Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  435/B

Obchodné meno: 
HYDROSTAV a.s. v likvidácii
  (od: 20.09.2017)
HYDROSTAV a.s.
  (od: 30.04.1992 do: 19.09.2017)
Sídlo: 
Miletičova 21
Bratislava 824 87
  (od: 23.03.1999)
Miletičova 21
Bratislava 820 06
  (od: 30.04.1992 do: 22.03.1999)
IČO: 
31 323 103
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet činnosti: 
stavebníctvo (vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok, výroba stavebných prvkov z betónu, spracovanie prírodného kameňa, výroba betónu a výroba malty)
  (od: 01.04.1993)
murárstvo
  (od: 01.04.1993)
stolárstvo
  (od: 01.04.1993)
obkladačské práce
  (od: 01.04.1993)
pokrývačské práce
  (od: 01.04.1993)
klampiarstvo
  (od: 01.04.1993)
vodoinštalatérstvo
  (od: 01.04.1993)
podlahárstvo
  (od: 01.04.1993)
vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
  (od: 01.04.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 01.04.1993)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (od: 01.04.1993)
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 01.04.1993)
kalkulačné činnosti a rozpočtovanie
  (od: 01.04.1993)
inžinierska činnosť v stavebníctve a strojárenstve
  (od: 01.04.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení (zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie)
  (od: 01.04.1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
  (od: 01.04.1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.04.1993)
revízie elektrických zariadení
  (od: 01.04.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.04.1993)
opravy, montáž, revízie vyhradených plynových zariadení a plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 01.04.1993)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 01.04.1993)
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok prevádzkovej spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 01.04.1993)
predaj, údržba a opravy motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 01.04.1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 01.04.1993)
prenájom stavebných zariadení a strojov s obsluhou
  (od: 01.04.1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 01.04.1993)
prenájom nebytových priestorov, vrátane bytového hospodárstva
  (od: 01.04.1993)
cestná nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná
  (od: 01.04.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.04.1993)
ubytovacie služby s možnosťou stravovania
  (od: 01.04.1993)
ubytovacie služby
  (od: 01.04.1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 01.04.1993)
stravovanie závodné a iné účelové, vrátane výroby hotových jedál a polotovarov
  (od: 01.04.1993)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (od: 01.04.1993)
iné maloobchody so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.04.1993)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 01.04.1993)
príprava a realizácia vzdelávacích podujatí - semináre, školenia, jazykové kurzy
  (od: 01.04.1993)
školenie zváračov - zváračská škola
  (od: 01.04.1993)
defektoskopia - röntgenová kontrola zvarov
  (od: 07.04.1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 07.04.1993)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 15.05.1995)
vedenie účtovníctva
  (od: 15.05.1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.05.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov
  (od: 21.06.1996)
prevádzka športových areálov - tenisové kurty
  (od: 23.10.1996)
prevádzkovanie zmenárne
  (od: 20.01.1997)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť
  (od: 03.10.1997)
reprografické práce
  (od: 03.10.1997)
prevádzkovanie parkoviska s poskytovaním doplnkových služieb, resp. pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než prevádzkovateľovi
  (od: 03.10.1997)
revízia elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov, rozvádzačov v objektoch triedy "B". Montáž elektrického zariadenia protikoróznej ochrany
  (od: 03.10.1997)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (od: 03.10.1997)
masérske služby
  (od: 03.10.1997)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom, s poskytovaním doplnkových služieb - správa nehnuteľností na základe kontraktu alebo honoráru
  (od: 17.07.1998)
ekonomické a organizačné služby
  (od: 17.07.1998)
zámočnícke a zváračské práce
  (od: 17.07.1998)
renovačná činnosť
  (od: 17.07.1998)
montáž a oprava zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 17.07.1998)
vlastná ochrana
  (od: 17.07.1998)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 17.07.1998)
elektroinštalácie
  (od: 17.07.1998)
prevádzkovanie bufetov
  (od: 17.07.1998)
tesárstvo
  (od: 17.07.1998)
sklenárske práce a lakovanie
  (od: 17.07.1998)
montáž kovových konštrukcií
  (od: 17.07.1998)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (od: 17.07.1998)
prevádzkovanie lyžiarskeho areálu - vlek
  (od: 17.07.1998)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty /zámočníctvo/
  (od: 23.03.1999)
obchodné činnosti /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti/
  (od: 23.03.1999)
prevádzkovanie dráhy - vlečky
