Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  435/B

Obchodné meno: 
HYDROSTAV a.s. v likvidácii
  (od: 20.09.2017)
Sídlo: 
Miletičova 21
Bratislava 824 87
  (od: 23.03.1999)
IČO: 
31 323 103
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet činnosti: 
stavebníctvo (vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok, výroba stavebných prvkov z betónu, spracovanie prírodného kameňa, výroba betónu a výroba malty)
  (od: 01.04.1993)
murárstvo
  (od: 01.04.1993)
stolárstvo
  (od: 01.04.1993)
obkladačské práce
  (od: 01.04.1993)
pokrývačské práce
  (od: 01.04.1993)
klampiarstvo
  (od: 01.04.1993)
vodoinštalatérstvo
  (od: 01.04.1993)
podlahárstvo
  (od: 01.04.1993)
vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
  (od: 01.04.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 01.04.1993)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (od: 01.04.1993)
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 01.04.1993)
kalkulačné činnosti a rozpočtovanie
  (od: 01.04.1993)
inžinierska činnosť v stavebníctve a strojárenstve
  (od: 01.04.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení (zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie)
  (od: 01.04.1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
  (od: 01.04.1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.04.1993)
revízie elektrických zariadení
  (od: 01.04.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.04.1993)
opravy, montáž, revízie vyhradených plynových zariadení a plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 01.04.1993)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 01.04.1993)
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok prevádzkovej spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 01.04.1993)
predaj, údržba a opravy motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 01.04.1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 01.04.1993)
prenájom stavebných zariadení a strojov s obsluhou
  (od: 01.04.1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 01.04.1993)
prenájom nebytových priestorov, vrátane bytového hospodárstva
  (od: 01.04.1993)
cestná nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná
  (od: 01.04.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.04.1993)
ubytovacie služby s možnosťou stravovania
  (od: 01.04.1993)
ubytovacie služby
  (od: 01.04.1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 01.04.1993)
stravovanie závodné a iné účelové, vrátane výroby hotových jedál a polotovarov
  (od: 01.04.1993)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (od: 01.04.1993)
iné maloobchody so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.04.1993)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 01.04.1993)
príprava a realizácia vzdelávacích podujatí - semináre, školenia, jazykové kurzy
  (od: 01.04.1993)
školenie zváračov - zváračská škola
  (od: 01.04.1993)
defektoskopia - röntgenová kontrola zvarov
  (od: 07.04.1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 07.04.1993)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 15.05.1995)
vedenie účtovníctva
  (od: 15.05.1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.05.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov
  (od: 21.06.1996)
prevádzka športových areálov - tenisové kurty
  (od: 23.10.1996)
prevádzkovanie zmenárne
  (od: 20.01.1997)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť
  (od: 03.10.1997)
reprografické práce
  (od: 03.10.1997)
prevádzkovanie parkoviska s poskytovaním doplnkových služieb, resp. pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než prevádzkovateľovi
  (od: 03.10.1997)
revízia elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov, rozvádzačov v objektoch triedy "B". Montáž elektrického zariadenia protikoróznej ochrany
  (od: 03.10.1997)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (od: 03.10.1997)
masérske služby
  (od: 03.10.1997)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom, s poskytovaním doplnkových služieb - správa nehnuteľností na základe kontraktu alebo honoráru
  (od: 17.07.1998)
ekonomické a organizačné služby
  (od: 17.07.1998)
zámočnícke a zváračské práce
  (od: 17.07.1998)
renovačná činnosť
  (od: 17.07.1998)
montáž a oprava zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 17.07.1998)
vlastná ochrana
  (od: 17.07.1998)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 17.07.1998)
elektroinštalácie
  (od: 17.07.1998)
prevádzkovanie bufetov
  (od: 17.07.1998)
tesárstvo
  (od: 17.07.1998)
sklenárske práce a lakovanie
  (od: 17.07.1998)
montáž kovových konštrukcií
  (od: 17.07.1998)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (od: 17.07.1998)
prevádzkovanie lyžiarskeho areálu - vlek
  (od: 17.07.1998)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty /zámočníctvo/
  (od: 23.03.1999)
obchodné činnosti /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti/
  (od: 23.03.1999)
prevádzkovanie dráhy - vlečky
  (od: 08.07.1999)
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí
  (od: 29.11.1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania
  (od: 29.11.1999)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3
  (od: 29.11.1999)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-práce na zabezpečovanie stability podzemných priestorov /podzemné sanačné práce/
  (od: 29.11.1999)
prenájom /požičiavanie/ debnenia a lešenia
  (od: 29.03.2000)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 29.03.2000)
defektoskopická kontrola zvarov a materiálov
  (od: 29.03.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.11.1999)
Ladislav Cserge - člen
A.Hlinku 58/81
Piešťany
  (od: 20.12.2001)
Milan Galo - predseda
Dudvažska 19
Piešťany
  (od: 20.12.2001)
Milan Konček - člen
A.Hlinku 39/23
Piešťany
  (od: 20.12.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opravnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.11.1999)
Odštepný závod: 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Strojno-technologický /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Strojno-technologický/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Šujan, riaditeľ
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Šaľa /požívaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Šaľa/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
P.Pazmáňa 3
Šaľa
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Ján Žákovic, riaditeľ
Nám. SNP 5
Piešťany
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Vlčie hrdlo / používaná skratka : HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Vlčie hrdlo/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
111
Horné Orešany
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany / používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Piešťany/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
sídlisko Adama Trajana 4648/2
Piešťany
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Karol Bohunický, riaditeľ
Estónska 49
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Služieb /používaná skratka: HYDROSTAV a.s OZ Služieb/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Martin Durdík, riaditeľ
Šaštínska 9
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
 
 
Základné imanie: 
981 764 000 Sk
  (od: 30.04.1992)
Akcie: 
Počet: 981764
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.11.1999)
Dozorná rada: 
Alexander Hulman - predseda
Lužany 000 30
  (od: 20.12.2001)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 20.12.2001)
Anton Berec - člen
Novomeského 4
Šaľa
  (od: 20.12.2001)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 17.8.2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.07.2017, č. k. 37CbR/45/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2017 bola obchodná spoločnosť HYDROSTAV a.s. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (od: 20.09.2017)
 Likvidátor:
Mgr. Boris Kotleba
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 15.12.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nakl. Obchodného zákonníka.
