Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  513/B

Obchodné meno: 
RM - Systém Slovakia, a.s.
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
Slovenská burza cenných papierov, a.s.
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava
  (od: 01.03.1993 do: 30.01.2002)
Sídlo: 
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
  (od: 28.01.1997 do: 01.09.2003)
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (od: 01.03.1993 do: 27.01.1997)
IČO: 
31 343 384
  (od: 01.03.1993)
Deň zápisu: 
01.03.1993
  (od: 01.03.1993)
Deň výmazu: 
02.09.2003
  (od: 02.09.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.03.1993)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 01.03.1993 do: 30.01.2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií
  (od: 01.03.1993 do: 02.05.1993)
organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov v rámci mimoburzovej činnosti, v rozsahu rozhodnutia Ministerstva FINANCIí č. 5/146/93 ZO DŇA 19.3.1993
  (od: 03.05.1993 do: 10.03.1996)
činnosť organizátora verejného trhu podľa § 50 zák.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR č. 56/2883/95 zo dňa 11.12.1995, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1995
  (od: 11.03.1996 do: 30.01.2002)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody - zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku, prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (od: 05.10.1999 do: 30.01.2002)
automatizované spracovanie dát, poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (od: 05.10.1999 do: 30.01.2002)
činnosť - služby organizátora verejného trhu povolená /é/ MF SR podľa § 50 ods. 2 a § 51 ods. 1 Zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v doplnenom a zmenenom rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR Č.j.: 3470/1998/-53 zo dňa 27.11.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.1998
  (od: 05.10.1999 do: 30.01.2002)
ekonomické poradenstvo vrátane spracovania finančných analýz
  (od: 26.10.1999 do: 30.01.2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja pohľadávok
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
leasingová činnosť
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
školiaca činnosť
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
výroba, kompletovanie, inštalácia, servis a opravy v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
organizovanie verejného trhu s cennými papiermi, t.j. organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností uvedených pod písmenami b) až f)
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
zhromažďovanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi a šírenie takýchto informácií
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
predaj a prenájom základného aplikačného programového vybavenia určeného pre obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre prijímanie a odovzdávanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi na burze cenných papierov
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
vydavateľská a publikačná činnosť súvisiaca s organizovaním verejného trhu s cennými papiermi
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
školiaca a poradenská činnosť v oblasti organizovania verejného trhu s cennými papiermi
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
faktoring a forfaiting
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
organizovanie školení a seminárov
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
automatizované spracovanie dát
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
marketing
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
management
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
personálne poradenstvo
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
kancelárske a sekretárske služby
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
vydavateľská a inzertná činnosť
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
preklady a tlmočenie
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
konferenčný servis
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
predstavenstvo
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
predstavenstvo
  (od: 19.08.1997 do: 30.01.2002)
predstavenstvo
