Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  968/T

Business name: 
EVOS-Elektroslužba, spoločnosť s ručením obmedzeným, skrátene: EVOS, spol. s r.o.
  (from: 10/01/1991)
Registered seat: 
Nám. mieru č. 5
Holíč 908 51
  (from: 07/22/2003)
Identification number (IČO): 
18 048 153
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
10/01/1991
  (from: 10/01/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1991)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom
  (from: 02/09/1995)
maloobchod a veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť
  (from: 02/09/1995)
maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom
  (from: 02/09/1995)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 01/07/2004)
organizovanie športových podujatí a súťaží
  (from: 01/07/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/07/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 01/07/2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 04/20/2007)
výroba a montáž reklamných tabúľ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/2007)
prenájom reklamných tabúľ
  (from: 04/20/2007)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 04/20/2007)
spracovanie údajov
  (from: 04/20/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/20/2007)
príprava a šírenie vizuálnych, audiovizuálnych a zvukových diel so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/20/2007)
fotografické služby
  (from: 04/20/2007)
natáčanie videokamerou
  (from: 04/20/2007)
tvorba web stránok
  (from: 04/20/2007)
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu - internetová čitáreň
  (from: 04/20/2007)
agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/2007)
prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 04/20/2007)
neverejná osobná cestná doprava vykonaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 04/20/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prívesného vozíka
  (from: 04/20/2007)
Partners: 
Milan Hollý
ul. SNP 3
Holíč
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Milan Hollý
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/18/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/12/1997)
Milan Hollý
ul. SNP 3
Holíč
From: 10/01/1991
  (from: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 06/12/1997)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/04/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.8.1991 podľa § 106a ods.l a § 106n ods. l Zák. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2888
  (from: 10/01/1991)
Dodatok s spoločenskej zmluve zo dňa 20.8. 1992. Stary spis: S.r.o. 2888
  (from: 10/19/1993)
Dodatkom spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.1994 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2888
  (from: 02/09/1995)
Dodatok č.2 zo dňa 20.02.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2888
  (from: 06/28/1996)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.6.1997.
  (from: 06/12/1997)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 01.04.1999. Dodatok č. 4 zo dňa 01.04.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/26/1999)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person