  (od: 20.09.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z u j e s a : Odštepný závod pre špeciálne zakladanie stavieb zrušuje sa rozhudnutím zakladateľa ku dňu 31.12.1993. Starý spis: Sa 856.
  (od: 20.12.1993)
Notárska zápisnica zo dňa 14.1.1994 č. N 12/94, Nz 12/94. Zápisnica z volieb členov Dozornej rady a.s. Hydrostav z 15.6.1994. Notárska zápisnica zo dňa 15.4.1994 č. Nz 156/94.
  (od: 26.10.1994)
Notárska zápisnica č. Nz 583/94 zo dňa 1.12.1994, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 21.03.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 1.12.1994.
  (od: 15.05.1995)
Notárska zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1995 č. N 170/95. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.6.1995.
  (od: 21.06.1996)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.7.1995.
  (od: 25.07.1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.7.1995. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.8.1995.
  (od: 22.08.1996)
Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice N 25/96, Nz 24/96 zo dňa 9.5.1996, na ktorom bola scválená zmena stanov. Zápisnica z 37. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.5.1996.
  (od: 23.10.1996)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 4/96 o zrušení OZ Trenčín. Zápisnica z 39. zasadnutia predstavenstva a.s. konaného dňa 2.7.1996. Hydrostav a.s. odštepný závod Trenčín zrušený ku dňu 31.7.1996.
  (od: 20.01.1997)
Notárska zápisnica N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 18.12.1996 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo 43. zasadnuti apredstavenstva konaného dňa 16.12.1996. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.12.1996. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.12.1996. Hydrostav a.s. odštepný závod inžiniersko-realizačný č. 1 Bratislava zrušený ku dňu 31.12.1996.
  (od: 10.02.1997)
Notárska zápisnica N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 18.12.1996, zápisnica z mimoriadného zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.12.1996.
  (od: 03.10.1997)
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 219/98 napísanej dňa 27.5.1998 notárom JUDr. Kováčom v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnice z 54a 53 zasadnutia predstavenstva.
  (od: 17.07.1998)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.10.1998 o zrušení odštepného závodu HYDROSTAV a.s. odštepný závod Podunajské Biskupice.
  (od: 23.03.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 172/99. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 251/99, Nz 247/99.
  (od: 29.11.1999)
Notárska zápisnica Nz 128/00 spísaná dňa 26.5.2000 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VI bod 1, IX bod 6, čl. X bod 5 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.6.2000.
  (od: 30.06.2000)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.7.2000.
  (od: 11.10.2000)
Na zasadnutí predstavenstva zo dňa 9.10.2000 schválená zmena obchodného mena a sídla odštepného závodu, pôvodné: HYDROSTAV a.s. odštepný závod Mochovce so sídlom v Mochovciach, nové HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany so sídlom Adama Trajana č. 4648/2, 921 01 Piešťany.
  (od: 27.11.2000)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predtavenstva konaného dňa 4.12.2000 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.2.2001. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.3.2001
  (od: 10.04.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice Nz 151/01 napísanej dňa 26.5.2001 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov a zvolený člen predstavenstva.
  (od: 12.06.2001)
Notárska zápisnica Nz 599/01 zo dňa 18.12.2001 z mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2001, zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva.
  (od: 20.12.2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 260/01 zo dňa 30. 7. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 7. 2002 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu HYDROSTAV a. s., Miletičova 21, Bratislava, IČO 31 323 103. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, Piešťany. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre predaj majetku úpadcu sa ustanovuje Ing. Jozef Evinic, Vysoká 1933/10, Nové Mesto nad Váhom. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu a predaj pohľadávok úpadcu bol ustanovený Ing. Anton Ivanovič, Hlavná 80, Zavar.
  (od: 05.08.2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K 260/2001 - 4190 zo dňa 18.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2016, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu: HYDROSTAV a.s., Miletičova 21, 824 87 Bratislava, IČO: 31 323 103. Súd zbavil JUDr. Jozefa Bolješika, Radlinského 50, Piešťany, funkcie správcu konkurznej podstaty. Súd zbavil Ing. Jozefa Evinica, Vysoká 1933/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, funkcie osobitného správcu pre správu majetku. Súd zbavil Ing. Antona Ivanoviča, Hlavná 80, 919 26 Zavar, funkcie osobitného správcu pre správu a predaj pohľadávok.
  (od: 15.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.06.2021
Dátum výpisu:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)