  (od: 01.03.1993 do: 18.08.1997)
Ing. Karol Balog - člen
Pražská 12
Košice 040 11
  (od: 19.11.1996 do: 18.08.1997)
Ing. Daniel Duchoň - člen
Sabinovská 11
Bratislava 821 03
  (od: 03.09.1999 do: 10.04.2000)
Ing. Daniel Duchoň - podpredseda
Sabinovská 11
Bratislava 821 03
  (od: 11.04.2000 do: 14.01.2001)
Ing. Monika Gabrielová - člen
Vlastenecké nám. 9
Bratislava 851 01
  (od: 08.12.1998 do: 02.09.1999)
JUDr. Daniela Gemerská - člen
Sibírska 37
Bratislava 831 02
  (od: 08.12.1998 do: 04.08.1999)
Ing. Pavel Hladký - člen
Lidická 14
Bratislava 821 04
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ
Jégého 21
Bratislava
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ
Jégého 21
Bratislava
  (od: 11.03.1996 do: 07.12.1998)
Ing. Igor Hornák, , CSc. - člen
Ćerveňova 5
Bratislava 811 03
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Michal Horváth, , CSc. - člen
Smikova 1
Bratislava 831 02
Skončenie funkcie: 10.10.2002
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Ondrej Hrnčiřík - člen
Ľudové námestie 15
Bratislava 831 03
  (od: 15.07.1998 do: 07.12.1998)
JUDr. Darina Huttová - člen
Cabanova 2
Bratislava 841 02
  (od: 05.08.1999 do: 02.09.1999)
JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa
Hronská 4
Bratislava
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa
Hronská 4
Bratislava
  (od: 11.03.1996 do: 07.12.1998)
JUDr. Darina Huttová - podpredsedníčka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
  (od: 03.09.1999 do: 10.04.2000)
JUDr. Darina Huttová - predsedníčka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
  (od: 15.01.2001 do: 30.01.2002)
JUDr. Darina Huttová - predsedníčka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
JUDr. Darina Huttová - predsedníčka a generálna riaditeľka - prokúra - deň vzniku funkcie 10.01.2002
Cabanova 2
Bratislava 841 02
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
Andrej Chmára - člen
Hlaváčikova 15
Bratislava 841 05
  (od: 15.01.2001 do: 18.09.2001)
Ing. Mária Kernová - člen
Saratovská 17
Bratislava 841 02
  (od: 05.10.1999 do: 10.04.2000)
Ing. Mária Kernová - člen
Saratovská 17
Bratislava 841 02
  (od: 15.01.2001 do: 18.09.2001)
Ing. Mária Kernová - podpredsedníčka
Saratovská 17
Bratislava 841 02
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Miloslav Kóňa - podpredseda
Partizánska 65
Nitra 949 01
  (od: 08.12.1998 do: 02.09.1999)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská 12
Bratislava 821 08
  (od: 11.04.2000 do: 14.01.2001)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská 154/12
Bratislava 821 08
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Pavol Krajč - člen
Ružová 513/50
Košice 040 11
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Juraj Kučera - člen
Slnečná 11
Banská Bystrica
  (od: 15.07.1998 do: 07.12.1998)
Ing. Juraj Kučera - člen
Slnečná 11
Banská Bystrica 974 01
  (od: 08.12.1998 do: 04.08.1999)
Ing. Kamil Kyselica - predseda a generálny riaditeľ
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (od: 08.12.1998 do: 04.10.1999)
Ing. Ján Labát
Gorazdova 35
Bratislava
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
Ing. Ján Labát - člen
Gorazdova 35
Bratislava
  (od: 11.03.1996 do: 18.11.1996)
Ing. Viktor Magic
Bogorodická 7
Lučenec
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
Ing. Viktor Magic - člen
Šrvrť M.R. Štefánika 7
Lučenec
  (od: 11.03.1996 do: 18.11.1996)
Ing. Pavol Mihalkovič
Hodákova 1
Bratislava
  (od: 01.08.1994 do: 10.03.1996)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava
  (od: 11.03.1996 do: 07.12.1998)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 05
  (od: 05.08.1999 do: 10.04.2000)
Ing. Miloslav Mlynár - člen
Kosatcová 6
Bratislava 841 07
  (od: 03.09.1999 do: 19.12.1999)
Ing. Pavol Ochotnický , CSc. - člen
Púpavová 692/11
Bratislava 841 04
  (od: 20.12.1999 do: 10.04.2000)
Ing. Pavol Ochotnický , CSc., - predseda
Púpavová 692/11
Bratislava 841 04
  (od: 11.04.2000 do: 14.01.2001)
Ing. Pavol Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 03
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Vladimír Počkai - člen
Magurská 2
Košice 040 01
  (od: 19.11.1996 do: 18.08.1997)
Ing. Marián Sásik, , PhD.
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Ondrej Strnád , CSc.
