Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  679/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
  (od: 16.07.2003)
Metrostav Praha, a.s. - organizačná zložka Bratislava
  (od: 19.12.1997 do: 15.07.2003)
Sídlo organizačnej zložky: 
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05
  (od: 18.04.2014)
Košická 56
Bratislava 821 08
  (od: 21.12.2007 do: 17.04.2014)
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05
  (od: 16.03.2005 do: 20.12.2007)
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 19.12.1997 do: 15.03.2005)
IČO: 
31 792 693
  (od: 19.12.1997)
Deň zápisu: 
19.12.1997
  (od: 19.12.1997)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 27.01.2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 19.12.1997 do: 26.01.2021)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.12.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie inžienierskych stavieb
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 19.12.1997)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 19.12.1997)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-v rozsahu § 3 písm. d,e,g, zákona č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 02.10.1998)
vedenie účtovníctva
  (od: 26.07.2006)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 26.07.2006)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 26.07.2006)
reklamná činnosť
  (od: 26.07.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.07.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
  (od: 03.08.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 03.08.2012)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
  (od: 03.08.2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávateľskej činnosti,
  (od: 03.08.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.08.2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  (od: 03.08.2012)
marketingové služby
  (od: 03.08.2012)
geologické práce v rozsahu: 1. hydrogeologický prieskum 2. geologický prieskum životného prostredia 3. terénne meračské práce 4. technické práce (vrtné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) 5. technologické práce 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 7. sanácia geologického prostredia 8. sanácia environmentálnej záťaže 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 14.11.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 12.01.2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
  (od: 18.04.2018)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 24.05.2018)
činnosť vodohospodára
  (od: 15.08.2019)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (od: 15.08.2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
  (od: 15.08.2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 13.01.2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 13.01.2021)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 13.01.2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 13.01.2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 13.01.2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 13.01.2021)
Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
  (od: 13.01.2021)
Technik požiarnej ochrany
  (od: 30.09.2021)
Bezpečnostnotechnické služby
  (od: 30.09.2021)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 25.03.2022)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 25.03.2022)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 25.03.2022)
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 18.06.2022)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Richard Müller
Košická 56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 18.01.2019
  (od: 18.01.2019)
Ing. Vladimír Kríž, deň vzniku funkcie: 1.4.2003
Opletalova 21
Bratislava 841 07
  (od: 16.07.2003 do: 25.10.2004)
Ing. Vladimír Kríž, deň vzniku funkcie: 1.4.2003
Opletalova 21
Bratislava 841 07
Skončenie funkcie: 30.09.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Ing. Boris Šebesta
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 19.12.1997 do: 01.10.1998)
Ing. Boris Šebesta
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 02.10.1998 do: 09.04.2002)
Ing. Ivan Škripeň
Tekovská 7
Bratislava 821 09
  (od: 10.04.2002 do: 15.07.2003)
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 26.10.2004 do: 29.06.2017)
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 30.06.2017 do: 17.01.2019)
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 17.01.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Za organizačnú zložku jedná a podpisuje vedúci organizačnej zložky v plnom rozsahu. Podpisovanie sa deje tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu prevádzky pripojí svoj podpis vedúci organizačnej zložky.
  (od: 19.12.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 15.12.1997 v súlade s § 21 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Po 1099
  (od: 19.12.1997)
Notárska zápisnica N 480/98, Nz 456/98 zo dňa 24.8.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny.
  (od: 02.10.1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 13/02, Nz 13/02 zo dňa 21.1.2002.
  (od: 10.04.2002)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 5.3.2003. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnice N 130/03, Nz 25395/03 spísanej dňa 7.4.2003 notárom JUDr. Ravlukovou. Funkcia vedúceho organizačnej zložky Ing. I. Škripeňa sa končí dňom 31.3.2003.
  (od: 16.07.2003)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.03.2014.
  (od: 18.04.2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.10.2014.
