Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  246/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo
  (od: 19.11.1993)
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
Sídlo: 
Zemné 941 22
  (od: 16.01.1991)
IČO: 
00 199 541
  (od: 16.01.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 16.01.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 16.01.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 19.11.1993)
stolárske práce
  (od: 19.11.1993)
predaj vlastného vína
  (od: 19.11.1993)
drobné kovoobrábačské práce
  (od: 19.11.1993)
opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (od: 19.11.1993)
oprava a údržba dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 19.11.1993)
elektroinštalácie
  (od: 19.11.1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 19.11.1993)
výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 19.11.1993)
oprava domácich elektrospotrebičov
  (od: 19.11.1993)
cestná verejná doprava tovaru, /nákladná taxislužba/
  (od: 19.11.1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 19.11.1993)
prevádzka hlavných závlahových zariadení, ich údržba a oprava
  (od: 11.08.2004)
chov hovädzieho dobytka, a ošípaných za účelom ďalšieho predaja
  (od: 11.08.2004)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 11.08.2004)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 16.04.2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 16.04.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 16.04.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 16.04.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 16.04.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 16.04.2014)
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
b/ podľa možnosti družstva odplatné požičiavanie poľnohospodárskych mechanizmov súkromne hospodáriacim osobám
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
c/ predaj vlastného vína
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
d/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
e/ obchodná činnosť, do ktorej patrí závodná kuchyňa a bufet
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
f/ obchodno-servisná činnosť-poľnohopodárska technika
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
g/ poskytovanie prác a služieb obyvateľstvustolárske, opravárenské, kovoobrábačské, elektrikárske
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
h/ poskytovanie prác a služieb stavebnej povahy
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
i/ poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
j/ výroba kontajnerov.
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
Štatutárny orgán: 
predseda
  (od: 14.09.2021)
predstavenstvo
  (od: 19.11.1993 do: 13.09.2021)
predstavenstvo
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
Ing. Juraj Illés - Predseda predstavenstva
808
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Ing. Patrik Borka - Podpredseda predstavenstva
568
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Karol Nagy - Člen predstavenstva
463
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Zuzana Hajdúová - Člen predstavenstva
819
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Jozef Szalai - Člen predstavenstva
783
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Peter Briška - Člen predstavenstva
85
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Ing. Tomáš Hegedűš - Člen predstavenstva
297
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Vojtech Adamovics - člen
249
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Eva Adamovicsová - člen
249
Zemné
  (od: 31.07.2001 do: 15.03.2011)
Eva Adamovicsová - člen
249
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Vojtech Balogh - člen
578
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Július Balogh - člen
249
Zemné
  (od: 31.07.2001 do: 17.05.2006)
Július Balogh - člen
249
Zemné
Skončenie funkcie: 24.02.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Vojtech Balogh - člen PD
578
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 17.05.2006)
Vojtech Balogh - člen PD
578
Zemné
Skončenie funkcie: 24.02.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Helena Baloghová - člen PD
275
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 30.07.2001)
Ing. Ján Bób - člen
786
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Ing. Ján Bób - člen PD
786
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 24.03.2016)
Ing. Ján Bób - člen PD
786
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.02.2017)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 07.02.2017
  (od: 25.02.2017 do: 24.02.2017)
Vojtech Bombicz - člen PD
249
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 30.07.2001)
Vojtech Borka - predseda
576
Zemné
  (od: 16.01.1991 do: 13.07.1997)
Zoltán Borka - člen PD
160
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 30.07.2001)
Vojtech Borka - predseda PD
576
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 15.03.2011)
Vojtech Borka - predseda PD
576
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Vojtech Csóka - člen
601
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Eugen Czigle - člen
600
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Tibor Erdei - člen
249
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Tibor Erdei - člen
249
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 24.02.2006
  (od: 18.05.2006 do: 15.03.2011)
Tibor Erdei - člen
249
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 24.02.2006 Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Štefan Haulík - člen
300
Zemné
  (od: 31.07.2001 do: 24.03.2016)
Štefan Haulík - člen
300
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Štefan Haulík - člen
300
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 28.06.2017)
Ing. Pavol Hudák - člen
Nová 14
Nové Zámky
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Jozef Illés - podpredseda
771
Zemné
  (od: 16.01.1991 do: 13.07.1997)
Jozef Illés - podpredseda PD
771
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 30.07.2001)
Vojtech Illés - člen
377
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Jozef Illés
771
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 06.04.2011)
Jozef Illés - člen
771
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 14.12.2016)
Jozef Illés - člen
771
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 17.11.2016
  (od: 15.12.2016 do: 14.12.2016)
Jozef Illés - podpredseda
771
Zemné
  (od: 31.07.2001 do: 15.03.2011)
Jozef Illés - podpredseda