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
Ing. Ondrej Strnád , CSc. - člen
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 11.03.1996 do: 18.11.1996)
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
  (od: 01.08.1994 do: 10.03.1996)
Ing. Viliam Šindler - člen
Za humnami 47
Nitra
  (od: 11.03.1996 do: 18.11.1996)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava 851 01
  (od: 11.04.2000 do: 24.05.2000)
Ing. Ivan Švejna - člen
Jaselská 6
Zvolen 960 01
  (od: 11.04.2000 do: 18.09.2001)
Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc.
Bakošova 46
Bratislava 841 03
  (od: 25.05.2000 do: 14.01.2001)
František Wágner - podpredseda
249
Janova Lehota 966 24
  (od: 15.01.2001 do: 18.09.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a k funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis. V rozsahu podľa čl. XIII. bodu 2. písm. b), c), e) stanov a.s. je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí svoj podpis. S účinnosťou od 01.01.2003.
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. V rozsahu podľa čl. XXIII. bod 2. písm b) a bod 4. Stanov a.s. koná a podpisuje za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne ako prokurista spoločnosti.
  (od: 31.01.2002 do: 19.01.2003)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. V rozsahu čl. XXV ods. 2 písm. b/ koná a podpisuje za spoločnosť generálny riaditeľ.
  (od: 19.08.1997 do: 30.01.2002)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva a vo veciach vyhradených stanovami alebo uznesením predstavenstva súhlasným prejavom vôle jej predsedu - generálneho riaditeľa.
  (od: 01.03.1993 do: 18.08.1997)
Základné imanie: 
100 001 070 Sk
  (od: 21.06.2001 do: 01.09.2003)
98 764 090 Sk
  (od: 20.06.2001 do: 20.06.2001)
77 767 000 Sk
  (od: 05.10.1999 do: 19.06.2001)
21 667 000 Sk
  (od: 11.03.1996 do: 04.10.1999)
13 000 000 Sk
  (od: 01.08.1994 do: 10.03.1996)
6 000 000 Sk
  (od: 03.05.1993 do: 31.07.1994)
1 000 000 Sk
  (od: 01.03.1993 do: 02.05.1993)
Akcie: 
Počet: 78741
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 270 Sk
  (od: 21.06.2001 do: 01.09.2003)
Počet: 77767
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 270 Sk
  (od: 20.06.2001 do: 20.06.2001)
Počet: 77767
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.10.1999 do: 19.06.2001)
Počet: 21667
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1996 do: 04.10.1999)
Počet: 11050
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.03.1996 do: 23.04.1996)
Počet: 10617
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.03.1996 do: 23.04.1996)
Počet: 6630
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.08.1994 do: 10.03.1996)
Počet: 6370
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.08.1994 do: 10.03.1996)
Počet: 3060
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.05.1993 do: 31.07.1994)
Počet: 2940
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.05.1993 do: 31.07.1994)
Počet: 510
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.03.1993 do: 02.05.1993)
Počet: 490
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.03.1993 do: 02.05.1993)
Dozorná rada: 
Mgr. Zoltán Antal - člen
Majstrovská 2702/3
Komárno 945 01
  (od: 25.05.2000 do: 14.01.2001)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov 080 01
  (od: 19.08.1997 do: 26.11.1998)
Mgr. Gabriela Bártová - člen
Malodunajská 17
Bratislava 821 07
Skončenie funkcie: 28.06.2002
  (od: 15.01.2001 do: 07.08.2002)
Ing. Vladimír Beníček - člen
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava 841 05
  (od: 27.11.1998 do: 07.12.1998)
Ing. Vladimír Beníček - člen
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava 841 05
  (od: 08.12.1998 do: 02.09.1999)
Ing. Vladimír Beníček - predseda
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava 841 05
  (od: 19.08.1997 do: 26.11.1998)
Ing. Dalibor Dvorský - člen
Klariská 6
Bratislava 811 03
  (od: 03.09.1999 do: 19.12.1999)
JUDr. Daniela Gemerská - člen
Sibírska 37
Bratislava 831 02