  (od: 08.07.1999)
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí
  (od: 29.11.1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania
  (od: 29.11.1999)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3
  (od: 29.11.1999)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-práce na zabezpečovanie stability podzemných priestorov /podzemné sanačné práce/
  (od: 29.11.1999)
prenájom /požičiavanie/ debnenia a lešenia
  (od: 29.03.2000)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 29.03.2000)
defektoskopická kontrola zvarov a materiálov
  (od: 29.03.2000)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná
  (od: 01.04.1993 do: 06.04.1993)
dosávky stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch inžinierského, vodného a priemyslového staviteľstva vrátane ekologických investícií
  (od: 30.04.1992 do: 31.03.1993)
ďalšie výrobné a nevýrobné činnostisúvisiace so základným predmetom činnosti
  (od: 30.04.1992 do: 31.03.1993)
obchodná činnosť - distribúcia, predaj závodného časopisu Úder
  (od: 30.04.1992 do: 31.03.1993)
výroba tehliarských výrobkov
  (od: 30.04.1992 do: 31.03.1993)
poskytovanie služieb verejnej cestnej dopravy
  (od: 30.04.1992 do: 31.03.1993)
defektoskopia - rintgenova kontrola zvarov
  (od: 01.04.1993 do: 06.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.11.1999)
predstavenstvo
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
predstavenstvo
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 09.02.1997)
Ladislav Cserge - člen
A.Hlinku 58/81
Piešťany
  (od: 20.12.2001)
Milan Galo - predseda
Dudvažska 19
Piešťany
  (od: 20.12.2001)
Milan Konček - člen
A.Hlinku 39/23
Piešťany
  (od: 20.12.2001)
Ing. Peter Bahula - člen
Janáčkova 55
Trnava
  (od: 10.02.1997 do: 28.11.1999)
Ing. Peter Bahula - člen
Janáčková 55
Trnava
  (od: 21.06.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Ivan Čarnogurský - predseda
Pod Zekáčom 41
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 20.06.1996)
Ing. Ján Gajdoš - podpredseda
Vážska 49
Piešťany
  (od: 30.04.1992 do: 20.06.1996)
Ing. František Géc - člen
Beethovenona 4
Trnava
  (od: 10.04.2001 do: 19.12.2001)
Ing. František Géc - podpredseda
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 21.06.1996 do: 09.02.1997)
Ing. František Géc - podpredseda
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 10.02.1997 do: 29.06.2000)
Ing. František Géc - predseda
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 30.06.2000 do: 09.04.2001)
Ing. Ján Gejdoš - člen
Vážska 49
Piešťany
  (od: 25.07.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Ján Gejdoš - podpredseda
Vážska 49
Piešťany
  (od: 21.06.1996 do: 24.07.1996)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska 54
Bratislava
  (od: 10.04.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 47
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 29.06.2000)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 47
Bratislava
  (od: 30.06.2000 do: 09.04.2001)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovska 6
Bratislava
  (od: 10.04.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 21.06.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 30.06.2000 do: 09.04.2001)
Ing. Milan Jaňovka - podpredseda
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 17.07.1998 do: 29.06.2000)
Ing. Stanislav Klikáč - člen
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 30.06.2000 do: 09.04.2001)
Ing. Stanislav Klikáč - člen
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 10.04.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Stanislav Klikáč - pred. predstavenstva a gen. riad.
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda
nezvalova 25
Bratislava
  (od: 21.06.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda predstavenstva
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 29.11.1999 do: 29.06.2000)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 29.11.1999 do: 29.06.2000)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 30.06.2000 do: 09.04.2001)
Ing. Jozef Lukačka - predseda
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 10.04.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Ľubor Salíni - člen
Brečtanova 17
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 20.06.1996)
Ing. Roman Trudman - člen
Turčianska 1164/46
Bratislava
  (od: 12.06.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Samuel Turzák - člen
I. Stodolu 4267
Piešťany
  (od: 30.04.1992 do: 20.06.1996)
Prof. Ing. Karol Urbánek , CSc. - člen
Plzeňská 1
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 20.06.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opravnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.11.1999)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opravnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Generálny riaditeľ je oprávnený podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opravnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokuristi konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis o dodatok označujúci prokúru.
