Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  679/B

Business name of the organisational unit: 
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
  (from: 07/16/2003)
Metrostav Praha, a.s. - organizačná zložka Bratislava
  (from: 12/19/1997 until: 07/15/2003)
Registered seat of organisational unit: 
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05
  (from: 04/18/2014)
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 12/21/2007 until: 04/17/2014)
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05
  (from: 03/16/2005 until: 12/20/2007)
Košická 52
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/1997 until: 03/15/2005)
Identification number (IČO): 
31 792 693
  (from: 12/19/1997)
Date of entry: 
12/19/1997
  (from: 12/19/1997)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 01/27/2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 12/19/1997 until: 01/26/2021)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1997)
vykonávanie inžienierskych stavieb
  (from: 12/19/1997)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 12/19/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 12/19/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/19/1997)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/19/1997)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-v rozsahu § 3 písm. d,e,g, zákona č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení
  (from: 12/19/1997)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 10/02/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/26/2006)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/26/2006)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 07/26/2006)
reklamná činnosť
  (from: 07/26/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/26/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
  (from: 08/03/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/03/2012)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
  (from: 08/03/2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávateľskej činnosti,
  (from: 08/03/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/03/2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  (from: 08/03/2012)
marketingové služby
  (from: 08/03/2012)
geologické práce v rozsahu: 1. hydrogeologický prieskum 2. geologický prieskum životného prostredia 3. terénne meračské práce 4. technické práce (vrtné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) 5. technologické práce 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 7. sanácia geologického prostredia 8. sanácia environmentálnej záťaže 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 11/14/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/12/2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
  (from: 04/18/2018)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 05/24/2018)
činnosť vodohospodára
  (from: 08/15/2019)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 08/15/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
  (from: 08/15/2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 01/13/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/13/2021)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/13/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/13/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 01/13/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/13/2021)
Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
  (from: 01/13/2021)
Technik požiarnej ochrany
  (from: 09/30/2021)
Bezpečnostnotechnické služby
  (from: 09/30/2021)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 03/25/2022)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 03/25/2022)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 03/25/2022)
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 06/18/2022)
Head of organisational unit: 
Ing. Richard Müller
Košická 56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 01/18/2019
  (from: 01/18/2019)
Ing. Vladimír Kríž, deň vzniku funkcie: 1.4.2003
Opletalova 21
Bratislava 841 07
  (from: 07/16/2003 until: 10/25/2004)
Ing. Vladimír Kríž, deň vzniku funkcie: 1.4.2003
Opletalova 21
Bratislava 841 07
Until: 09/30/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Boris Šebesta
Košická 52
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/1997 until: 10/01/1998)
Ing. Boris Šebesta
Košická 52
Bratislava 821 08
  (from: 10/02/1998 until: 04/09/2002)
Ing. Ivan Škripeň
Tekovská 7
Bratislava 821 09
  (from: 04/10/2002 until: 07/15/2003)
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/01/2004
  (from: 10/26/2004 until: 06/29/2017)
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/01/2004
  (from: 06/30/2017 until: 01/17/2019)
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/01/2004 Until: 12/31/2018
  (from: 01/18/2019 until: 01/17/2019)
Acting in the name of the company: 
Za organizačnú zložku jedná a podpisuje vedúci organizačnej zložky v plnom rozsahu. Podpisovanie sa deje tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu prevádzky pripojí svoj podpis vedúci organizačnej zložky.
  (from: 12/19/1997)
Other legal facts: 
Organizačná zložka bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 15.12.1997 v súlade s § 21 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Po 1099
  (from: 12/19/1997)
Notárska zápisnica N 480/98, Nz 456/98 zo dňa 24.8.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 10/02/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 13/02, Nz 13/02 zo dňa 21.1.2002.
  (from: 04/10/2002)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 5.3.2003. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnice N 130/03, Nz 25395/03 spísanej dňa 7.4.2003 notárom JUDr. Ravlukovou. Funkcia vedúceho organizačnej zložky Ing. I. Škripeňa sa končí dňom 31.3.2003.
  (from: 07/16/2003)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.03.2014.
  (from: 04/18/2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.10.2014.
  (from: 11/14/2014)
Foreign person: 
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 10/23/2021)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 07/16/2003 until: 06/28/2005)
Business name: Metrostav a.s.