771
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Jozef Illés - predseda družstva
771
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 07.04.2011 do: 24.03.2016)
Jozef Illés - predseda družstva
771
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 25.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Vojtech Illés - člen PD
377
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 15.03.2011)
Vojtech Illés - člen PD
377
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Ing. Juraj Illés
808
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 06.04.2011)
Ing. Juraj Illés - člen PD
808
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 15.03.2011)
Ing. Juraj Illés - člen PD
808
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Ing. Juraj Illés - podpredseda predstavenstva
808
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 07.04.2011 do: 24.03.2016)
Ing. Juraj Illés - podpredseda predstavenstva
808
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 25.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Štefan Jóba - člen
445
Zemné
  (od: 31.07.2001 do: 17.05.2006)
Štefan Jóba - člen
445
Zemné
Skončenie funkcie: 24.02.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Irena Jobová - člen
709
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Július Kantár - člen
286
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Alojz Kosik - člen
585
Zemné
  (od: 31.07.2001 do: 17.05.2006)
Alojz Kosik - člen
585
Zemné
Skončenie funkcie: 24.02.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Jozef Ludas - člen
292
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Jozef Ludas - člen PD
292
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 17.05.2006)
Jozef Ludas - člen PD
292
Zemné
Skončenie funkcie: 24.02.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Štefan Morvai - člen PD
508
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 30.07.2001)
Vojtech Morvai - člen PD
678
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 30.07.2001)
Karol Nagy - člen PD
463
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 24.03.2016)
Karol Nagy - člen PD
463
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Dionýz Sajtos - člen
626
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Dionýz Sajtos - člen PD
626
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 30.07.2001)
Jozef Szalai - člen
783
Zemné
  (od: 19.11.1993 do: 13.07.1997)
Jozef Szalai - člen PD
783
Zemné
  (od: 14.07.1997 do: 24.03.2016)
Jozef Szalai - člen PD
783
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné
  (od: 31.07.2001 do: 24.03.2016)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné
Skončenie funkcie: 25.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Ing. Juraj Illés - predseda družstva
808
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Ing. Patrik Borka - podpredseda predstavenstva
568
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Karol Nagy - člen
463
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Štefan Haulik - člen
300
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Zuzana Hajduová - člen
819
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 18.11.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Jozef Szalai
Zemné 783
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 08.02.2017 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Ing. Juraj Illés - predseda družstva
808
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 13.09.2021)
Ing. Patrik Borka - podpredseda predstavenstva
568
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 13.09.2021)
Karol Nagy - člen
463
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 13.09.2021)
Zuzana Hajduová - člen
819
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 18.11.2016
  (od: 15.12.2016 do: 13.09.2021)
Jozef Szalai
Zemné 783
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 08.02.2017
  (od: 25.02.2017 do: 13.09.2021)
Štefan Haulik - člen
300
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 29.06.2017 do: 13.09.2021)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 13.09.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 19.11.1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
Kontrolná komisia: 
Jozef Csóka - predseda kontrolnej komisie
42
Komoča 941 21
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Zsolt Döme - člen kontrolnej komisie
135
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
František Illés - člen kontrolnej komisie
Toskánska 10959/6
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021)
Jozef Csóka
42
Komoča 941 21
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Jozef Csóka
42
Komoča 941 21
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 13.09.2021)
Ladislav Nagy
848
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Ladislav Nagy
848
Zemné 941 22
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 13.09.2021)
Jozef Kosik
500
Zemné 941 21
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 14.09.2021 do: 13.09.2021)
Jozef Kosik
500
Zemné 941 21
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 25.03.2016 do: 13.09.2021)
Zapisované základné imanie: 
456 084,44533 EUR
  (od: 07.10.2009)
13 740 000 Sk
  (od: 19.11.1993 do: 06.10.2009)
Základný členský vklad: 
995,817567 EUR
  (od: 07.10.2009)
30 000 Sk
  (od: 19.11.1993 do: 06.10.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1475 Dňa 15.1.1993 schválené stanovy družstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Dňa 11.12.1992 schválený transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1475
  (od: 19.11.1993)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 21.2.1997.
  (od: 14.07.1997)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1475 Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /stratou vykázanou v účtovnej evidencii/, alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom /použitím rezerv družstva, úverom, zníženímmajetku družstva a pod./, ručia za stratu jeho členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom , a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata vyššia než sumačlenských podielov a druhých vkladov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /percentom/ svojho členského podielu a členského vkladu. Člen, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružilpôdu, ručí za stratu družstva vo výške priemernej trojmesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne odsek 2.
  (od: 16.01.1991 do: 18.11.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)