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prajavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.1992 do: 09.02.1997)
Prokúra: 
Ing. František Géc
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
Ing. Milan Jaňovka
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
Odštepný závod: 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Strojno-technologický /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Strojno-technologický/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Šujan, riaditeľ
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Šaľa /požívaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Šaľa/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
P.Pazmáňa 3
Šaľa
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Ján Žákovic, riaditeľ
Nám. SNP 5
Piešťany
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Vlčie hrdlo / používaná skratka : HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Vlčie hrdlo/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
111
Horné Orešany
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany / používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Piešťany/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
sídlisko Adama Trajana 4648/2
Piešťany
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Karol Bohunický, riaditeľ
Estónska 49
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Služieb /používaná skratka: HYDROSTAV a.s OZ Služieb/
  (od: 10.04.2001)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Martin Durdík, riaditeľ
Šaštínska 9
Bratislava
  (od: 10.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Šaľa /používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Šaľa/
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Sídlo: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Michal Pristač, riaditeľ
Svätého Štefana 20
Piešťany
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Vlčie hrdlo používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Vlčie hrdlo
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Roman Trudman, riaditeľ
Turčianska 46
Bratislava
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Komárno /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Komárno/
  (od: 11.10.2000 do: 09.04.2001)
Sídlo: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (od: 11.10.2000 do: 09.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Michal Dančo
Hálova 1075/15
Bratislava
  (od: 11.10.2000 do: 09.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Piešťany/
  (od: 27.11.2000 do: 09.04.2001)
Sídlo: 
Adama Trajana 4648/2
Piešťany 921 01
  (od: 27.11.2000 do: 09.04.2001)
Vedúci: 
Ernest Kúžel
Hospodárska 26
Trnava
  (od: 27.11.2000 do: 09.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod dopravný Trenčianske Bohuslavice / používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ dopravný Trenčianske Bohuslavice/
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Juraj Spišák, riaditeľ
Dičova 32
Piešťany
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Trenčianske Bohuslavice /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Trenčianske Bohuslavice/
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Vedúci: 
Ing. Ernest Jančina, riaditeľ
Vážska 33
Piešťany
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Mochovce /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Mochovce/
  (od: 29.11.1999 do: 26.11.2000)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 29.11.1999 do: 26.11.2000)
Vedúci: 
Ernest Kúžel, riaditeľ
Hospodárska 26
Trnava
  (od: 29.11.1999 do: 26.11.2000)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Komárno /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Komárno/
  (od: 29.11.1999 do: 10.10.2000)
Sídlo: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (od: 29.11.1999 do: 10.10.2000)
Vedúci: 
Ing. Milan Grožaj, riaditeľ
Estónska 47
Bratislava
  (od: 29.11.1999 do: 10.10.2000)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod dopravný Trenčianske Bohuslavice / používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ dopravný Trenčianske Bohuslavice/
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Vlčie hrdlo / používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Vlčie hrdlo/
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Komárno /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Komárno/
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Sídlo: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Trenčianske Bohuslavice /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Trenčianske Bohuslavice/
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Vedúci: 
Ing. Ernest Jančina
Vážska 33
Piešťany
  (od: 20.01.1997 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Mochovce /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Mochovce/
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Šaľa /používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Šaľa/
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
Sídlo: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (od: 17.07.1998 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Podunajské Biskupice /používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Podunajské Biskupice/
  (od: 17.07.1998 do: 22.03.1999)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 17.07.1998 do: 22.03.1999)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Mochovce