  (od: 25.05.2000 do: 14.01.2001)
PharmDr. Dalibor Gergeľ , CSc. - člen
Šášovská 3016/6
Bratislava 851 01
  (od: 20.12.1999 do: 24.05.2000)
Ing. Pavel Hollý - člen
Rovniakova 4
Bratislava 851 02
  (od: 19.11.1996 do: 18.08.1997)
JUDr.Mgr. Denisa Jakúbeková - člen
Račianska 2
Bratislava 831 04
Skončenie funkcie: 28.06.2002
  (od: 15.01.2001 do: 07.08.2002)
Ing. Igor Jelínek - predseda
Sokolíkova 19
Bratislava
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
Ing. Igor Jelínek - predseda
Sokolíkova 19
Bratislava
  (od: 11.03.1996 do: 18.11.1996)
Ing. Miloslav Kóňa - člen
Partizánska 65
Nitra 949 01
  (od: 15.07.1998 do: 26.11.1998)
Ing. Július Kováčik - podpredseda
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
  (od: 15.01.2001 do: 19.06.2001)
Ing. Martin Kožányi - podpredseda
Hanulova 7
Bratislava 841 01
  (od: 25.05.2000 do: 14.01.2001)
Mgr. Ján Krajčík - podpredseda
Bojná 545
Bojná 956 01
Skončenie funkcie: 01.01.2003
  (od: 19.09.2001 do: 19.01.2003)
Ing. Kamil Kyselica - člen
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (od: 19.08.1997 do: 26.11.1998)
Ing. Kamil Kyselica - predseda
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (od: 19.11.1996 do: 18.08.1997)
Ing. Kamil Kyselica - predseda
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (od: 27.11.1998 do: 07.12.1998)
Ing. Ivan Majerčák - člen
Prešovská 30
Bratislava 821 08
  (od: 19.11.1996 do: 26.11.1998)
Ing. Ivan Majerčák - predseda
Prešovská 30
Bratislava 821 08
  (od: 08.12.1998 do: 02.09.1999)
RNDr. Jozef Majerčák - člen
Mukačevská 11
Prešov
  (od: 11.03.1996 do: 18.11.1996)
RNDr. Jozef Majerčák - podpredseda
Mukačevská 11
Prešov
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
Ing. Peter Nedbal
M.Uhra 32
Trenčín
  (od: 01.03.1993 do: 10.03.1996)
Ing. Peter Nedbal - podpredseda
Piaristická 30
Trenčín
  (od: 11.03.1996 do: 18.11.1996)
Ing. Daniel Nedeliak - člen
Sadmelijská 7464/1
Bratislava 831 06
  (od: 20.12.1999 do: 24.05.2000)
Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda
Sadmelijská 7464/1
Bratislava 831 06
  (od: 03.09.1999 do: 19.12.1999)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
  (od: 20.06.2001 do: 18.09.2001)
Ing. Pavol Ondriš - podpredseda
Segnáre 78
Bratislava 841 03
  (od: 20.06.2001 do: 18.09.2001)
Ing. Milan Smolár - podpredseda
Českoslov. Armády 241/12
Kremnica 967 01
  (od: 20.12.1999 do: 24.05.2000)
Mgr. Peter Stanček - predseda
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 25.05.2000 do: 14.01.2001)
Mgr. Peter Stanček - predseda
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 15.01.2001 do: 19.06.2001)
Ing. Ivan Šátek - člen
Rybárska brána 9
Bratislava 811 01
  (od: 19.08.1997 do: 26.11.1998)
Ing. Ivan Šátek - člen
Rybárska brána 9
Bratislava 811 01
  (od: 08.12.1998 do: 02.09.1999)
Ing. Ivan Šátek - podpredseda
Rybárska brána 9
Bratislava 811 01
  (od: 27.11.1998 do: 07.12.1998)
Ing. Bystrík Žák - predseda
Legionárska 39
Trenčín 911 01
  (od: 03.09.1999 do: 24.05.2000)
Mgr. Peter Stanček - predseda
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 19.09.2001 do: 01.09.2003)
Ing. Elena Osuská - člen
Matejkova 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.06.2002
  (od: 08.08.2002 do: 01.09.2003)
Mgr. Ján Krajčík - člen
545
Bojná 956 01
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 947/2003, Nz 71408/2003 zo dňa 18.8.2003, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou RM - S Market, o.c.p., a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 2586/B. Na spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s. prešli všetky práva, záväzky a pohľadávky, a to známe i neznáme, celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom podľa § 33 ods. 2 Zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 19.8.2003 pod č. 600/232/103476/03. V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť RM - Systém Slovakia, a.s., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 31 343 384, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 513/B.