  (od: 14.11.2014)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 07.11.2023)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 16.07.2003 do: 28.06.2005)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 16.07.2003 do: 28.06.2005)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 07.11.2023)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Ondřej Fuchs - člen predstavenstva
Ve Strnadovně 944
Rozdělov, Kladno 272 04
Česká republika
Vznik funkcie: 16.06.2022
  (od: 07.11.2023)
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Na záhonech 847/18
Michle, Praha 4 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 07.11.2023)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K rovinám 557/6
Jinonice, Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.06.2022
  (od: 07.11.2023)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Havelkova 2807/32
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 26.06.2020
  (od: 07.11.2023)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 07.11.2023)
Ing. Karel Volf , MBA - člen predstavenstva
Podvinný mlýn 2347/24
Libeň, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2023
  (od: 07.11.2023)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
K Brance 1011
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
K Brance 1011
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 21.12.2018)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 16.05.2019
  (od: 04.07.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Pod Harfou 938/58
Vysočany, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2019
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Pod Harfou 938/58
Vysočany, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2019
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Pod Harfou 938/58
Vysočany, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2021
  (od: 23.10.2021 do: 22.10.2021)
0 Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 21.12.2018)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 03.09.2020 do: 02.09.2020)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Ondřej Fuchs - člen predstavenstva
Ve Strnadovně 944
Rozdělov, Kladno 272 04
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2021
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Ing. Ondřej Fuchs - člen predstavenstva
Ve Strnadovně 944
Rozdělov, Kladno 272 04
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2021 Skončenie funkcie: 16.06.2022
  (od: 07.11.2023 do: 06.11.2023)
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Na záhonech 847/18
Michle, Praha 4 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Na záhonech 847/18
Praha 4 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001 Skončenie funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011 Skončenie funkcie: 06.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 21.12.2018)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2018
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2019
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2019 Skončenie funkcie: 16.05.2023
  (od: 07.11.2023 do: 06.11.2023)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2015
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2015
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2015
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2015 Skončenie funkcie: 07.05.2019
  (od: 04.07.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2019
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2019
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010 Skončenie funkcie: 07.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 21.12.2018)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K Rovinám 557/6
Jinonice, Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K Rovinám 557/6
Jinonice, Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018 Skončenie funkcie: 16.06.2022
  (od: 07.11.2023 do: 06.11.2023)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Ing. Dušan Mráz
K Rovinám 556/8
Praha 5, Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Dušan Mráz
K Rovinám 556/8
Praha 5, Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Dušan Mráz
K zahradnictví 13
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Dušan Mráz
K zahradnictví 13
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.02.2014
  (od: 28.06.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011 Skončenie funkcie: 06.05.2015
  (od: 14.07.2015 do: 13.07.2015)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Havelkova 2807/32
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 26.06.2020
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Havelkova 2807/32
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 26.06.2020
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 21.12.2018)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 25.06.2020
  (od: 03.09.2020 do: 02.09.2020)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001 Skončenie funkcie: 06.06.2005
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
Ing. Zdeněk Šinovský
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Zdeněk Šinovský
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2017 Skončenie funkcie: 12.05.2021
  (od: 23.10.2021 do: 22.10.2021)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 21.12.2018)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2017 Skončenie funkcie: 12.05.2018
  (od: 20.03.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2017
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 - Libeň 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2017
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 - Libeň 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2017
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem, Libeň 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2017
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.02.2014
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.02.2014
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.02.2014 Skončenie funkcie: 07.05.2018
  (od: 22.12.2018 do: 21.12.2018)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.05.2018
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.05.2018 Skončenie funkcie: 16.06.2021
  (od: 23.10.2021 do: 22.10.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 07.11.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 23.10.2021 do: 06.11.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 03.09.2020 do: 22.10.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 04.07.2019 do: 02.09.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 27.03.2019 do: 03.07.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 26.03.2019 do: 26.03.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 20.03.2019 do: 25.03.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 18.01.2019 do: 19.03.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 22.12.2018 do: 17.01.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 14.07.2015 do: 21.12.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023
Dátum výpisu:  08.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)