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 10.02.1997 do: 16.07.1998)
Vedúci: 
Ernest Kúžel
Hospodárska 26
Trnava
  (od: 10.02.1997 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Šaľa
  (od: 03.10.1997 do: 16.07.1998)
Sídlo: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (od: 03.10.1997 do: 16.07.1998)
Vedúci: 
Ing. Michal Pristač
Svätého Štefana 20
Piešťany
  (od: 03.10.1997 do: 28.11.1999)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Podunajské Biskupice
  (od: 26.01.1998 do: 16.07.1998)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 26.01.1998 do: 16.07.1998)
Vedúci: 
Ing. Dušan Mlynárik
Vážska 57
Piešťany
  (od: 26.01.1998 do: 22.03.1999)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod dopravný Trenčianske Bohuslavice
  (od: 26.10.1994 do: 16.07.1998)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 26.10.1994 do: 16.07.1998)
Vedúci: 
Ing. Juraj Spišák
Dičova 32
Piešťany
  (od: 26.10.1994 do: 28.11.1999)
Predmet činnosti: 
vnútroštátna nákladná doprava
  (od: 26.10.1994)
medzinárodná nákladná doprava
  (od: 26.10.1994)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 26.10.1994)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 26.10.1994)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Vlčie Hrdlo
  (od: 21.06.1996 do: 16.07.1998)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (od: 21.06.1996 do: 16.07.1998)
Vedúci: 
Ing. Jozef Lukačka
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 21.06.1996 do: 28.11.1999)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 22.08.1996)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 22.08.1996)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 22.08.1996)
výroba betónu a výroba malty
  (od: 22.08.1996)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výrova nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 22.08.1996)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov tlakových nádob
  (od: 22.08.1996)
revízie elektrických zariadení
  (od: 22.08.1996)
opravy, montáž, rebízie vyhradených plynových zariadení a plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 22.08.1996)
výroba, montáže, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok, prevádzkovanie spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 22.08.1996)
predaj, údržba, a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (od: 22.08.1996)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 22.08.1996)
defektoskópia - röntgenová kontrola zvarov
  (od: 22.08.1996)
ubytovacie služby s možnosťou stravovania
  (od: 22.08.1996)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 22.08.1996)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 22.08.1996)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
  (od: 22.08.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 22.08.1996)
stolárstvo
  (od: 22.08.1996)
tesárstvo
  (od: 22.08.1996)
sklenárske práce
  (od: 22.08.1996)
lakovanie
  (od: 22.08.1996)
vodoinštalatérstvo
  (od: 22.08.1996)
výroba, inštalácie a opravy ústredného kúrenia
  (od: 22.08.1996)
montáž kovových konštrukcií
  (od: 22.08.1996)
klampiarstvo
  (od: 22.08.1996)
tepelná a hluková izolácia
  (od: 22.08.1996)
pokrývačské práce
  (od: 22.08.1996)
kladenie podlahovín
  (od: 22.08.1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 22.08.1996)
elektroinštalatérstvo
  (od: 22.08.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 20.01.1997)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (od: 20.01.1997)
prevádzka športových areálov - tenisové kurty
  (od: 20.01.1997)
revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov, rozvádzačov v objektoch triedy "B". Montáž elektrických zariadení protikoróznej ochrany a vyhodnocovanie elektrického zariadenia protikoróznej ochrany
  (od: 03.10.1997)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Komárno
  (od: 22.08.1996 do: 16.07.1998)
Sídlo: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (od: 22.08.1996 do: 16.07.1998)
Vedúci: 
Ing. Milan Grožaj
Estónska 47
Bratislava
  (od: 22.08.1996 do: 28.11.1999)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 23.10.1996)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 23.10.1996)
iné ubytovacie služby
  (od: 23.10.1996)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 23.10.1996)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 23.10.1996)
ubytovacie služby z možnosťou stravovania
  (od: 23.10.1996)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (od: 20.01.1997 do: 16.07.1998)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 20.01.1997 do: 16.07.1998)
Predmet činnosti: 
lakovanie
  (od: 20.01.1997)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Podunajské Biskupice
  (od: 10.02.1997 do: 25.01.1998)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 25.01.1998)
Vedúci: 
Ing. Karel Vosyka
Kupeckého 4
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 25.01.1998)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Šaľa
  (od: 06.04.1993 do: 02.10.1997)
Sídlo: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (od: 22.08.1996 do: 02.10.1997)
Pázmáňa 3
Šaľa
  (od: 06.04.1993 do: 21.08.1996)
Vedúci: 
Ing. Jaromír Veverka
Mostova 11
Šaľa
  (od: 06.04.1993 do: 02.10.1997)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 06.04.1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 06.04.1993)
výroba betónu a výroba malty