  (od: 02.09.2003)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.1.1993 podľa ustanovení § 162, §163, §172 Zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 01.03.1993 do: 01.09.2003)
Notárska zápisnica zo dňa 6.4.1993 N 52/93, Nz 51/93.
  (od: 03.05.1993 do: 01.09.2003)
Notárska zápisnica zo dňa 10.12.1993 pod číslom N 212/93, Nz 211/93, notárska zápisnica zo dňa 30.5.1994 pod číslom N 70/94, Nz 67/94. Valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1993 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Ďalšiu zmenu stanov spoločnosti schválilo valné zhromaždenie konané dňa 30.5.1994. Priebeh valných zhromaždení bol osvedčený uvedenými notárskymi zápisnicami.
  (od: 01.08.1994 do: 01.09.2003)
Notárska zápisnica N 89/95, Nz 87/95 zo dna 25.5.1995 z valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom bol prijatý dodatok k stanovám spoločnosti.
  (od: 11.09.1995 do: 01.09.2003)
Notárska zápisnica zo dňa 29.11.1995 N 191/95 Nz 190/95.Notárska zápisnica zo dňa 19.1.1996 N 8/96, Nz 8/96, ktorej súčasťou sú aj nové stanovy spoločnosti. Priebeh valných zhromaždení bol osvedčený uvedenými notárskymi zápisnicami.
  (od: 11.03.1996 do: 01.09.2003)
Zápisnica z náhradného mimoriadneho zhromaždenia konaného dňa 21.3.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 53/96, Nz 53/96 spísaná dňa 21.3.1996 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov - nové stanovy.
  (od: 24.04.1996 do: 01.09.2003)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia dňa 7.11.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 185/96, Nz 185/96 napísanej notárom JUDr. Bauerom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.11.1996 do: 01.09.2003)
Dodatok k stanovám v časti sídlo spoločnosti, schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.1.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 23/97, Nz 23/97.
  (od: 28.01.1997 do: 01.09.2003)
Notárska zápisnica N 286/97, Nz 283/97 zo dňa 30.5.1997 a stanovy spoločnosti. zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.6.1997.
  (od: 19.08.1997 do: 01.09.2003)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 608/97, Nz 607/97 zo dňa 26.11. 1997. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 5.12.1997. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 2.6.1998.
  (od: 15.07.1998 do: 01.09.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 9.7.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 444/98, Nz 443/98 napísanej dňa 9.7.1998 notárom JUDr.Šikutovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady 21.7.1998.
  (od: 27.11.1998 do: 01.09.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania DR RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania DR RM-Systému Slovakia, a.s. konaného dňa 6.11.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 2.11.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 9.11.1998.
  (od: 08.12.1998 do: 01.09.2003)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 2.3.1999.
  (od: 05.08.1999 do: 01.09.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.7.1999 na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. Zápisnica z Dozornej rady konanej dňa 4.8.1999 na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 03.09.1999 do: 01.09.2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.9.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. Nz 318/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Potančokovou - bola schválená zmena stanov v úplnom znení. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 14.9.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.9.1999. Zápisnica zo spoločného rokovania predstavenstva a dozornej rady spoločnosti zo dňa 22.9.1999.