Registered seat:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 07/16/2003 until: 06/28/2005)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/23/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Ondřej Fuchs - člen predstavenstva
Ve Strnadovně 944
Rozdělov, Kladno 272 04
Česká republika
From: 08/20/2021
  (from: 10/23/2021)
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Na záhonech 847/18
Michle, Praha 4 141 00
Česká republika
From: 07/01/2020
  (from: 10/23/2021)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
From: 05/17/2019
  (from: 10/23/2021)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K Rovinám 557/6
Jinonice, Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 10/23/2021)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Havelkova 2807/32
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 06/26/2020
  (from: 10/23/2021)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
From: 06/17/2021
  (from: 10/23/2021)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 10/12/2004 Until: 07/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
K Brance 1011
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
K Brance 1011
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/04/2012 Until: 05/04/2018
  (from: 12/22/2018 until: 12/21/2018)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/12/2016 Until: 05/16/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Pod Harfou 938/58
Vysočany, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/17/2019
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Pod Harfou 938/58
Vysočany, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/17/2019
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Pod Harfou 938/58
Vysočany, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/17/2019 Until: 06/22/2021
  (from: 10/23/2021 until: 10/22/2021)
0 Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/04/2012 Until: 05/04/2018
  (from: 12/22/2018 until: 12/21/2018)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 10/12/2004 Until: 05/07/2008
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/07/2008
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/12/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Na záhonech 847/18
Praha 4 141 00
Česká republika
From: 07/01/2020
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/06/2001
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/06/2001
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/06/2001 Until: 05/11/2007
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004 Until: 05/11/2007
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/11/2007
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/11/2007
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/06/2011
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/06/2011
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/06/2011
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/06/2011
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/06/2011 Until: 05/06/2018
  (from: 12/22/2018 until: 12/21/2018)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/07/2018
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/07/2018
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/07/2015
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/07/2015
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/07/2015
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/07/2015 Until: 05/07/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/17/2019
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 05/17/2019
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/10/2010
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/10/2010
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/10/2010
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/10/2010
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/10/2010 Until: 05/07/2018
  (from: 12/22/2018 until: 12/21/2018)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Ing. Dušan Mráz
K Rovinám 556/8
Praha 5, Jinonice 158 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Ing. Dušan Mráz
K Rovinám 556/8
Praha 5, Jinonice 158 00
Česká republika
From: 10/12/2004 Until: 05/07/2008
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Dušan Mráz
K zahradnictví 13
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Dušan Mráz
K zahradnictví 13
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/07/2008
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/04/2012 Until: 02/04/2014
  (from: 06/28/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 05/06/2011
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 05/06/2011
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 05/06/2011 Until: 05/06/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/11/2007
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/11/2007
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/06/2011
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 10/12/2004 Until: 07/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Havelkova 2807/32
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 06/26/2020
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/04/2012
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/04/2012 Until: 05/04/2018
  (from: 12/22/2018 until: 12/21/2018)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2016
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2016 Until: 06/25/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/06/2001
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/06/2001
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/06/2001 Until: 06/06/2005
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Ing. Zdeněk Šinovský
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 06/07/2005
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Ing. Zdeněk Šinovský
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 06/07/2005 Until: 07/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Libeň, Praha 8 182 00
Česká republika
From: 05/12/2017 Until: 05/12/2021
  (from: 10/23/2021 until: 10/22/2021)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 07/01/2009
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 07/01/2009 Until: 05/03/2018
  (from: 12/22/2018 until: 12/21/2018)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2017 Until: 05/12/2018
  (from: 03/20/2019 until: 03/19/2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2018
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/18/2018
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 05/12/2017
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 - Libeň 180 00
Česká republika
From: 05/12/2017
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 - Libeň 180 00
Česká republika
From: 05/12/2017
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem, Libeň 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 05/12/2017
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 02/25/2014
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 02/25/2014
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 02/25/2014 Until: 05/07/2018
  (from: 12/22/2018 until: 12/21/2018)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/18/2018
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/18/2018
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/18/2018
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/18/2018
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/18/2018
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/18/2018 Until: 06/16/2021
  (from: 10/23/2021 until: 10/22/2021)
Acting of management body: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/23/2021)
Acting of management body: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/03/2020 until: 10/22/2021)
Acting of management body: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/04/2019 until: 09/02/2020)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/27/2019 until: 07/03/2019)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/26/2019 until: 03/26/2019)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/20/2019 until: 03/25/2019)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/18/2019 until: 03/19/2019)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/22/2018 until: 01/17/2019)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/14/2015 until: 12/21/2018)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/28/2014 until: 07/13/2015)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/18/2014 until: 06/27/2014)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/11/2014 until: 02/17/2014)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/08/2009 until: 02/10/2014)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/23/2008 until: 09/07/2009)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/29/2005 until: 02/22/2008)
Acting of management body: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/05/2005 until: 06/28/2005)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person