  (od: 06.04.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov, okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 06.04.1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (od: 06.04.1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 06.04.1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 17.12.1993)
údržba a oprava stavebných strojov
  (od: 17.12.1993)
montáž ocelových konštrukcií
  (od: 19.12.1993)
stolárstvo
  (od: 22.08.1996)
tesárstvo
  (od: 22.08.1996)
klampiarstvo
  (od: 22.08.1996)
tepelná a hluková izolácia
  (od: 22.08.1996)
kladenie podlahovín
  (od: 22.08.1996)
pokrývačské práce
  (od: 22.08.1996)
sklenárske práce, lakovanie
  (od: 22.08.1996)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (od: 22.08.1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 22.08.1996)
revízie elektrických zariadení
  (od: 22.08.1996)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 22.08.1996)
elektroinštalatérstvo
  (od: 22.08.1996)
vodoinštalatérstvo
  (od: 22.08.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 22.08.1996)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Podunajské Biskupice
  (od: 06.04.1993 do: 09.02.1997)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 06.04.1993 do: 09.02.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Škripeň
Švabinského 14
Bratislava
  (od: 06.04.1993 do: 09.02.1997)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 06.04.1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 06.04.1993)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 06.04.1993)
výroba betónu
  (od: 06.04.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993)
revízie elektrických zariadení na 1 000 V
  (od: 06.04.1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
  (od: 06.04.1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 06.04.1993)
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revizných skúšok prevádzkovania a spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 06.04.1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 06.04.1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovanie vozidiel
  (od: 06.04.1993)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (od: 06.04.1993)
prenájom nebytových priestorov so službami
  (od: 06.02.1997)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Mochovce
  (od: 06.04.1993 do: 09.02.1997)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 06.04.1993 do: 09.02.1997)
Vedúci: 
Ing. Ján Gejdoš
Vážska 49
Piešťany
  (od: 06.04.1993 do: 09.02.1997)
Predmet činnosti: 
zámočníctvo
  (od: 06.04.1993)
kovoobraábanie
  (od: 06.04.1993)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 06.04.1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 06.04.1993)
kliamparstvo
  (od: 06.04.1993)
stolárstvo
  (od: 06.04.1993)
murárstvo
  (od: 06.04.1993)
obkladačské práce
  (od: 06.04.1993)
pokrývačské práce
  (od: 06.04.1993)
vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
  (od: 06.04.1993)
vodoinštalatérstvo
  (od: 06.04.1993)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 06.04.1993)
podlahárstvo
  (od: 06.04.1993)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 06.04.1993)
revízie elektrických zariadení
  (od: 06.04.1993)
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (od: 06.04.1993)
montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 06.04.1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 06.04.1993)
vykonáávanie inžinierských stavieb
  (od: 06.04.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 06.04.1993)
vykonávanie bytovgých a občianských stavieb
  (od: 06.04.1993)
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (od: 06.04.1993)
elektroinštalácie
  (od: 06.04.1993)
automatizované spracovanie dát
  (od: 06.04.1993)
verejná, cestná, hromadná, osobná nepravidelná doprava
  (od: 06.04.1993)
ubytovacie služby s možnosťou stravovania
  (od: 06.04.1993)
ubytovacie zariadenia
  (od: 06.04.1993)
bufety
  (od: 06.04.1993)
prevádzkovanie zmenárne
  (od: 20.01.1997)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. Odštepný závod inžuniersko realizačný č. 1 Bratislava
  (od: 19.12.1993 do: 09.02.1997)
Sídlo: 
Galvaniho 8
Bratislava
  (od: 19.12.1993 do: 09.02.1997)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 22.08.1996 do: 09.02.1997)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (od: 22.08.1996 do: 09.02.1997)
inžinierská činnosť v stavebníctve a strojárstve
  (od: 22.08.1996 do: 09.02.1997)
obstarávacie služby v oblasti stavebníctva
  (od: 22.08.1996 do: 09.02.1997)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (od: 26.10.1994 do: 19.01.1997)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 26.10.1994 do: 19.01.1997)
Vedúci: 
Ing. Emil Pafčuga
Martina Rázusa 18
Trenčín
  (od: 26.10.1994 do: 19.01.1997)
Predmet činnosti: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - likvidácia odpadových vôd zo žúp a septikov
  (od: 21.06.1996)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov, okrem výrobkov strojných zariadení
  (od: 21.06.1996)
zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 21.06.1996)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel , predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 21.06.1996)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 21.06.1996)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 21.06.1996)
montáž ocelových konštrukcií
  (od: 21.06.1996)