  (od: 05.10.1999 do: 01.09.2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/99, Nz 528/99
  (od: 26.10.1999 do: 01.09.2003)
STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 652/99, Nz 651/99 zo dňa 10.12.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.11.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.12.1999.
  (od: 20.12.1999 do: 01.09.2003)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.1.2000, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 1.2.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 22.2.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.3.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.3.2000.
  (od: 11.04.2000 do: 01.09.2003)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia a.s. Bratislava zo dňa 6.4.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 7.4.2000
  (od: 25.05.2000 do: 01.09.2003)
Nové stanovy akciovej spoločnosti RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava schválené mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.12.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 620/00, Nz 619/00 zo dňa 15.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 18.10.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 21.12.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 24.10.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.01.2001.
  (od: 15.01.2001 do: 01.09.2003)
Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené riadnym valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 264/2001, Nz 261/2001 zo dňa 29.5.2001. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.6.2001. Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 301/2001, Nz 298/2001 zo dňa 18.6.2001.
  (od: 20.06.2001 do: 01.09.2003)
Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 305/2001, Nz 302/2001 zo dňa 19.6.2001.
  (od: 21.06.2001 do: 01.09.2003)
Dodatok č.1 k stanovám akciovej spoločnosti zo dňa 19.6.2001,schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.8.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 390/2001, Nz 387/2001 zo dňa 20.8.2001. Notárska zápisnica N 391/2001, Nz 388/2001 zo dňa 20.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2001.. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.2001.
  (od: 19.09.2001 do: 01.09.2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh Číslo: UFT-004/2001/BCP zo dňa 21.12.2001, právoplatné a vykonateľné dňom 10.01.2002, o vydaní povolenia na vznik burzy cenných papierov s obchodným menom Slovenská burza cenných papierov, a.s. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčené do notárskej zápisnice č. N 391/2001, Nz 388/2001 dňa 20.8.2001, ktorým sa mení predmet činnosti a predchádzajúce obchodné meno RM-Systém Slovakia a.s. Bratislava.
  (od: 31.01.2002 do: 01.09.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Deň zániku funkcie členov dozornej rady JUDr. Mgr. Denisy Jakúbekovej a Mgr. Gabriely Bártovej: 28.6.2002.
  (od: 08.08.2002 do: 01.09.2003)
Notárska zápisnica N 706/2002, Nz 681/2002 zo dňa 12.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené: termín vrátenia povolenia na vznik burzy cenných papierov vydaného Úradom pre finančný trh pod č.UFT - 004/2001/BCP dňa 21.12.2001 pre spoločnosť Slovenská burza cenných papierov, a.s. Úradu pre finančný trh v deň 31.12.2002, - zmena obchodného mena spoločnosti na RM - Systém Slovakia, a.s., zmena predmetu činnosti -podnikania, - personálne zmeny v štatutárnom orgáne - predstavenstve, - zmena stanov a.s. prijatím nových stanov a.s. S účinosťou k 01.01.2003 sa vymazuje obchodné meno Slovenská burza cenných papierov, a.s. S účinosťou od 01.01.2003 sa zapisuje obchodné meno RM - Systém Slovakia, a.s. Zánik funkcie členov predstavenstva: JUDr. Darina Huttová k 01.01.2003, Ing. Mária Kernová k 01.01.2003, Ing. Pavel Hladký k 01.01.2003, Ing. Igor Hornák, CSc. k 01.01.2003, Ing. Michal Horváth, CSc. k 10.10.2002, Ing. Július Kováčik k 01.01.2003, Ing. Pavol Krajč k 01.01.2003, Ing. Pavol Ondriš k 01.01.2003, Ing. Marián Sásik, PhD. k 01.01.2003.
  (od: 20.01.2003 do: 01.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  29.09.2023
Dátum výpisu:  03.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)