer - člen
Hviezdna ul. 2347/8
Komárno 945 01
From: 06/02/2015
  (from: 06/19/2019 until: 10/15/2020)
Ing. Jozef Konczer - člen
Hviezdna ul. 2347/8
Komárno 945 01
From: 06/02/2015 Until: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda
J. Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
From: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 06/18/2019)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda
J. Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
From: 07/30/2010 Until: 06/02/2015
  (from: 06/19/2019 until: 06/18/2019)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda
Ul.J. Szinnyeiho 2101/12
Komárno 945 01
From: 06/02/2015
  (from: 06/19/2019 until: 10/15/2020)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda
Ul.J. Szinnyeiho 2101/12
Komárno 945 01
From: 06/02/2015 Until: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Július Lukovics - člen
Veľký Harčáš 100
Komárno 945 01
From: 02/17/2016
  (from: 03/17/2016 until: 06/18/2019)
Ing. Július Lukovics - člen
Veľký Harčáš 100
Komárno 945 01
From: 02/17/2016 Until: 06/10/2019
  (from: 06/19/2019 until: 06/18/2019)
Ing. Viktor Olláry - člen
Ul.gen.Klapku 3/64
Komárno 945 01
From: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 07/11/2006)
Ing. Viktor Olláry - člen
Ul.gen.Klapku 3/64
Komárno 945 01
From: 02/09/2004 Until: 06/28/2006
  (from: 07/12/2006 until: 07/11/2006)
Ing. Tomáš Potásch - člen
Vodná 2917/17
Komárno 945 01
From: 02/17/2016
  (from: 03/17/2016 until: 10/15/2020)
Ing. Tomáš Potásch - člen
Vodná 2917/17
Komárno 945 01
From: 02/17/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Kamil Szabó - člen
Strážna 8
Komárno-Nová Sráž 945 04
From: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 02/03/2012)
Ing. Kamil Szabó - člen
Strážna 8
Komárno-Nová Sráž 945 04
From: 07/30/2010 Until: 01/31/2012
  (from: 02/04/2012 until: 02/03/2012)
Ing. Kamil Szabó - predseda
Strážna 642/8
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 08/09/2010)
Ing. Kamil Szabó - predseda
Strážna 642/8
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 02/09/2004 Until: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/05/2021)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/10/2010 until: 03/04/2021)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/02/1998 until: 08/09/2010)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/04/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 01/02/1998 until: 03/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 40
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 830 EUR
  (from: 07/17/2015)
Number of shares: 20
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 07/16/2015)
Number of shares: 20
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 07/12/2006 until: 03/03/2009)
Number of shares: 10
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/19/2003 until: 07/11/2006)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/02/1998 until: 06/18/2003)
Supervisory board: 
Helena Kulcsárová
Biskupa Királya 20
Komárno 945 01
From: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Bc. Beáta Šušanská
Cintorínsky rad 14
Komárno 945 01
From: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Vojtech Jasovský
Lesná 29
Komárno 945 01
From: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Elemir Bagin - člen
Hviezdoslavova 5/6
Komárno
  (from: 01/02/1998 until: 05/14/2004)
Ing. Elemir Bagin - člen
Hviezdoslavova 5/6
Komárno
Until: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
JUDr. Michal Ďuriš
Hlinícka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 05/30/2016)
JUDr. Michal Ďuriš
Hlinícka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 07/30/2010 Until: 05/26/2016
  (from: 05/31/2016 until: 05/30/2016)
JUDr. Michal Ďuriš
M.Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 08/09/2010)
JUDr. Michal Ďuriš
M.Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/09/2004 Until: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Mgr. Gejza Kantha
Ul.Vtáčej záhrady 685/10
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 08/09/2010)
Mgr. Gejza Kantha
Ul.Vtáčej záhrady 685/10
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 02/09/2004 Until: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Mgr. Gejza Kantha
Vtáčej záhrady 10
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 02/03/2012)
Mgr. Gejza Kantha
Vtáčej záhrady 10
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 07/30/2010 Until: 01/31/2012
  (from: 02/04/2012 until: 02/03/2012)
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 07/11/2006)
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 02/09/2004 Until: 06/28/2006
  (from: 07/12/2006 until: 07/11/2006)
Ing. Imrich Matus - podpredseda
Pávia 29/55
Komárno
  (from: 01/02/1998 until: 05/14/2004)
Ing. Imrich Matus - podpredseda
Pávia 29/55
Komárno
Until: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Róbert Meszáros
Hviezdna 8/2347
Komárno- Nová Stráž 945 04
From: 06/28/2006
  (from: 07/12/2006 until: 08/09/2010)
Ing. Róbert Meszáros
Hviezdna 8/2347
Komárno- Nová Stráž 945 04
From: 06/28/2006 Until: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
JUDr. Paulína Mináriková
Hlinícka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 05/26/2016
  (from: 05/31/2016 until: 06/18/2019)
JUDr. Paulína Mináriková
Hlinícka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 05/26/2016 Until: 06/03/2019
  (from: 06/19/2019 until: 06/18/2019)
Alexander Obonya - predseda
Dlhá 27
Komárno
  (from: 01/02/1998 until: 05/14/2004)
Alexander Obonya - predseda
Dlhá 27
Komárno
Until: 02/09/2004
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Helena Kulcsárová
Biskupa Királya 20
Komárno 945 04
From: 07/30/2010 Until: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Helena Kulcsárová
Biskupa Királya 20
Komárno 945 04
From: 07/30/2010
  (from: 08/10/2010 until: 10/15/2020)
Bc. Beáta Šušanská - člen dozorného orgánu
Cintorínsky rad 14
Komárno 945 01
From: 01/31/2012 Until: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Bc. Beáta Šušanská - člen dozorného orgánu
Cintorínsky rad 14
Komárno 945 01
From: 01/31/2012
  (from: 02/04/2012 until: 10/15/2020)
Ing. Vojtech Jasovský
Lesná 29
Komárno 945 01
From: 02/17/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Vojtech Jasovský
Lesná 29
Komárno 945 01
From: 02/17/2016
  (from: 05/31/2016 until: 10/15/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 8.12.1997 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56 - 75 a 154 - 220 Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (from: 01/02/1998)
Na valnom zhromaždení spoločnosti bol dňa 13.12.1998 schválený Dodatok č. 1 stanov spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z SUCCESSUS, akciová spoločnosť na INTEKOM, akciová spoločnosť.
  (from: 02/09/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 31.12.1999 (not. záp. č. N 107/99, NZ 85/99) schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 06/19/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.01.2012.
  (from: 02/04/2012)
Notárska zápisnica č. N 1135/2015, Nz 24602/2015, NCRls 25146/2015 zo dňa 14.07.2015.
  (from: 07/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 333/2016, Nz 5287/2016, NCRls 5450/2016 zo dňa 17.02.2016.
  (from: 03/17/2016)
Nz z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2016.
  (from: 05/31/2016)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person