výroba kovových konštrukcií a výrova kovových výrobkov, okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 26.10.1994 do: 20.06.1996)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 26.10.1994 do: 20.06.1996)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 26.10.1994 do: 20.06.1996)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 26.10.1994 do: 20.06.1996)
montáž ocelových konštrukcií
  (od: 26.10.1994 do: 20.06.1996)
vykonávanie montáže, generálnych opráv, revízii a revizných skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (od: 15.05.1995 do: 20.06.1996)
vykonávanie revízii a skúšok vyhradených tlakových zariadení dosávateľským spôsobom
  (od: 15.05.1995 do: 20.06.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 15.05.1995 do: 20.06.1996)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčín
  (od: 06.04.1993 do: 19.01.1997)
Sídlo: 
Biskupická 54
Trenčín
  (od: 06.04.1993 do: 19.01.1997)
Vedúci: 
Ing. Ernest Jančina
Vážska 33
Piešťany
  (od: 06.04.1993 do: 19.01.1997)
Predmet činnosti: 
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993 do: 19.01.1997)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 06.04.1993 do: 19.01.1997)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 06.04.1993 do: 19.01.1997)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993 do: 19.01.1997)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Komárno
  (od: 06.04.1993 do: 21.08.1996)
Sídlo: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (od: 06.04.1993 do: 21.08.1996)
Vedúci: 
Ing. Ivan Jankovič
Okružná 14
Komárno
  (od: 06.04.1993 do: 21.08.1996)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 06.04.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993)
iné ubytovacie služby
  (od: 06.04.1993)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 06.04.1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 06.04.1993)
ubytovacie služby a možnosťou stravovania
  (od: 06.04.1993)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Vlčie Hrdlo
  (od: 06.04.1993 do: 20.06.1996)
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (od: 06.04.1993 do: 20.06.1996)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Klikač
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 06.04.1993 do: 20.06.1996)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 06.04.1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 06.04.1993)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 06.04.1993)
výroba betónu a výroba malty
  (od: 06.04.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993)
revizné skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 06.04.1993)
revízie elektrických zariadení
  (od: 06.04.1993)
opravy, montáž, revízie vyhradených vyhradených plynových zariadení a plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 06.04.1993)
výroba, montáže, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revizných skúšok prevádzkovej spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 06.04.1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (od: 06.04.1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 06.04.1993)
defektoskópia-röntgenová kontrola zvarov
  (od: 06.04.1993)
ubytovacie služby s možnoťou stravovania
  (od: 06.04.1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 17.12.1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.12.1993)
poradenská a kunzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
  (od: 19.12.1993)
sprostredkovane obchodu
  (od: 19.12.1993)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (od: 19.12.1993 do: 25.10.1994)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 19.12.1993 do: 25.10.1994)
Vedúci: 
Ing. Emil Pafčuga
Martina Rázusa 18
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 19.12.1993 do: 25.10.1994)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepný závod Stavomontáže
  (od: 17.12.1993 do: 19.12.1993)
Sídlo: 
Galvaniho 8
Bratislava
  (od: 17.12.1993 do: 19.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Pavel Blažo
Baníkova 4
Bratislava
  (od: 17.12.1993 do: 19.12.1993)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (od: 17.12.1993)
stolárstvo
  (od: 17.12.1993)
vodoinštalatérstvo
  (od: 17.12.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov, okrem výrobkov strojáskych zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 17.12.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 17.12.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 17.12.1993)
tesárstvo
  (od: 17.12.1993)
klampiarstvo
  (od: 17.12.1993)
tepelná a hluková izolácia
  (od: 17.12.1993)
kladenie podlahovín
  (od: 17.12.1993)
pokrývačské práce
  (od: 17.12.1993)
elektroinštalatérstvo
  (od: 17.12.1993)
revízie elektrických zariadení
  (od: 17.12.1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 17.12.1993)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.12.1993)
údržba a opravy dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 17.12.1993)
sklenárske práce a lakovanie
  (od: 17.12.1993)
montáž kovových konštrukcií
  (od: 17.12.1993)
výroba, inštalácie a opravy ústredného kúrenia
  (od: 17.12.1993)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod pre špeciálne zakladanie stavieb
  (od: 19.12.1993 do: 19.12.1993)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 19.12.1993 do: 19.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Peter Hrmo
Banšelova 14
Bratislava
  (od: 19.12.1993 do: 19.12.1993)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod špeciálne zakladanie stavieb
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Sídlo: 
Závodná 3
Bratislava
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Peter Sloboda
Romanova 21
Bratislava
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných a občianských stavieb a s nimi súvicsiacich poddodávok
  (od: 06.04.1993)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Inžiniesky závod pre dostavbu vodných diel na Dunaji
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Sídlo: 
Čilistov
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Karel Vosyka
Kupeckého 4
Bratislava
  (od: 06.04.1993 do: 09.02.1997)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a snimi súvisiacich poddodávok
  (od: 06.04.1993)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (od: 06.04.1993)
 
 
Názov: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Sídlo: 
Trenčianske Bohuslavice
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Vendelín Michalovský
Javornícka 18
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 06.04.1993 do: 18.12.1993)
Predmet činnosti: 
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (od: 06.04.1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (od: 06.04.1993)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkého napätia
  (od: 17.12.1993)
montáž ocelovýc konštrukcií
  (od: 17.12.1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 06.04.1993 do: 16.12.1993)
 
 
Základné imanie: 
981 764 000 Sk
  (od: 30.04.1992)
Akcie: 
Počet: 981764
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.11.1999)
Počet: 981764
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.12.1993 do: 28.11.1999)
Počet: 952311
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 16.12.1993)
Počet: 29453
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 16.12.1993)
Dozorná rada: 
Alexander Hulman - predseda
Lužany 000 30
  (od: 20.12.2001)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 20.12.2001)
Anton Berec - člen
Novomeského 4
Šaľa
  (od: 20.12.2001)
Ing. Peter Bahula - predseda
Janáčkova 55
Trnava
  (od: 29.11.1999 do: 09.04.2001)
Ing. Peter Bahula - predseda
Leoša Janáčka 6827/2
Trnava
  (od: 10.04.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Jaroslav Behuliak , CSc. - člen
Popradskej brigády 748
Poprad
  (od: 26.10.1994 do: 20.03.1995)
Anton Berec - člen
Nevomestkého 773/4
Šaľa
  (od: 18.12.1993 do: 20.03.1995)
Anton Berec - člen
Novomeského 4
Šaľa
  (od: 10.02.1997 do: 19.12.2001)
Ing. Jozef Bujalka
Bradáčová 1
Bratislava
  (od: 21.03.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Vojtech Gabriel - člen
Robotnícka 9
Bratislava
  (od: 26.10.1994 do: 20.03.1995)
Ing. Štefan Gál - člen
Nábrežie I 4/10
Liptovský Mikuláš
  (od: 18.12.1993 do: 25.10.1994)
Dr. Zálešáková Irena - člen
Želmanova 16
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 25.10.1994)
Ing. Anton Jakubík - člen
Budovateľská 24
Piešťany
  (od: 30.04.1992 do: 17.12.1993)
Ing. Katarína Krištúfková , CSc. - člen
Blažovského 6
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 17.12.1993)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín
  (od: 10.02.1997 do: 28.11.1999)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 25.10.1994)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 26.10.1994 do: 20.03.1995)
Ing. Jozef Lukačka - predseda
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 28.11.1999)
Ing. Miroslav Lukačka - člen
Repašského 3
Bratislava
  (od: 18.12.1993 do: 25.10.1994)
Ing. Bernárd Pekár - člen
Sokolská 13
Banská Bystrica
  (od: 26.10.1994 do: 20.03.1995)
Ing. Igor Pinka
Clementisova 33
Trnava
  (od: 21.03.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Marián Prochádzka
Furdekova 3
Bratislava
  (od: 21.03.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Ján Škripeň - člen
Švabinského 14
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 17.12.1993)
Vladimír Špánik
Štefánikova 7
Bratislava
  (od: 21.03.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Vojtech Šujan - člen
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 26.10.1994 do: 20.03.1995)
Ing. Vojtech Šujan - člen
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 10.02.1997 do: 28.11.1999)
Ing. Vojtech Šujan - člen
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 30.06.2000 do: 19.12.2001)
Ing. Vojtech Šujan - podpredseda
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 29.11.1999 do: 29.06.2000)
Ing. Marián Vrabec
Dlhá 76
Nitra
  (od: 21.03.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Marián Vrabec - člen
Dlhá 76
Nitra
  (od: 10.02.1997 do: 28.11.1999)
Ing. Ľuboš Vražda - predseda
Osuského 28
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 20.03.1995)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 17.8.2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.07.2017, č. k. 37CbR/45/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2017 bola obchodná spoločnosť HYDROSTAV a.s. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (od: 20.09.2017)
 Likvidátor:
Mgr. Boris Kotleba
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 15.12.2017)
 Likvidátor:
Mgr. Boris Kotleba, S1231
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 17.08.2017
  (od: 20.09.2017 do: 14.12.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nakl. Obchodného zákonníka.
  (od: 20.09.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z u j e s a : Odštepný závod pre špeciálne zakladanie stavieb zrušuje sa rozhudnutím zakladateľa ku dňu 31.12.1993. Starý spis: Sa 856.
  (od: 20.12.1993)
Notárska zápisnica zo dňa 14.1.1994 č. N 12/94, Nz 12/94. Zápisnica z volieb členov Dozornej rady a.s. Hydrostav z 15.6.1994. Notárska zápisnica zo dňa 15.4.1994 č. Nz 156/94.
  (od: 26.10.1994)
Notárska zápisnica č. Nz 583/94 zo dňa 1.12.1994, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 21.03.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 1.12.1994.
  (od: 15.05.1995)
Notárska zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1995 č. N 170/95. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.6.1995.
  (od: 21.06.1996)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.7.1995.
  (od: 25.07.1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.7.1995. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.8.1995.
  (od: 22.08.1996)
Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice N 25/96, Nz 24/96 zo dňa 9.5.1996, na ktorom bola scválená zmena stanov. Zápisnica z 37. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.5.1996.
  (od: 23.10.1996)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 4/96 o zrušení OZ Trenčín. Zápisnica z 39. zasadnutia predstavenstva a.s. konaného dňa 2.7.1996. Hydrostav a.s. odštepný závod Trenčín zrušený ku dňu 31.7.1996.
  (od: 20.01.1997)
Notárska zápisnica N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 18.12.1996 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo 43. zasadnuti apredstavenstva konaného dňa 16.12.1996. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.12.1996. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.12.1996. Hydrostav a.s. odštepný závod inžiniersko-realizačný č. 1 Bratislava zrušený ku dňu 31.12.1996.
  (od: 10.02.1997)
Notárska zápisnica N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 18.12.1996, zápisnica z mimoriadného zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.12.1996.
  (od: 03.10.1997)
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 219/98 napísanej dňa 27.5.1998 notárom JUDr. Kováčom v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnice z 54a 53 zasadnutia predstavenstva.
  (od: 17.07.1998)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.10.1998 o zrušení odštepného závodu HYDROSTAV a.s. odštepný závod Podunajské Biskupice.
  (od: 23.03.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 172/99. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 251/99, Nz 247/99.
  (od: 29.11.1999)
Notárska zápisnica Nz 128/00 spísaná dňa 26.5.2000 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VI bod 1, IX bod 6, čl. X bod 5 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.6.2000.
  (od: 30.06.2000)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.7.2000.
  (od: 11.10.2000)
Na zasadnutí predstavenstva zo dňa 9.10.2000 schválená zmena obchodného mena a sídla odštepného závodu, pôvodné: HYDROSTAV a.s. odštepný závod Mochovce so sídlom v Mochovciach, nové HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany so sídlom Adama Trajana č. 4648/2, 921 01 Piešťany.
  (od: 27.11.2000)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predtavenstva konaného dňa 4.12.2000 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.2.2001. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.3.2001
  (od: 10.04.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice Nz 151/01 napísanej dňa 26.5.2001 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov a zvolený člen predstavenstva.
  (od: 12.06.2001)
Notárska zápisnica Nz 599/01 zo dňa 18.12.2001 z mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2001, zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva.
  (od: 20.12.2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 260/01 zo dňa 30. 7. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 7. 2002 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu HYDROSTAV a. s., Miletičova 21, Bratislava, IČO 31 323 103. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, Piešťany. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre predaj majetku úpadcu sa ustanovuje Ing. Jozef Evinic, Vysoká 1933/10, Nové Mesto nad Váhom. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu a predaj pohľadávok úpadcu bol ustanovený Ing. Anton Ivanovič, Hlavná 80, Zavar.
  (od: 05.08.2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K 260/2001 - 4190 zo dňa 18.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2016, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu: HYDROSTAV a.s., Miletičova 21, 824 87 Bratislava, IČO: 31 323 103. Súd zbavil JUDr. Jozefa Bolješika, Radlinského 50, Piešťany, funkcie správcu konkurznej podstaty. Súd zbavil Ing. Jozefa Evinica, Vysoká 1933/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, funkcie osobitného správcu pre správu majetku. Súd zbavil Ing. Antona Ivanoviča, Hlavná 80, 919 26 Zavar, funkcie osobitného správcu pre správu a predaj pohľadávok.
  (od: 15.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.06.2021
Dátum výpisu:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)